Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-593/20

  BROJ ODLUKE 153-02-840/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o uzrocima nastanka dijabetesa. Upoznavanje sa načinima prevencije dijabetesa. Razumevanje značaja sprovođenja adekvatne i blagovremene prevencije dijabetesa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-593/20
  • Broj odluke: 153-02-840/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 17. avgust 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Hronična nezarazna oboljenja, prvenstveno kardiovaskularna, kanceri, respiratorne bolesti i dijabetes, imaju u poslednjih nekoliko decenija značajno učešće u strukturi obolevanja. Ove bolesti odgovorne su za visok procenat ukupnog mortaliteta i smanjenje radne sposobnosti u svetu, Evropi i Srbiji, a dijabetes kao jedna od najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti sa karakteristikama epidemije, predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Prema Međunarodnoj dijabetološkoj federaciji (International Diabetes Federation, IDF) u 2019. godini bilo je 463 miliona osoba (uzrasta od 20 do 79 godina) obolelih od dijabetesa. Ili, jedna od 11 osoba uzrasta od 20 do 79 godina je imala dijabetes. Skoro polovina svih obolelih odraslih osoba je radnoaktivno stanovništvo, na vrhuncu svoje radne sposobnosti, između 40 i 59 godina. Najveći broj obolelih, oko 95%, ima dijabetes tipa 2 i obolevanje je približno jednako kod oba pola. Zbog značajnog uticaja na zdravlje nacije učinjeni su važni potezi u zdravstvenoj politici kako bi se dijabetes, kao javnozdravstveni problem stavio pod kontrolu. Aktivnosti u tom smeru su socijalno, zdravstveno i ekonomski opravdane, ako se ima u vidu da je dijabetes tip 2 preventabilno oboljenje, čiji se nastanak može sprečiti ili bar odložiti adekvatnim intervencijama koje se odnose na promene životnih stilova. Osnovni cilj rane detekcije dijabetesa (skrininga) jeste otkrivanje oboljenja u stupnju kada se još nisu ispoljili jasni simptomi bolesti, dakle u najranijoj fazi, odnosno otkriti osobe koje su pod velikim rizikom da oboljenje razviju. Skrining za dijabetes radi izabrani lekar na primarnom nivou zdravstvene zaštite i to upotrebom Upitnika procene rizika za obolevanje od dijabetesa tipa 2. Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa (FINDRISK- FINnik Diabetes Risk Skore) čini osam pitanja vezana za glavne faktore rizika za dijabetes, od kojih na neke ne možemo uticati (godine, hipertenzija, ikada izmerena hiperglikemija i pozitivna porodična anamneza) i na one na koje se može delovati (telesna težina, obim struka, konzumiranje voća i/ili povrća i fizička aktivnost). Prednost upitnika i razlog njegove široke primene u ranom otkrivanju osoba sa visokim rizikom za dijabetes jeste u tome što je jednostavan, brz, neinvazivan, pouzdan, sadrži jasna i kratka pitanja, ponuđene odgovore i jeftin je. Preventivnom medicinskom intervencijom sprovedenom kod osoba sa visokim rizikom moguće sprečiti nastanak oboljenja ili primenom adekvatnih mera, bar značajno usporiti razvoj bolesti i odložiti razvoj komplikacija. Osnovna karakteristika medicinske nutritivne terapije jeste individualnost, odnosno prilagođavanje preporučenih smernica u ishrani individualnim karakteristikama, zdravstvenom stanju i navikama osobe koja treba da koriguje životne navike vezane za ishranu i fizičku aktivnost. Tim zdravstvenih radnika koji učestvuje u edukaciji pacijenata koji imaju rizik za dobijanje tipa 2 dijabetesa čine: izabrani lekar, nutricionista i medicinska sestra. Cilj edukacije je korigovanje stilova života (ishrana, fizička aktivnost, pušenje, stres i dr.), koje za posledicu imaju smanjenje rizika za dobijanje dijabetesa.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić "Medicinska nutritivna prevencija dijabetesa", prezentacija predavanja; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi / Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, "Prevencija tipa 2 dijabetesa"; 3. Incidencija i mortalitet od dijabetesa u Srbiji u 2018, Registar za dijabetes u Srbiji. Izveštaj br.13. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. 2019;
  • Dopunska literatura: 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 9th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2019; 2. Odabrani zdravstveni pokazatelja 2017. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. 2018; 3. Sadržaj i obim mera prevencije i ranog otkrivanja bolesti u oblasti zdravstvene zaštite. Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje, 2020.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-593/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-593/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-593/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      126.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Snežana Ralić Maričić "Медицинска нутритивна превенција дијабетеса", prезентација predavanja. Datoteka
      116.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi / Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, "Prevencija tipa 2 dijabetesa"; Datoteka
      386.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 3. Incidencija i mortalitet od dijabetesa u Srbiji u 2018, Registar za dijabetes u Srbiji. Izveštaj br.13. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. 2019; Datoteka
      5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Medicinska nutritivna prevencija dijabetesa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.