Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00194

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: karakteristikama urgentnih nefroloških problema (akutna bubrežna insuficijencija, nefrotski sindrom, hemolitično uremični sindrom, akutni glomerulonefritis); adekvatnoj dijagnostici; adekvatnom tretmanu urgentnih nefroloških problema. Razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u tretmanu bolesnika sa navedenim  nefrološkim problemima, kao i osposobljavanje za njegovu primenu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina, nefrologija, urgentna medicina, urologija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00194
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je upoznavanje sa karakteristikama najčešćih urgentnih nefroloških problema sa kojima se susreću zaposleni u službama dečje zaštite (akutnom bubrežnom insuficijencijom, nefrotskim sindromom, hemolitično uremičnim sindromom, akutnim glomerulonefritisom), ali i drugi zdravstveni radnici koji rade, službama hitne medicinske pomoći, na internističkim odeljenjima opštih bolnica ili u nefrološkim ustanovama.
   Svaki od navedenih nefroloških problema obrađen je sa aspekta etiologije, patogeneze, eventualno tipova bolesti, kliničkog ispoljavanja, dijagnostike i diferencijalne dijagnostike, adekvatnog tretmana, posebno urgentnih postupaka, kao i mera za praćenje stanja i kontrolu, odnosno, negu bolesnika. Pohađanje ovog programa obezbeđuje sticanje znanja za usvajanje savremenog pristupa u tretmanu nefroloških problema kod dece i osposobe se za bolje ostvarivanje specifične uloge koju imaju u timu. Korisnici će ovim programom steći znanja koja će biti korisno sredstvo uspešnog lečenja nefroloških problema ili stanja koja oni izazivaju.
   Program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite i svakodnevnog suočavanja sa urgentnim nefrološkim problemima kod dece.
   Program se realizuje kroz rešavanje elektronskog testa. Za rešavanje testa pripremljena je akdevatna literatura. Test se sastoji od 50 pitanja. Interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli, čime je omogućeno da korisnik stiče znanja, čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. VII Urgentni nefrološki poremećaji. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 191-203; 2. Petrović D, Čanović P, Mijailović Ž, Popovska Jovičić B, Jaćović S. Hemolitičko-uremijski sindrom - Etiopatogeneza, dijagnostika i osnovni principi lečenja. Medicinski časopis, 2015. 49(2): 59-65; 3. Batinić D, Milošević D. Suvremeno liječenje nefrotskog sindroma. Paediatr Croat. 2015; 59 (Supl 1): 50-54; 4. Đurić O, Đurić A. Jovanović D. Savremeni aspekti etiopatogeneze akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa. MD-Medical Data, 2014. 2014. 6(2):153-7.
  • Dopunska literatura: 1. Eison TM, Ault BH, Jones DP, Chesney RW, Wyatt RJ. Post-streptococcal acute glomerulonephritis in children: clinical features and pathogenesis. Pediatr Nephrol, 2011. 26:165-80.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     122.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Maksimović D. VII Urgentni nefrološki poremećaji. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 191-203 Datoteka
     95.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 2. Petrović D, Čanović P, Mijailović Ž, Popovska Jovičić B, Jaćović S. Hemolitičko-uremijski sindrom - Etiopatogeneza, dijagnostika i osnovni principi lečenja. Medicinski časopis, 2015. 49(2): 59-65 Datoteka
     637.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 3. Batinić D, Milošević D. Suvremeno liječenje nefrotskog sindroma. Paediatr Croat. 2015; 59 (Supl 1): 50-54 Datoteka
     251.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 4. Đurić O, Đurić A. Jovanović D. Savremeni aspekti etiopatogeneze akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa. MD-Medical Data, 2014. 2014. 6(2):153-7 Datoteka
     151.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Urgentni nefrološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.