Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-762/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sistematizovanje znanja o sadržaju, značaju i metodama prevencije dislokacije kod pacijenata sa endoprotezom kuka. Usvajanje savremenog pristupa u prevenciji dioslokacije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Sofija Vukobrat
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: D-1-762/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je obnova i sistematizovanje znanja iz oblasti prevencije dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka.
   Zglob kuka (articulatio coxae) je jedan od najvećih zglobova ljudskog tela. Prema obliku zglobnih površina, pripada grupi loptastih zglobova i povezuje gornji okrajak butne kosti sa karl.com. Formiran je od glave butne kosti (caput femoris) i polumesečaste zglobne površine čašice (facies lunata acetabulum). Glavna funkcija zgloba kuka je da obezbedi stabilnost u fiziološkim uslovima pri vertikalizaciji, stajanju i hodu. Zglob kuka posmatramo kroz pokrete natkolenice prema karlici. To su pokreti  fleksije, ekstenzije, abdukcije, addukcije, spoljne i unutrašnje rotacije i pokret cirkumdukcije. Pokreti u kuku se odvijaju i sa aspekta kretanja karlice prema fiksiranoj natkolenici uz veće ili manje učešće sakroilijačnog zgloba i lumbalne kičme.
   Endoproteze kuka mogu biti totalne i parcijalne. Totalna endoproteza kuka podrazumeva promenu acetabuluma i glave butne kosti. Parcijalne endoproteze kuka rade se kada ne postoji oštećenje acetabuluma, već se vrši samo zamena glave femura. Austin-Moore je najčešća parcijalna proteza koja se ugrađuje. U zavisnosti od materijala koji se koristi, proteze se dele na: cementne, bescementne i hibridne. Cementne proteze: proteza se učvršćuje koštanim segmentom i nema direktnog kontakta proteze i kosti. Bezcementna proteza: proteza se povezuje posebnom vrstom površinskog sloja, pri čemu omogućava autofiksaciju u koštano tkivo.
   Za pacijente sa ugrađenom endoprotezom kuka zabranjeno je zauvek: savijanje operisanog kuka preko 90°, unutrašnja rotacija operisane noge, addukcija operisane noge preko središne linije.
   Edukacija pacijenata o zaštitnim položajima i pokretima u aktivnostima svakodnevnog života izuzetno je važna za pravilan oporavak pacijenata. Neophodno je formirati trajan obrazac ponašanja, tamo gde je to indikovano. Pacijent tačno mora da zna šta je to što ne sme da uradi i kako da iskoristi preostale mogućnosti.
   Ovaj program pomoći će fizioterapeutima i radnim terapeutima da sistematizuju svoja znanja o najvažnijim elementima prevencije dislokacije posle ugradnje endoproteteze kuka i budu ne samo dobar terapeut, nego i savetodavac svojih pacijenata.
  • Obavezna literatura: 1. Sofija Vukobrat "Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka", prezentacija predavanja
  • Dopunska literatura: 1. Faldini C, Stefanini N, Fenga D, Neonakis EM, Perna F, Mazzotti A et al. How to prevent dislocation after revision total hip arthroplasty: a systematic review of the risk factors and a focus on treatment options. J Orthop Traumatol. 2018; 19(1): 17; 2. Guo L, Yang Y, An B, Yang Y, Shi L, Han X, Gao S. Risk factors for dislocation after revision total hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Surgery, 2017. 38: 123-9.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.000 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-1163/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-1163/18 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-1163/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      623Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Sofija Vukobrat "Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka", prezentacija predavanja Datoteka
      3.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.