Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-765/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o magnezijumu i njegovom značaju za zdravlje ljudi. Razumevanje mogućnosti i načina prevencije problema koje izaziva deficit magnezijuma kod ljudi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice,  patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-765/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Pravilno funkcionisanje organizma uslovljeno je ishranom koja treba da obezbedi neophodne nutrijente: belančevine, ugljene hidrate, masti, vodu, minerale i vitamine. Minerali su neorganske supstancije i spadaju u grupu regulatornih materija, pored vitamina i fitohemikalija. Dnevne potrebe za mineralima se razlikuju i prema tome se dele na: mikro i makroelemente. Potrebe za magnezijumom su veće od 100 mg u toku dana, te stoga spada u grupu makroelemenata.
   Magnezijum se nalazi u telu čoveka, najvećim delom u kostima, zatim u mekim tkivima, mišićima, eritrocitima i serumu. Više od 90% od ukupne količine magnezijuma u organizmu nalazi se u ćelijama, i to u najvećoj koncentraciji u koštanim i ćelijama srčanog mišića. Svega 1-3% magnezijuma nalazi se u obliku slobodnih jona. Magnezijum u telo dospeva putem hrane i vode i apsorbuje se u tankom crevu, čitavom dužinom. Od ukupno unete količine, procena je da se apsorbuje 30-50%, što direktno zavisi od količine unetog magnezijuma: što je veći unos, manja je apsorpcija i obratno. Izlučivanje magnezijuma radi održavanja homeostaze vrši se preko bubrega. Procenat izlučenog magnezijuma varira i zavisi od koncentracije magnezijuma u organizmu.
   Uloge magnezijuma u organizmu su mnogostruke i veoma važne: kofaktor je u više od 300 enzimskih reakcija, metabolizmu adenozin-trifosfata (ATP), stvaranju i prenosu nervnih impulsa, transportu kalcijuma i kalijuma, kontrakciji mišića itd. Najbolji izvori magnezijuma su: namirnice biljnog porekla (integralna zrna žitarica, zeleno lisnato povrće, leguminoze, jezgrasto voće) i tzv. tvrda voda. Dnevne potrebe za magnezijumom iznose za žene 310-320 mg i za muškarce 400-420 mg. U periodu trudnoće potrebe se povećavaju i preporučeni dnevni unos je 360 mg.
   Dodaci ishrani odnosno dijetetski suplementi su namirnice koje dopunjuju normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala ili drugih supstanci sa hranljivim ili fiziološkim efektom, pojedinačno ili u kombinaciji, a u prometu su u doziranim oblicima dizajnirane da se uzimaju u odmerenim pojedinačnim količinama (kapsule, tablete, kesice praška, ampule tečnosti, bočice za doziranje u kapima i dr.). U slučaju da postoje indikacije za unos magnezijuma suplementacijom, to se može učiniti korišćenjem preparata magnezijuma ili multivitaminsko-mineralnih preparata.
   Program je rezultat velikog iskustva autora koji se duži niz godina bavio prevencijom bolesti izazvanih deficitom magnezijuma. Namenjen je medicinsmim sestrama koje rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, patronažnim sestrama koje rade na terenu u populaciji pod rizikom, kao i zdravstvenim tehničarima, dijetetičarima-nutricionistima i farmaceutskim tehničarima koji prodaju preparate magnezijuma i izdaju uputstva o njihovom korišćenju. Realizuje u formi interaktivnog elektronskog testa, sa 50 pitanja. Za svaki odgovor pripremljene su povratne informacije, kroz koje korisnik stiče znanja čak i kada pogreši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista, "Magnezijum i njegov značaj za zdravlje ljudi", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Al Alawi AM, Majoni SW, Falhammar H. Magnesium and Human Health: Perspectives and Research Directions. Int J Endocrinol. 2018; 2018; 2. DiNicolantonio JJ, Liu J, O’Keefe JH. Magnesium for the prevention and treatment of cardiovascular disease. Open Heart. 2018; 5(2); 3. Schwalfenberg GK , Genuis SJ. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Cairo). 2017; 2017; 4. Serefko A, Szopa A, Poleszak E. Magnesium and depression. Magnes Res, 2016; 29(3): 112-9; 5. Gröber U, Schmidt J, Kisters. Magnesium in Prevention and Therapy. Nutrients, 2015. 7: 8199-226.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-765/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-765/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-765/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      221.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista, "Magnezijum i njegov značaj za zdravlje ljudi", prezentacija predavanja. Datoteka
      4.8MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Značaj magnezijuma za zdravlje ljudi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.