Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2068/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o adekvatnoj biohemijskoj dijagnostici HBB na osnovu rezultata skrininga. Afirmacija i usvajanje preporuka nacionalnog vodiča dobre prakse.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Steva Plješa
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2068/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Mere rano otkrivanja i blagovremenog i adekvatnog lečenja imaju najveći značaj za prevenciju HBS, jer se simptomi i znaci HBS razvijaju postepeno (osete tek kada nivo jačina glomerularne filtracije (JGF) opadne na vrednosti ispod 15  ml/min) i nisu specifični. Stoga, većina bolesti bubrega protiče asimptomatski i ostaje neotkrivena do odmaklih stadijuma bolesti.
   Sve osobe pod rizikom za HBB koje se obraćaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti treba da se podvrgnu ispitivanju u kom će se proveriti prisustvo markera oštećenja bubrega. Skrining se vrši pregledom urina test trakama, merenjem JGF pomoću formula za izračunavanje JGF na osnovu koncentracije kreatinina u serumu i merenjem krvnog pritiska. Međutim, skrining nije dijagnostički test - njime se samo utvrđuje verovatnoća postojanja traženog oboljenja. Na osnovu rezultata skrininga preduzimaju se dalja biohemijska ispitivanja, koja mogu da potvrde bolest.
   Biohemijska ispitivanja obuhvataju ispitivanje albuminurije, proteinurije, sedimenta urina, kao i ispitivanje ekskretorne funkcije bubrega (merenje koncentracije kreatinina u serumu i izračunavanje JGF). U te svrhe koriste se različite metode i tehnike. Primena različitih metoda je strogo indikovana, jer različite kategorije bolesnika zahtevaju različite načine ispitivanja. Nalazi ispitivanja u velikoj meri određuju postupak lečenja bolesnika, stoga je preciznost merenja i adekvatnost načina izračunavanja (posebno JGF) veoma bitna. Za izračunavanje JGF takođe postoji više formula, koje se primenjuju kod određenih kategorija bolesnika, o čemu treba voditi računa.
   Za unapređenje kvaliteta rada u ovoj oblasti neophodno je definisanje standarda, što je i učinjeno donošenjem vodiča dobre prakse 2012. godine. Za primenu standarda u praksi, međutim, neophodna je dodatna edukacija zdravstvenih radnika koji se sa ovim problemom svakodnevno susreću, jer još uvek postoje velike varijacije u praksi.
   Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima primarne zdravstvene zaštite - pre svega onima koji rade u biohemijskim laboratorijama - biohemičarima koji učestvuju u ispitivanju i kontroli bolesnika, zdravstvenim tehničarima, koji rade u laboratorijama u kojima se potvrđuje dijagnoza ove teške bolesti, prate efekti tretmana i kontroliše njeno napredovanje, ali i drugim zdravstvenim radnicima koji rade u PZZ - lekarima i sestrama, koji na različite načine učestvuju u tretmanu i kontroli bolesnika. Inoviranje postojećih i sticanje novih znanja o metodama i tehnikama ispitivanja HBB (metodama skrininga i biohemijskog ispitivanja) veoma su značajni za prevenciju HBS.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Steva Plješa "Dijagnostika hronične bolesti bubrega", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Biljak VR, Honović L, Matica J, Krešić B, Šimić Vojak S. The role of laboratory testing in detection and classification of chronic kidney disease: national recommendations. Biochem Med (Zagreb), 2017; 27(1): 153–76; 2. Gaitonde DY, Cook DL, Rivera IM. Chronic Kidney Disease: Detection and Evaluation. Am Fam Physician. 2017; 96(12): 776-83; 3. Miller WG, Jones GRD. Estimated Glomerular Filtration Rate; Laboratory Implementation and Current Global Status. ACKD Advances in Kidney Disease, 2018; 25(1): 7–13; 4. Diamantidis CJ, Hale SL, Wang V, Smith VA, Hudson Scholle S, Maciejewski ML. Lab-based and diagnosis-based chronic kidney disease recognition and staging concordance. BMC Nephrology, 2019; 20: 357; 5. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse HRONIČNA BOLEST BUBREGA. Klinički vodič 9/12. Republika Srbija Ministarstvo zdravlja: Beograd, 2013.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2068/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2068/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2068/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      229.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Steva Plješa "Dijagnostika hronične bolesti bubrega", prezentacija predavanja URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.