Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2101/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o patomehanizmu tendinopatija. Usvajanje ispravnog stava o načinu postavljanja dijagnoze kod tendinopatija. Osposobljavanje za adekvatno lečenje tendinopatija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedskahirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (radniterapeuti, radiološki tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2101/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Tendinopatija (bol i disfunkcija tetiva) je učestalo mišićno skeletno oboljenje uglavnom u sportski aktivnoj populaciji. Pacijenti sa tendinopatije imaju blage do umerene simptome koji ometaju fizičku aktivnost i smanjuju kvalitet života.
   Prekomerno opterećenje iznad uobičajenog kapaciteta tetive primarni je uzrok kliničke prezentacije. Uprkos velikom broju istraživanja, ne postoji konsenzus o patoetiologiji tendinopatija i složeni odnos između patologije tetiva, bola i funkcije nije potpuno razjašnjen. Najšire prihvaćena terapija je model tetivnog kontinuiteta, koji su predložili Cook i Purdam. Po ovom modelu tendinopatija predstavlja spektar od normalne do patoliški iymenjene tetive. Tri faze u modelu tetivnog kontinuiteta su 1) reaktivna tendinopatija 2) poremećaj reparacije tetiva i 3) degenerativna tendinopatija.
   Osnovu oboljenja čini degenerativni proces koji je posledica mehaničkog preopterećenja bez adekvatnog oporavka.
   Dijagnoza tendinopatije prvenstveno je klinička, a dodatne imidžing metode su korisne samo u posebnim okolnostima. U anamnezi se najčšće dobija podatak o postepenom povećanju bola nakon naglog povećanja aktivnosti. Fizikalni pregled najčšće otkriva bol koji se povećava pri opterećenju. U svrhe lečenja faze tendinopatije se mogul podeliti u dve grupe  -reaktivna tendinpatija/rana faze poremećaja reparacije I kasna faza poremećaja reparacijedegenerativna tendinopatija. U prvoj faze osnovni pristup je kontrola opterećenja. Ovo će omogućiti tetivi da se adaptor na alumni stress I ograniči dale progresiju tendinopatije.
   Kada je u pitanju lečenje kasnijih faza, najutemeljeniji pristup je progresivno povećanje kapaciteta tetive, mišićnoskeletne jedinice i kinetičkog lanca na opterećenje.
   Važno je da program opterećenja odgovora kapacitetu tetivnog tkia. U početku program opterećenja savetuju se izometrijske vežbe sa ciljem smanjenja bola. Program opterećenja može onda da progredura u pravu vežbi za povećanje snage. ostoje tri vrste vežbi koje se savetuju kod ovih pacijenata - ekscentrične vežbe, spore vežbe sa velikim opterećenjem i kombinovani program vežbanja. Konačni stadium rehabilitacije predstavlja faza funkcionalnog oporavka, koja sportistu treba da pripremi za povratak sportu. Dok se program opterećenja fokusira na specifičnu regiju, važno je posvetiti pažnju celokupnom kinetičkom lancu, zato što bol menja šemu pokreta, koja se održava čak I po smanjenju bola.
   Razumevanje faze u kojoj se pacijent nalazi omogući će bolje upravljanje procesom lečenja i primenu odggovarajućeg pristupa lečenju.
   Pored ovoga u postoji veliki broj drugih modaliteta koji se koriste za lečenje tendinopatija. Tu se ubrajaju različiti konvencionalni fizikalni modaliteti, kao i modaliteti novije tehnologije, poput terapije udarnim talasima. Često primenjivane su takođe različite injekcione tehnike, poput infiltracije kortikosteroidima, proloterapija, PRP i terapija matičnim ćelijama.  U ovom trenutku za ovakve pristupe lečenju ne postoje visokokvalitetni dokazi.
   parati, homeopatski i biljni preparati koji su danas naročito popularni, te da postojanje štetne interakcije ne znači uvek i kontraindikaciju za primenu određene kombinacije lekova. Poznato je da se mnoge interakcije mogu predvideti na osnovu farmakokinetičkog i farmakodinamskog profila (osobina) propisiva-nih lekova. U testu se navode brojni primeri interakcija kardiovaskularnih lekova sa lekovima različitih farmakoterapijskih grupa, kao i sa biljnim preparatima.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije obezbeđuje sticanje specifič-nih znanja o interakcijama lekova koji se koriste za lečenje kardiovaskularnih bolesti, neophodnih za njihovo uočavanje u svakodnevnoj kliničkoj praksi i adekvatno reagovanje. Program je namenjen zdravstvenim radnicima (lekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i farmaceutskim tehničarima) koji svakodnevno propisuju, izdaju ili aplikuju lekove za lečenje kardiovaskularnih bolesti ili savetuju pacijenta u vezi s upotrebom ovih preparata.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović, "Principi lečenja Tendinopatija", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Rio E, Kidgell D, Moseley GL, et al. Tendon neuroplastic training: changing the way we think about tendon rehabilitation: a narrative review. Br J Sports Med, 2016; 50(4): 209-15; 2. Docking SI, Cook J. How do tendons adapt? Going beyond tissue responses to understand positive adaptation and pathology development: A narrative review. J Musculoskelet Neuronal Interact, 2019; 19(3): 300-10; 3. Cook JL. Ten treatments to avoid in patients with lower limb tendon pain. Br J Sports Med, 2018; 52(14): 882; 4. Florit D, Pedret C, Casals M, Malliaras P, Sugimoto D, Rodas G. Incidence of Tendinopathy in Team Sports in a Multidisciplinary Sports Club Over 8 Seasons. Journal of Sports Science and Medicine, 2019; 18: 780-8; 5. Stania M, Juras G, Chmielewska D, Polak A, Kucio C, Król P. Extracorporeal Shock Wave Therapy for Achilles Tendinopathy. BioMed Research International, 2019; 3086910. 13.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2101/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2101/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2101/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      248.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović, "Principi lečenja Tendinopatija", prezentacija predavanja. Datoteka
      6.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Tendinopatije - Od razumevanja do efikasnog lečenja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.