Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa: Osposobljavanje zdravstvenih radnika za: prepoznavanje emocija, kontrolu emocija i primenu emocija u medicinskoj praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić
  • Organizator: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju lekara
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 6
   Broj akreditacije: A-1-835/16
  • Broj odluke: 153-02-509/2016-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 03. mart 2016.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U toku bolesti emocije nadmoćno vladaju, a strah je osnovno osećanje. Ljudi se osećaju slabim, bespomoćnim, osetljivim. Dok su bolesni ljudi su emotivno osetljivi, jer se menatlno zdravlje delimično zasniva na prividu o nepovredivosti, bolest, posebno teška bolest, razbija iluziju i dovodi u pitanje pretpostavku da je život siguran i bezbedan. Problem u medicinskoj praksi nastaje kada medicinsko osoblje ne obraća pažnju na to kako pacijent emocionalno reaguje, iako vodi računa o njegovom fizičkom stanju. Usled previđanja emocionalnih problema tokom bolesti i lečenja zapostavljen je čitav niz činjenica koje dokazuju da čovekove emocije imaju važnu ulogu na podložnost bolestima kao i na tok oporavka. Medicinskoj nezi često nedostaje emocionalna inteligencija. Savremena medicina uporno sledi zadatak lečenja oboljenja, dok previđa pacijentovo preživljavanje oboljenja, iako je medicinskoj praksi bliska teza o povezanosti različitih emocionalnih stanja pojedinca i nastanka različitih oboljenja. Uznemirujuće emocije jednako su toksične i spadaju u faktore rizika, kao što su npr.: pušenje ili povećan holesterol. Osnovu emocionalnog zdravlja čini kontrola neprijatnih emocija.
   Saosećajnost (empatski afekat) je suština medicinske prakse i podrazumeva: humanost, brižnost, altruizam, saučestvovanje u emocijama. Omogućava da lekari slede one etičke principe koji su usmereni na potrebe drugih. Sa druge strane takva vrsta nege omogućava pacijentu da bude zadovoljan lekarom i lečenjem.
   Na putu ka humanoj medicini važno je usvojiti dva stava:
   - Pomagati ljudima da se izbore sa svojim emocionalnim nemirima, kao što su: bes, anksioznost, depresija, pesimizam, usamljenost – jeste oblik prevencije mnogih bolesti;
   - Mnogi pacijenti imaće koristi ako se ista količina pažnje posveti njihovim emocionalnim i medicinskim potrebama.
   Emocionalna inteligencija u menadžerskoj praksi omogućava redukciju stresa, motivaciju, rešavanje konfliktnih situacija. Emocionalna pismenost rukovodilaca je psihološka osnova neophodna za njihovo moralno usmeravanje. Postoji niz veština koje su deo emocionalne inteligencije i označene su kao karakter. Osnova karaktera je u samodisciplini; moralni život zasnovan je na samokontroli. Emocionalne veštine strpljenje i kontrola nagona deo su volje, a ona je neophodna da bi emocije bile pod kontrolom razuma.
   U radu sa ljudima, važno je znati da su svi psihološki procesi u organizmu pod delovanjem emocija. Postoje programi za rukovodioce sa ciljem poboljšanja kvaliteta interpersonalnih odnosa na radu. Oni uključuju: emocije, saznajne i veštine ponašanja. Razvoj ovih veština omogućava da se realizuje plan samopoznavanja čiji su elementi: samosvest, donošenje odluka, upravljanje osećanjima, prevazilaženje stresa, empatija, komunikacija, samootkrivanje, samoprihvatanje, lična odgovornost, rešavanje konflikata, jačanje samopouzdanja.
   Primena emocionalne inteligencije u medicinskoj praksi uključuje:
   - Stalno obaveštavanje pacijenta o detaljima bolesti koji su relevantni za donošenje odluka o vrsti lečenja;
   - Primenu kratkoročnih programa za obuku pacijenata da budu ažurni u pogledu postavljanja pitanja lekaru;
   - Dizajniranje zdravstvenog ambijenta da bi se pacijenti osećali dostojanstveno;
   - Relaksacioni trening za pacijente da mogu da se opuste;
   - Obuku zdravstvenih radnika da razviju i ispolje empatski afekat i aktivno slušaju pacijente.
  • Obavezna literatura: 1. Prezentacija predavanja Tomić V. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA / 2. Goleman D. Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika, 2005. 93-107. / 3. Tomić V. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 10 sati za učenje i 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 41
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati kao Viber, WhatsApp ili MMS poruku na tel: 060 6131626). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-835/16

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      165.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Emocionalna inteligencija u medicinskoj praksi
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje BROJ LICENCE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE (PROSVETNI RADNICI UNOSE JMBG) je 076080/2011
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu