DOBRO DOŠLI

 • O PROGRAMU

  Ovaj program kontinuirane edukacije obezbedjuje relevantne informacije za sticanje znanja o gestacionoj zrelosti novorođenčeta, antropometrijskim merama, spoljnim karakteristikama, sadržaju i načinu sprovođenja neurološkog pregleda, kao i značaju određivanja gestacione zrelosti novorođenčeta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Online test
  • Autor (klikni na ime): Mr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, akušerske sestre- babice, pedijatrijske sestre, patronažne sestre
  • Bodovi za korisnika: 10
  • Bodovi za autora: 11
  • Broj akreditacije: D-1-1382/13
  • Broj odluke: 153-02-1827/2013-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 13. maj 2013.
  • Akreditacija validna do: utorak, 13. maj 2014.
  • Kratak sadržaj: Termin » gestacina starost« označava dužinu, odnosno vremenski period intrauterinog razvoja ploda. Normalna trudnoća traje 10 lunarnih meseci ,tj 40 nedelja ili 280 dana. U tom periodu , kroz embrio, a zatim i fetogenezu dolazi do nastajanja, rasta i diferenciranja ćelijskih elemenata i sistema što postepeno vodi ka biohemijskoj, funkcionalnoj i anatomskoj zrelosti, tako da se u trenutku rađanja dete nalazi na određenom stepenu razvoja , koja za taj period predstavlja određenu dostignutu »gestacionu zrelost«. Faktori rizika za rođenje pre termina i intrauterinog zastoja rasta su slični i direktno povezani sa povećanim neonatalnim mortalitetom i morbiditetom. Najmanji rizik od neonatalne smrti imaju deca rođena između 38. i 42. gestacione nedelje, telesne mase 3000-4000g. Od 25. do 37. gestacione nedelje rizik od neonatalne smrti se progresivno logaritamski smanjuje. Značaj određivanja gestacione zrelosti je višestruk i primenjuje se za pravilno prikazivanje neonatalnog morbiditeta i mortaliteta, za otkrivanje i dijagnozu nedonešenosti i prenešenosti, za otkrivanje devijacije intrauterinog rasta i njenih eventualnih uzroka, za ispravnu dijagnozu i optimalni tretman pri svakom oboljenju u neonatalnom periodu itd. Postnatalne metode ustanovljene od strane neonatologa, zasnovane su na kliničkom pregledu po rođenju deteta, kada se zrelost procenjuje na osnovu antropometrijskih mera, spoljnih karakteristika i neurološkog statusa novorođenčeta. One su relativno jednostavne i pristupačne, mada zahtevaju određeno kliničko iskustvo. U svakodnevnoj praksi prihvaćeno je izračunavanje dužine trudnoće majke i dužine gestacione starosti ploda prema datumu prvog dana poslednje menstruacije po metodi Negelu ili kalendaru trudnoće. Antropometrijski podaci o novorođenčetu, kao što su telesna masa, dužina i obim glave najstariji su prihvatljivi kriterijumi za ocenu maturiteta i gestacijske starosti. Definicija nedonešenosti samo na osnovu male telesne mase pri rođenju netačna je i obmanjujuća, jer uključuje malu ročnu, a isključuje veliku nedonoščad. Izvesne spoljne karakteristike fetusa tokom poslednjeg trimestra prolaze kroz stadijume kvalitativnog i kvantitativnog diferenciranja, zbog čega se postnatalno mogu koristiti za procenu gestacionog doba. Praktičnost ove metode određivanja gestacionog doba je u tome što se neposredno posle rođenja jednostavno, inspekcijom i palpacijom, može odrediti zrelost novorođenčeta. Najčešće posmatrane spoljne osobine novorođenčeta su koža, nokti, formiranje hrskavice uva, fleksione brazde na tabanima, veličina dojke, formiranje bradavice i razvoj genitalija. Glavni kriterijumi kliničkog neurološkog maturacionog sindroma koji pokazuje neurološku starost nedonoščeta, koje je dala Saint-Anne Dargassies u drugoj polovini prošlog veka, još uvek su važeće i primenljive, a to su : 1. dostignut stepen razvoja mišićnog tonusa novorođenčeta, 2. pojavljivanje i modifikacija pojedinih refleksa i primarnih refleksnih odgovora, 3. opšte ponašanje novorođenčeta.
  • Obavezna literatura: 1. Autorizovano predavanje Mr sci dr Nevenka Ilić "Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta" 2. Ilić N, Obradović S, Đinđić J, Kostić G, Vuletić B, Laban O. Povezanost neurološkog nalaza i gestacione zrelosti novorođenog deteta utvrđene neurosonografijom. Medicinski Pregled 2008. 61(5-6): 281-5.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 12 sati za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 rsd

  • Pristupite rešavanju testa

   Kliknite na link da biste pristupili ulaznom elektronskom testu

   • Popunite evaluacioni upitnik

    • Odštampajte svoju potvrdu

     Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu