Sekcija

 • O PROGRAMU  • Vrsta programa: Seminar
  • Autor (klikni na ime): Dr.sci med Vesna Tomić, Dr Snežana Alčaz, Jelena Blažević, Ivana Lukić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 18. april 2016.
  • Broj akreditacije / broj odluke: A881220-10 / 570-68/2016
  • Kompetencija: K3
  • Prioritet: P4
  • Kataloški broj: 43
  • Akreditovan za: Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
  • Akreditacija važi još: (2016/2017. i 2017/2018.)
  • Bodovi za korisnika: 17
  • Predviđeni broj korisnika: 60
  • Ciljevi programa: Opšti ciljevi: osposobljavanje nastavnika za vaspitni rad sa decom čiji je cilj jačanje otposrnosti dece na socijalne pritiske okruženja, pre svega iz grupe vršnjaka. Specifični ciljevi: sticanje znanja o značaju formiranja stavova u razvoju učenika; mogućnostima zloupotreba socijalnih pritisaka vršnjaka; efikasna komunikacija; Razvijanje veština socijalne tolerancije i kompetencije učenika; odgovornost za postupke i ponašanje i asertivnosti kod učenika.
  • Termini i plan realizacije (izaberite termin i kliknite na link za detalje):
  ID Naziv seminara

  2016. 2017. 2018.
  9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  H Kako razviti otpornost učenika na socijalne pritiske vršnjaka 17  Kotizacija: 2.000 RSD

  • Kotizaciju možete uplatiti odjednom ili odloženo na 12 mesečnih rata. Izaberite opciju plaćanja, kliknite na link i odštampajte obrasce.

   PRIMER UPLATNICE ZA PLAĆANJE U GOTOVOM
   (Obavestite organizatora o uplati slanjem mejla na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili pošaljite fotografiju
   uplatnice kao MMS poruku na telefon 060 6131626)
   PRIMER ADMINISTRATIVNE ZABRANE
   (Odštampajte u dva primerka, overite u ustanovi i pošaljite jedan primerak na adresu: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, 11000 Beograd)


   • koraci
    1. KORAK: DOBRO PROUČITE UPUTSTVO

    Neka vas ne zabrine dužina teksta. Potrudili smo se da postupak objasnimo detaljno, jer je korišćenje ove tehnologije strogo formalizovano. Zato je neophodno da se ovog uputstva strogo pridržavate.

    koraci


    2. KORAK: POPUNITE I POŠALJITE PRETEST

    Prestestiranje služi utvrđivanju nivoa znanja sa kojim ulazite u proces edukacije, radi izračunavanja efekta programa na sticanje određenog znanja. Rezultat koji ostvarite ne utiče na krajnji uspeh, dakle, nije neophodno da se za ovaj test pripremate. Pre formalnog početka programa, u vreme kada vama to odgovara, uđite u virtuelnu učionicu (sada to možete i direktno preko adrese "XXX- link programa -XXX", prijavite se svojim korisničkim imenom i lozinkom koje ste registrovali pri otvaranju naloga. Na stranici "Programi za KME" pronađite stranicu "Za prosvetne radnike", a zatim naziv programa koji ste izabrali. Kliknite na link "Pretest" i pristupite rešavanju testa. Kada završite, ne zaboravite da kliknete na dugme "Pošalji". Platforma će vas obavestiti da ste ovu aktivnost dovršili uspešno.

    koraci


    3. KORAK: PRISTUPITE PRVOJ TEMI

    Rešavanje pretesta otključava prvu temu. Obrada Teme (prve, kao i svake naredne, izuzev završne) standardno podrazumeva prisustvovanje predavanju, učešće u diskusiji i rešavanje testa. Sve ove aktivnosti odvijaju se onlajn i sukcesivno. Kliknite na link "Vidi detaljnije" u prvoj sledećoj temi koja vam je dostupna. Kada to učinite otvoriće vam se stranica sa linkovima: "1. Predavanje", "2. Diskusija" i "3. Test".

    koraci


    4. KORAK: PRISTUPITE PREDAVANJU

    Predavanju možete da pristupite 15 minuta pre termina održavanja. Vi ste već dobili plan seminara u izabranom terminu (raspored pojedinih aktivnosti) i znate u koje vreme to treba da učinite. Ukoliko na link "Predavanje" kliknete ranije, bićete obavešteni o tome kada možete da pristupite. Kada pristupite predavanju, svoje ime videćete na spisku prisutnih (atendee list). U prozoru za ćaskanje možete da pročitate poruke administratora i drugih učesnika. Administrator će vas kontaktirati radi provere tehničkih uslova (prenos slike i tona) i podešavanja istih.

    Kada započne predavanje vaš zadatak je da ispratite izlaganje predavača u kontinuitetu. Predavača ćete videti u prozoru koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. Sa leve strane nalazi se prostor ("white board") za izlaganje sadržaja (slajdovi, filmovi, drugi prilozi). U toku predavanja dobijaćete instrukcije o načinu potvrđivanja svog prisustva. Pratite instrukcije i postupajte po njima.

    koraci


    5. KORAK: ISPRATITE DISKUSIJU

    Kada se predavanje završi, možete da se odmorite 15 minuta, a zatim opet treba da se vratite na platformu. U međuvremenu ne morate da se odjavljujete, a ako se to ipak desi treba da se prijavite ponovo i na stranici programa koji pohađate kliknete na dugme "Diskusija" u temi koju obrađujete.

    Diskusiju vodi predavač ili moderator. U diskusiji možete učestvovati na dva načina: kucajući pitanja i/ili komentare u prozoru za ćaskanje (chat room) koji se nalazi s desne strane ekrana (ispod "atendee list") ili audiovizuelno. Ukoliko to želite da učinite audiovizuelno, treba da uključite svoju kameru i/ili mikrofon, a administratoru date znak da želite da budete uključeni (klikom na ručicu u gornjem desnom uglu ekrana). Kada dobijete dozvolu da govorite, izložite svoja pitanja ili komentare, vodeći računa da vas u tom trenutku gledaju i/ili slušaju predavač i svi učesnici seminara. Registrovano prisustvo diskusiji nije dovoljan uslov da bi vam se ova aktivnost priznala kao uspešno završena - u toku diskusije neophodno je da se bar jednom uključite u nju - kucajući pitanja i kometare ili audiovizuelno.

    koraci


    6. KORAK: POGLEDAJTE PITANJA

    Kada se diskusija završi, otključaće vam se pristup onlajn testu koji služe za rekapitulaciju naučenog gradiva (test znanja) ili uvežbavanje primene određenih znanja na dati problem (studija slučaja). Onlajn test se koristi u vreme koje vama odgovara, a do početka naredne aktivnosti. Onlajn test ima tri celine, koje se aktiviraju sukcesivno. Prva je upoznavanje s testom. Klikom na link "Pogledajte pitanja" saznaćete koja pitanja će vam autor postaviti na testu. Kada klikom na dugme koje se nalazi na dnu stranice ("upoznao/la sam se s testom") potvrdite da ste to učinili, postaće vam dostupan link "Proučite literaturu".

    koraci


    7. KORAK: PROUČITE LITERATURU

    Literatura će vam postati dostupna kada kliknete na istoimeni link ("Proučite literaturu"). Pregledajte priloge koje je autor pripremio, jer se u njima nalaze odgovori na pitanja koja će vam biti postavljena. Kada dovršite ovu aktivnost i potvrdite da ste to učinili (klikom na dugme "Proučio/la sam literaturu") spremni ste za polaganje i biće vam omogućen pristup rešavanju testa.

    koraci


    8. KORAK: PRISTUPITE REŠAVANJU TESTA

    Polaganje onlajn testa je jednostavno. Pitanja iz testa pojavljivaće se sukcesivno (jedno po jedno) na ekranu. Uz svako pitanje biće ponuđeno nekoliko odgovora, od kojih je jedan tačan. Kada odaberete odgovor koji smatrate tačnim (klikom na kružić ispred njega), treba da kliknete na dugme "Proveri", da bi dobili povratnu informaciju (da li je izabrani odgovor tačan ili ne) i objašnjenje ("feedback"). Ukoliko ste u ovom pokušaju izabrali netačan odgovor, birajte dalje između preostalih ponuđenih alternativa. Postupak ponovite sve dok ne identifikujete tačan odgovor, što vam omogućava prelazak na sledeće pitanje (klikom na link "Sledeće").

    Kada završite sa rešavanjem testa, dobićete rekapitulaciju prethodnih pokušaja. Ukoliko ste preskočili neko pitanje, vratite se i dovršite proceduru, a zatim predajte odgovore klikom na link "Pošalji odgovore". Ukoliko broj poena koji ste osvojili na testu nije bio dovoljan (natpis: "Žao nam je, niste položili test"), ponovite proceduru ispočetka. Natpis "Čestitamo, položili ste test" znači da možete preći na sledeću aktivnost. Rešavanju onlajn testa nije neophodno da pristupate odmah po završenoj diskusiji. To možete da učinite bilo kada pre termina predviđenog za sledeću aktivnost što je naznačeno u planu seminara za izabrani temin.

    koraci

    9. KORAK: PONOVITE POSTUPAK (KORACI OD 4 DO 8) ZA SVAKU SLEDEĆU TEMU

    Aktivnosti kojima se nastavlja realizacija programa opisane su u koracima od 4 do 8. One će se ponavljati onoliko puta koliko je tema predviđeno za onlajn realizaciju.

    koraci


    10. KORAK: POPUNITE I POŠALJITE POSTTEST

    Posttestom obično završava onlajn deo programa. Ovo je test znanja, isti kao pretest, koji obezbeđuje podatke o nivou znanja polaznika posle realizacije teorijskog dela programa. Iz razlike nivoa znanja pre i posttesta izvodi se ocena o edukativnoj efikasnosti programa (sposobnosti programa da uveća znanje polaznika). Procedura rešavanja posttesta započinje klikom na link "Posttest", a završava slanjem podataka (klik na dugme "Pošalji").

    koraci


    11. KORAK: DEO PROGRAMA KOJI SE REALIZUJE NEPOSREDNO

    Deo programa koji se realizuje neposredno (vreme i mesto održavanja, aktivnosti, način realizacije) opisan je u svakom programu ponaosob. Proučite ove informacije i sledite uputstva organizatora.

    koraci


    12. KORAK: POPUNITE EVALUACIONI UPITNIK

    Evaluacija je sastavni deo programa. Testom se ispituju stavovi korisnika i izvode ocene o organizaciji programa, izloženim sadržajima, izvršenju, generalnoj uspešnosti u dostizanju ciljeva. Rezultati evaluacije su svojevrsno ogledalo organizatora i autora, kao i putokaz za unapređenje programa.

    koraci


    DODATNE NAPOMENE

    U svakoj sekciji postoje dopunske informacije specifične za svaki program. One predstavljaju dopunu ovog uputstva, pa vam preporučujemo da ih pažljivo čitate i postupate po njima.

    • Kliknite na link "PRETEST" i odgovorite na postavljena pitanja prema uputstvu. Izaberite jedan tačan među ponuđenim odgovorima, klikom na kružić ispred odgovora koji smatrate tačnim. Potvrdite izabrani odgovor klikom na dugme "Proveri". Ako je odgovor koji ste izabrali tačan (o čemu ćete biti obavešteni), pređite na sledeće pitanje, klikom na dugme "Sledeće". Ukoliko je odgovor netačan, ponovite postupak dok ne dođete do tačnog. Kada odgovorite na sva postavljena pitanja, predajte sve odgovore, klikom na istoimeni link i završite test.

     • PRETEST
      Nije dostupno, osim ako bilo koje od:
      • Pripadate grupi Prosvetni radnici
      • Pripadate grupi Beograd - Seminar:
    • Obrada ove teme uključuje pohađanje "PREDAVANJA", učešće u grupnoj "DISKUSIJI" i rešavanje kratkog testa. Sve aktivnosti odvijaju se onlajn, sukcesivno i uslovljeno. Aktivnost se započinje klikom na link, koji ćete videti tek ukoliko ste uspešno završili prethodnu aktivnost.

     • PREDAVANJE: Značaj razvoja otpornosti na socijalne pritiske, 05.02.2018. od 20:00 do 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost PRETEST označena je kao završena
     • SNIMAK PREDAVANJA 05.02.2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • DISKUSIJA: Značaj razvoja otpornosti na socijalne pritiske, 05.02.2018. od 21:00 do 21:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost PREDAVANJE: Značaj razvoja otpornosti na socijalne pritiske, 05.02.2018. od 20:00 do 20:45 označena je kao završena
     • SNIMAK DISKUSIJE 05.02.2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      85.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PRETEST označena je kao završena
     • 1. AUTORSKO PREDAVANJE, Dr sci med. Vesna Tomić, "ZNAČAJ RAZVOJA OTPORNOSTI NA SOCIJALNE PRITISKE" Datoteka
      4.4Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • 2. PREZENTACIJA, Dr sci med. Vesna Tomić, "ZNAČAJ RAZVOJA OTPORNOSTI NA SOCIJALNE PRITISKE" Datoteka
      4.7Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 1: ZNAČAJ RAZVOJA OTPORNOSTI NA SOCIJALNE PRITISKE
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Značaj razvoja otpornosti na socijalne pritiske, 05.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
    • Obrada ove teme uključuje pohađanje "PREDAVANJA", učešće u grupnoj "DISKUSIJI" i rešavanje kratkog testa. Sve aktivnosti odvijaju se onlajn, sukcesivno i uslovljeno. Aktivnost se započinje klikom na link, koji ćete videti tek ukoliko ste uspešno završili prethodnu aktivnost.

     • PREDAVANJE: Efikasna komunikacija u jačanju otpornosti na pritiske, 08.02.2018. od 20:00 do 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost TEST 1: ZNAČAJ RAZVOJA OTPORNOSTI NA SOCIJALNE PRITISKE označena je kao završena
     • SNIMAK PREDAVANJA 08.02.2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • DISKUSIJA: Efikasna komunikacija u jačanju otpornosti na pritiske, 08.02.2018. od 21:00 do 21:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost PREDAVANJE: Efikasna komunikacija u jačanju otpornosti na pritiske, 08.02.2018. od 20:00 do 20:45 označena je kao završena
     • SNIMAK DISKUSIJE 08.02.2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      80Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Efikasna komunikacija u jačanju otpornosti na pritiske, 08.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
     • 1. AUTORSKO PREDAVANJE, Dr sci med. Vesna Tomić, "EFIKASNA KOMUNIKACIJA U JAČANJU OTPORNOSTI NA PRITISKE" Datoteka
      4.4Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • 2. PREZENTACIJA, Dr sci med. Vesna Tomić, "EFIKASNA KOMUNIKACIJA U JAČANJU OTPORNOSTI NA PRITISKE" Datoteka
      4.7Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 2: EFIKASNA KOMUNIKACIJA U JAČANJU OTPORNOSTI NA PRITISKE
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Efikasna komunikacija u jačanju otpornosti na pritiske, 08.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
    • Obrada ove teme uključuje pohađanje "PREDAVANJA", učešće u grupnoj "DISKUSIJI" i rešavanje kratkog testa. Sve aktivnosti odvijaju se onlajn, sukcesivno i uslovljeno. Aktivnost se započinje klikom na link, koji ćete videti tek ukoliko ste uspešno završili prethodnu aktivnost.

     • PREDAVANJE: Razvoj samoefikasnosti učenika, 12.02.2018. od 20:00 do 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost TEST 2: EFIKASNA KOMUNIKACIJA U JAČANJU OTPORNOSTI NA PRITISKE označena je kao završena
     • DISKUSIJA: Razvoj samoefikasnosti učenika, 12.02.2018. od 21:00 do 21:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost PREDAVANJE: Razvoj samoefikasnosti učenika, 12.02.2018. od 20:00 do 20:45 označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      77.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Razvoj samoefikasnosti učenika, 12.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
     • 1. AUTORSKO PREDAVANJE, Dr sci med. Vesna Tomić, "RAZVOJ SAMOEFIKASNOSTI UČENIKA" Datoteka
      4.4Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • 2. PREZENTACIJA, Dr sci med. Vesna Tomić, "RAZVOJ SAMOEFIKASNOSTI UČENIKA" Datoteka
      4.7Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 3: RAZVOJ SAMOEFIKASNOSTI UČENIKA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Razvoj samoefikasnosti učenika, 12.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
    • Obrada ove teme uključuje pohađanje "PREDAVANJA", učešće u grupnoj "DISKUSIJI" i rešavanje kratkog testa. Sve aktivnosti odvijaju se onlajn, sukcesivno i uslovljeno. Aktivnost se započinje klikom na link, koji ćete videti tek ukoliko ste uspešno završili prethodnu aktivnost.

     • PREDAVANJE: Jačanje sopstvenih kapaciteta razvoja, 14.02.2018. od 20:00 do 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako:
      • Pripadate bilo kojoj grupi
      • Aktivnost TEST 3: RAZVOJ SAMOEFIKASNOSTI UČENIKA označena je kao završena
     • SNIMAK PREDAVANJA 14.02.2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • DISKUSIJA: Jačanje sopstvenih kapaciteta razvoja, 14.02.2018. od 21:00 do 21:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • SNIMAK DISKUSIJE 14.02.2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      77.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Jačanje sopstvenih kapaciteta razvoja, 14.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
     • 1. AUTORSKO PREDAVANJE, Dr sci med. Vesna Tomić, "JAČANJE SOPSTVENIH KAPACITETA RAZVOJA" Datoteka
      102.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • 2. PREZENTACIJA, Dr sci med. Vesna Tomić, "JAČANJE SOPSTVENIH KAPACITETA RAZVOJA" Datoteka
      4.7Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 4: JAČANJE SOPSTVENIH KAPACITETA RAZVOJA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA: Jačanje sopstvenih kapaciteta razvoja, 14.02.2018. od 21:00 do 21:45 označena je kao završena
    • Ovaj test služi za utvrđivanje nivoa znanja sa kojim završavate program. Razlika u nivou znanja koje ste pokazali na "PRETEST"-u i koje ćemo utvrditi "POSTTEST"-om predstavlja meru edukativne efikasnosti ovog programa. Rešavanje posttesta je obavezno!

     • POSTTEST
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost TEST 4: JAČANJE SOPSTVENIH KAPACITETA RAZVOJA označena je kao završena
    • Obrada ove teme uključuje instruktažu i samostalni ili grupni rad na izradi koncepta jedne aktivnosti kojom se u praksi može primeniti znanje stečeno na seminaru, kao i prezentaciju (javnu odbranu). Organizuje se onlajn ili neposredno (vidi plan realizacije za izabrani termin).

    • Evaluacija je poslednja obavezna aktivnost na seminaru. Aktivnost se sastoji u popunjavanju zatvorenog upitnika, koji služi za utvrđivanje stepena vašeg zadovoljstva programom koji ste upravo dovršili. Popunjavanje evaluacionog upitnika je obavezno! Pokušajte sada da sumirate svoje utiske i popunite upitnik. Upitnik se aktivira klikom na link koji ćete videti ispod ovog uputstva, odmah posle završene prethodne aktivnosti.

    • Forum služi za međusobnu komunikaciju učesnika programa - obaveštavanje, razmenu ideja i informacija, koordinaciju aktivnosti. Na ovom mestu takođe rukovodilac seminara i predavači postavljaju uputstva, instrukcije, daju smernice ili obaveštenja u vezi sa aktivnostima na seminaru. Teme foruma definišu sami učesnici.