Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o etiologiji, epidemiologiji, patogenezi i kliničkoj slici infarkta miokarda; Sticanje osnovnih znanja o dijagnostičkim procedurama kod infarkta miokarda koje izvode medicinske sestre; Upoznavanje sa specifičnostima terapijskih procedura kod infarkta miokarda koje izvode medicinske sestre; Upoznavanje sa profesionalnim kompetencijama medicinske sestre kod izvođenja perkutane koronarne intervencije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dipl.med. spec. kliničke nege Dejan Živanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (jedinice intezivnog lečenja, sestre u službi urgentne medicine, službe hitne medicinske pomoći)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-850/17
  • Broj odluke: 153-02-2179/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 19. avgust 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Elektronski-test sadrži 50 pitanja na temu kliničke nege bolesnika sa infarktom miokarda. Test je zatvorenog tipa i odnosi se na potrebna znanja koja medicinske sestre u kliničkoj praksi treba da imaju o ovoj temi. Samo jedan od ponuđenih odgovora na svako postavljeno pitanje je tačan, a odgovor na njih je sadržan u edukativnom materijalu pod nazivom „Klinička nega bolesnika sa infarktom miokarda“ koji predstavlja sistematski pregled literature na ono što je definisano kao predmet ovog testa.
   Rešavajući pitanja korisnici testa će steći znanja o etiologiji, epidemiologiji, patogenezi i kliničkoj slici infarkta miokarda, o dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod infarkta miokarda, prevashodno onim koje izvode ili u kojima učestvuju medicinske sestre, uključujući i one koji se odnose na perkutane koronarne intervencije.
   Test ima za cilj da unapredi profesionalne kompetencije medicinskih sestara koje rade u koronarnim jedinicama, jedinicama intenzivne nege i službama hitne medicinske pomoći.
  • Obavezna literatura: 1. Autorizovano predavanje: Dejan B. Živanović Klinička nega bolesnika sa infarktom miokarda; 2. Manojlović S. Hitna stanja u internoj medicini za medicinske sestre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2012; 3. Kralj M, Kvas A. Uloga medicinske sestre pri koronarografiji i perkutanoj koronarnoj intervenciji, prevod sa slovenačkog. Ljubljana: Zdravstveni fakultet Univerziteta u Ljubljani, 2011; 4. Ostojić M. i sar. Kardiologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2014; 5. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse – ishemijska bolest srca, kl. vodič 2/11, Beograd: Ministarstvo zdravlja, 2012.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.000 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   1. KORAK: Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati kao Viber, WhatsApp ili MMS poruku na tel: 060 6131626). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   2. KORAK: Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   3. KORAK: Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   4. KORAK: Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   5. KORAK: Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   6. KORAK: Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 10 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-850/17

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      104.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Autorizovano predavanje: Dejan B. Živanović Klinička nega bolesnika sa infarktom miokarda Datoteka
      600.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Klinička nega bolesnika sa akutnim infarktom miokarda
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu