Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika za razlikovati funkcionalnih od organskih digestivnih bolesti; Savladavanje kriterijuma za postavljanje dijagnoze dispepsije i iritabilnog kolona; Inoviranje znanja iz oblasti Helicobacter pylori infekcije; Savladavanje indikacija za upotrebu i načina upotrebe probiotskih preparata u svakodnevnoj praksi; Inoviranje tehnike dijagnostike i terapije Clostridium dificille infekcije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Tomica Milosavljević
  • Organizator: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju lekara
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, hirurgija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1759/17
  • Broj odluke: 153-02-2179/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 19. avgust 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdrav digestivni sistem podrazumeva ne samo odsustvo bolesti, već i efektivno varenje i apsorpciju hranljivih materija, odsustvo bolesti digestivnog sistema, normalnu i stabilnu crevnu mikrobiotu, efektivni imuni sistem i gastrointestinalnu barijeru, kao i dobar kvalitet života.
   Funkcionalne bolesti čine 80% svih bolesti digestivnog sistema. Definišemo ih kao poremećaje funkcije organa za varenje bez strukturnih i biohemijskih poremećaja. Po najnovijoj klasifikaciji iz 2016. funkcionalne poremećaje definišemo kao poremećaje interakcije između digestivnog sistema i centralnog nervnog sistema. Naime, poremećaji komunikacije između centralnog nervnog sitema i digestivnog sitema predstavljaju najtačniji okvir za razumevanje fukcionalnih poremećaja. Ovakav stav potvrđen je i najnovijom klasifikacijom funkcionalnih poremećaja (Rim IV) iz 2016. godine, gde se insistira na novoj nomenklaturi funkcionalnih poremećaja, upravo imajući u vidu najvažniji patogenetski mehanizam.
   U skladu sa najnovijim naučnim dokazima i konsenzus stavovima iz 2015 (Kjoto globalni konsenzus o gastritisu i Mastriht5 / Firenca Evropski konsenzus o Helicobacter pylori infekciji) svaki Helicobacter pylori pozitivan gastritis je infektivna bolest koju treba izlečiti eradikacijom - iskorenjivanjem Helicobacter pylori infekcije, bez obzira da li postoje simptomi ili ne. Nije opravdano sprovoditi terapiju simptoma H2 antagonistima ili inhibitorima protonske pumpe, već razmišljati o kriterijumima godina starosti i alarmnim simptomima. Godine starosti su važne (50 godina je granica), ako nema alarmnih simptoma. Ako je osoba starija od 50 godina nije opravdano raditi neinvazivni test na Helicobacter pylori, već je opravdano vizuelizovati želudac endoskopski ili rentgenski - u kombinaciji sa dijagnostikom Helicobacter pylori infekcije.
   Eradikacija infekcije kod osoba sa ulkusom koje imaju i Helicobacter pylori pozitivan gastritis smanjuje rizik od recidiviranja ulkusa za preko 10 puta i smanjuje rizik od komplikacija.
   Svaka ulceracija u želucu mora da bude bioptirana, a uzorci histopatološki pregledani, jer je svaki ulkus želuca potencijalno sumnjiva neoplazma, dok se histopatološki ne potvrdi suprotno. Što se ulkusa duodenuma tiče, biopsije su potrebne jedino ako je endoskopski izgled sumnjiv na atipičnu, infiltrativnu promenu neoplazmatske prirode.
   Ako je rezistencija Helicobacter pylori na Claritromycin preko 15% (u Srbiji je 28%) onda je prvi izbor 14 dana konkomitantna terapija bez bizmuta ili terapija sa bizmutom, koja može da traje i 10 dana.
   Endoskopija sa biopsiranjem sluznice i zasejavanjem na kulturu Helicobacter pylori i određivanje osetljivosti bakterije na antibiotike je rezervisana za situaciju posle dva neuspeha terapijom eradikacije.
   Uticaj spoljašnjih faktora je značajan, ali važna je i genetska redispozicija. Helicobacter pylori infekcija ima značajniju ulogu od ostalih spoljašnjih faktora. Dve trećine karcinoma želuca moglo bi da se spreči promenama životnog stila i navika u ishrani. Postoje čvrsti dokazi o smanjivanju incidencije i mortaliteta od karcinoma želuca u Aziji, sprovođenjem dijagnostike i lečenja Helicobacter pylori infekcije u asimptomatskoj populaciji. Međutim, rezultati iz Azije ne mogu se direktno ekstrapolirati na druge regione u svetu.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Tomica Milosavljević, "Kako savetovati pacijenta koji ima stomačne tegobe?", Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Klinički centar Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju.
  • Dopunska literatura: 1. Milosavljević T, Kostić-Milosavljević M, Krstić M, Sokić Milutinović A. Epidemiological trends in stomach-related diseases. Dig Dis, 2014. 32(3): 213-6; 2. Milosavljevic T, Kostic Milosavljevic M, Jovanovic I, Krstic M. Complications of peptic ulcer disease. Dig Dis, 2011. 29(5): 491-3; 3. Cammarota G, Ianiro G, Tilg H, Rajilić-Stojanović M, Kump P, Satokari R et al. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice: Gut, 2017. 66(4); 4. Sokic-Milutinovic A, Alempijevic T, Milosavljevic T. Role of Helicobacter pylori infection in gastric carcinogenesis: Current knowledge and future directions. World J Gastroenterol, 2015; 21(41): 11654–72; 5. Sugano K, Tack J, Kuipers EJ et al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut, 2015; 64:1353–67.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     185.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • 1. Prof.dr Tomica Milosavljević, "Kako savetovati pacijenta koji ima stomačne tegobe?", Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Klinički centar Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • TEST: Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama?
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu