STRUČNI SKUPOVI ZA STOMATOLOGEOve stručne skupove mogu koristiti svi stomatolozi - članovi Stomatološke komore Srbije, nezavisno od specijalnosti i radnog mesta (vrste ustanove u kojoj rade).


Ukoliko stručne skupove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva sastanka"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)NAZIV STRUČNOG SASTANKA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod odraslih 2 А-1-1563/18
Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod dece 2 А-1-1580/18
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 2 А-1-1578/18
Najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima 2 А-1-1572/18
Hemoragijski šok - Savremeni koncept inicijalnog zbrinjavanja 2 A-1-1579/18
Inicijalni tretman opstrukcije disajnog puta 2 A-1-1567/18

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: petak, 15. juni 2018., 14:55