Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-465/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o obimu i vrsti zdravstvene zaštite porodilje i novorođenčeta; Razumevanje značaja pravilne ishrane porodilja; Usvajanje preporuka o: preporučenom unosu hranljivih i regulatornih materija za porodilje; fizičkoj aktivnosti porodilja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-465/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Aktivnosti polivalentnih patronažnih sestara su mnogobrojne i očekuje se da poseduju specifična znanja i veštine kako bi ih uspešno obavile.
   Najveći broj zdravstveno vaspitnih aktivnosti po dolasku žene iz porodilišta realizuju se u kućnim uslovima porodilje i to od strane polivalentne patronažne sestre, odnosno na primarnom nivou zdravstvene zaštite.
   Za vreme trajanja trudnoće, patronažna sestra obavi najmanje jednu kućnu posetu. Po dolasku porodilje kući iz porodilišta, osnovni zadaci patronažne sestre su: nadzor nad zdravstvenim stanjem porodilje (kontrola rane i involucije uterusa, stanja bradavica i dojki), novorođenčeta (obrada pupčane rane, tretiranje granuloma) i zdravstveno vaspitanje (podsticanje dojenja, praktično upućivanje u tehnike dojenja i negu dojki), kao i povezivanje sa zdravstvenim službama i službom socijalne zaštite. Naročito su pomoć i podrška u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite potrebne samohranim majkama.
   Ishrana porodilja u velikoj meri utiče na očuvanje zdravlja žene, uspostavljanje i očuvanje laktacije. Utvrđeno je da stanje uhranjenosti utiče na dnevne energetske potrebe porodilja, naročito dojilja. Fiziološki uhranjene dojilje imaju manje energetske potrebe od pothranjenih dojilja, jer koriste energiju iz sopstvenog masnog tkiva. Tako postepeno dolazi do prirodne regulacije telesne težine. Posebno treba edukovati žene dok su još u trudnoći da nakon porođaja ne žure da smanje telesnu težinu restriktivnim režimima ishrane. Takvo ponašanje je neodgovorno, jer može ugroziti zdravlje porodilje i uticati na smanjenje i prekid laktacije. Ishrana dojilja je od velike važnosti kako za zdravlje žene, tako i za laktaciju. Raznovrsna, umerena i uobročena ishrana sezonskog karaktera je ishrana koja je preporuka za porodilje. U prvim nedeljama nakon porođaja treba izbegavati namirnice koje nadimaju (pasulj, kupus, grašak i sl.), prženu i pohovanu hranu, začinjenu, suviše slanu i konzervisanu hranu.
   Fizička aktivnost se ne preporučuje u prvim nedeljama nakon porođaja. Nakon oporavka žene od porođaja i kada je medicinski i zdravstveno opravdano, može se uvoditi fizička aktivnost blagog intenziteta. Preporuka je postepeno uvođenje vežbanja i kada je prema savetu ginekologa bezbedna. Rezultati studija u kojima su učestvovale dojilje pokazuju da vežbanje poboljšava aerobne sposobnosti, snižava nivo lipida u serumu i poboljšava insulinski odgovor, i ne utiče na sastav i količinu majčinog mleka i napredovanje novorođenčeta.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić "Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodilja", autorsko predavanje; 2. Radna grupa ministarstva zdravlja Republike Srbije. Smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2014; 3. Uredba o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine. Službeni glasnik Republike Srbije, br.28/2009.
  • Dopunska literatura: 1. Segura SA, Ansotegui JA, Dias-Gomez NM. The importance of maternal nutrition during breastfeeding: Do breastfeeding mothers need nutritional supplements? An Pediatr (Barc). 2016. (84)6: 347.e1-347.e7; 2. Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. ACOG Committee Opinion No. 804. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2020;135:e178–88; 3. Todorovic J, Terzic-Supic Z, Bjegovic-Mikanovic V, Piperac P, Dugalic S, Gojnic-Dugalic M. Factors Associated with the Leisure-Time Physical Activity (LTPA) during the First Trimester of the Pregnancy: The Cross-Sectional Study among Pregnant Women in Serbia. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1366; 4. Gebregziabher, D., Berhe, H., Kassa, M. et al. Level of physical activity and associated factors during pregnancy among women who gave birth in Public Zonal Hospitals of Tigray. BMC Res Notes, 2019; 12: 454.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-465/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-465/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-465/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      196.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Snežana Ralić Maričić "Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodilja", autorsko predavanje. Datoteka
      342.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Radna grupa ministarstva zdravlja Republike Srbije. Smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2014. Datoteka
      166.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 3. Uredba o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine. Službeni glasnik Republike Srbije, br.28/2009. Datoteka
      509.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodilja
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.