Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2086/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje ili osvežavanje znanja o antimikoticima; Osposobljavanje korisnika za pravilnu upotrebu ovih lekova.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-2086/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Gljivične infekcije su čest pratilac teških hroničnih bolesti, različitih oštećenja imuniteta i/ili neadekvatne upotrebe antibiotika (upotrebe antibiotika u velikoj dozi, duge upotrebe antibiotika). Stoga je neophodno da zdravstveni radnici koji na različite načine učestvuju u procesu zdravstvene zaštite bolesnika sa gljivičnim infekcijama, steknu ili osveže svoja znanja o antimikoticima. Od pravilne upotrebe antimikotika zavisi terapijski efekat, ali i rizik upotrebe antimikotika po pacijenta. On je često značajno veći od rizika koji nosi upotreba drugih antimikrobnih lekova.
   Test je namenjen zdravstvenim radnicima - lekarima, stomatolozima i farmaceutima koji svakodnevno propisuju ili izdaju antimikrobne lekove namenjene lečenju gljivičnih infekcija, ali i medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima - članovima tima koji na različite načine učestvuje u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima sa gljivičnim infekcijama.
   Test treba da obezbedi sticanje relevantnih znanja o antibioticima, koja će omogućiti realizaciju koncepta "antimicrobial stewardship" na planu suzbijanja i lečenja gljivičnih infekcija.
   U ovom testu obrađeni su uslovi koji predisponiraju nastanak gljivičnih infekcija, bolesti koje pogoduju razvoju diseminovanih i rezistentnih površinskih i dubokih mikoza, lekovi čija upotreba predisponira nastanak gljivičnih infekcija, antimikotici koji se koriste za lečenje sistemskih infekcija, mogućnost procene efikasnosti.
   U testu su posebno obrađeni antimikotici za sistemsku upotrebu Amfotericin B i Flucitozin (sa aspekta njihovog hemijskog sastava, indikacija i kontraindikacija, mehanizma delovanja, optimalnih doza, trajanja terapije, neželjenih efekata koji se mogu očekivati, posebno toksičnosti koja prati upotrebu sistemskih antimikotika), zatim sistemska upotreba antimikotika kod lečenja lokalnih infekcija - vaginalne i orofaringealne kandidijaze i onihomikoza (sa aspekta hemijskog sastava, mehanizama delovanja, preporučenih doze, trajanja terapije, neželjenih efekata koji se mogu očekivati, uključujući i toksičnosti koja prati upotrebu antimikotika).
   U testu su obrađeni i lekovi koji se koriste za lokalno lečenje lokalnih gljivičnih infekcija, i to: imidazolski lekovi (ekonazol., klotrimazol, mikonazol), terbinafin, grizeofulvin i dr., uključujući sve relevantne aspekte upotrebe ovih lekova (način aplikacije, doza, ograničenja, zadržavanje leka, fotosenzitivnost).
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199.
  • Dopunska literatura: 1. Allen UD. Antifungal agents for the treatment of systemic fungal infections in children. Paediatr Child Health 2017; 15(9): 603-8; 2. Bell-Syer SEM, Khan SM, Torgerson DJ. Oral treatments for fungal infections of the skin of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016; 10: CD003584; 3. Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M, Hviid A, Pasternak B. Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. JAMA, 2016; 315 (1): 58-67; 4. Tsunemi Y. Oral Antifungal Drugs in the Treatment of Dermatomycosis. Med Mycol J 2016; 57(2): J71-5.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2086/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2086/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2086/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      253.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199. Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Racionalna upotreba antimikotika
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.