Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-759/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o vitaminima B grupe i njihovom značaju za zdravlje ljudi. Razumevanje mogućnosti i načina prevencije problema koje izaziva deficit vitamina B grupe.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-759/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Osnovne nutrijente (proteine, ugljene hidrate, masti, vodu, minerale i vitamine) neophodno je da obezbedi pravilna i raznovrsna ishrana u cilju optimalnog funkcionisanja organizma. Vitamini su organske materije koje imaju važne i nezamenljive uloge u organizmu (otuda i naziv „vitamini“: „vita“, lat. život i amin, prema hemijskom sastavu). Ima ih 13 i pripadaju grupi mikronutrijenata, što znači da su potrebe organizma za njima manje od 100 miligrama (mg). Označavaju se velikim početnim slovom latiničnog pisma i neki su numerisani (na primer: B1, B2, B3, B6,B 12 itd). Osnovni izvor vitamina jeste hrana i nepravilna ishrana može dovesti do deficita vitamina, i to do stanja koje se definišu kao hipovitaminoze (nedovoljan unos jednog ili više vitamina) i avitaminoze (potpuni nedostatak unosa vitamina). Osnovna podela vitamina je na vitamine koji su rastvorljivi u mastima (liposolubilni vitamini) i vitamine rastvorljive u vodi (hidrosolubilni vitamini). Sledeća važna podela vitamina je prema otpornosti na povišene temperature, pa razlikujemo: termostabilne (vitamini koji su otporni na povišene temperature) i termolabilne vitamine (vitamini koji su osetljivi na povišene temperature).
   Vitamini B kompleksa pripadaju hidrosolubilnim vitaminima i obuhvataju sledećih osam vitamina: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin:nikotinska kiselina i nikotinamid), B5 (pantotenska kiselina), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (folna kiselina) i B 12 (kobalamin). Vitamini B grupe imaju mnogobrojne i važne uloge u organizmu. Oni su koenzimi u mnogim metaboličkim procesima, utiču na apetit, učestvuju u stvaranju eritrocita, povoljno deluju na kožu, kosu i nokte, nervni sistem, mišićni tonus itd. Ne skladište se u organizmu i moraju se unositi svakodnevno. U slučaju prekomernog unosa višak vitamina B grupe se izlučuje. Većina vitamina B grupe je termolabilna, odnosno osetljiva na povišenim temperaturama. Najbolji nutritivni izvori ovih vitamina su: žitarice, sveže povrće, leguminoze, jaja, meso, jetra, mleko, riba, kvasac i dr. Vitamini B kompleksa su sinergični i zajedno imaju bolje dejstvo nego ako se koriste odvojeno.
   Neraznovrsna, jednolična i nutritivno siromašna ishrana može dovesti do deficita vitamina i minerala. U tim situacijama i/ili ukoliko postoje stanja i bolesti gde je smanjena apsorpcija ili gde su povećane potrebe, opravdana je suplementacija. Zakonski akt koji definiše promet i upotrebu dodataka u ishrani (dijetetskih suplemenata) je Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda. Preporuka je, kada postoje indikacije za suplementaciju vitaminima B grupe, upotreba multivitaminskih preparata zbog sinergističkog delovanja.
   Program je rezultat velikog iskustva autora koji se duži niz godina bavio prevencijom bolesti izazvanih deficitom vitamina B grupe. Namenjen je medicinsmim sestrama koje rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, patronažnim sestrama koje rade na terenu u populaciji pod rizikom, kao i zdravstvenim tehničarima, dijetetičarima-nutricionistima i farmaceutskim tehničarima koji prodaju ove preparate i izdaju uputstva o njihovom korišćenju.Realizuje u formi interaktivnog elektronskog testa, sa 50 pitanja. Za svaki odgovor pripremljene su povratne informacije, kroz koje korisnik stiče znanja čak i kada pogreši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista "Vitamini B grupe: Šta medicinska sestra treba da zna?", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Biesalski Hans K, Jana T. Micronutrients in the life cycle: Requirements and sufficient supply. NFS Journal, 2018; 11: 1-11; 2. Watson J, Lee M, Garcia-Casal MN. Consequences of Inadequate Intakes of Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin D, Calcium, Iron, and Folate in Older Persons. Curr Geri Rep, 2018; 7: 103–13; 3. Langan RC, Goodbred AJ. Vitamin B12 deficiency: recognition and management. Am Fam Physician. 2017;96(6):384-389; 4. Kennedy DO. B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy-A Review. Nutrients. 2016; 8(2): 68; 5. Gazoni FM, Malezan WR, Santos FC. B complex vitamins for analgetic therapy. Rev Dor Sao Paulo, 2016; 17(1): 52-6.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-759/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-759/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-759/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      161.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista "Vitamini B grupe: Šta medicinska sestra treba da zna?", prezentacija predavanja. Datoteka
      4.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Značaj vitamina B grupe za zdravlje ljudi
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.