Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-106/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje savremenih znanja o izvorima i dnevnim potrebama vitamina A kod dece, fiziološkim funkcijama vitamina A, uzrocima deficita i kliničkom slikom hipovitaminoze A, kliničkim manifestacijama akutne i hronične hipervitaminoze A. Upoznavanje sa epidemiološkim i javnozdravstvenim karakteristikama i značajem problema hipovitaminoze A. Upoznavanje sa savremenim principima i merama profilakse i tretmana hipovitaminoze A i osposobljavanje za njihovu primenu.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-106/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Vitamin A je nezasićeni alkohol rastvorljiv u mastima. Dnevne potrebe vitamina A izražavaju se kao ekvivalent aktivnosti retinola – RAE, a zavisne su od uzrasta.  Namirnice bogate vitaminom A su meso, džigerica, zeleno povrće, žuto voće i povrće, riblje ulje itd. U namirnicama životinjskog porekla vitamin A se nalazi kao retinol (retinil-estar), a biljnog porekla kao biljni pigmenat ili provitamini A (α, β i γ karoten i β kriptoksantin). U tankom crevu dolazi do konverzije provitamina u vitamin A, koji se esterifikuje u enterocitima u retinil palmitat i inkorporiše u hilomikrone putem kojih se transportuje do jetre gde se najvećim delom deponuje. U plazmi se vitamin A nalazi u obliku retinola, a referentne vrednosti su ≥300 μg/L (≥1,05 μmol/l). Aktivni oblici vitamina A u organizmu su: retinoična kiselina koja ima ulogu u transkripciji gena fundamentalnih za biološku aktivnost ćelija (deoba, diferencijacija i ćelijska smrt) i aldehidni oblik vitamina A, retinal, koja ima ulogu u ostvarivanju funkcije čula vida. Najčešći uzroci deficita su podhranjenost, odnosno loše navike u ishrani, kao i bolesti povezane sa malabsorpcijom masti (hronične inflamatorne bolesti creva, hronični pankreatitis, cistična fibroza, bilijarna opstrukcija, holestaza). Hipovitaminoza A se manifestuje poremećajima funkcije vida, integriteta kože i sluzokoža, funkcije imunskog sistema, kao i rasta i razvoja kod dece. Oftalmološke promene u hipovitaminozi A podrazumevaju: noćno slepilo, kserozu konjuktive sa pojavom Bitotovih tačaka, kserozu rožnjače sa ili bez keratomalacije, kao keratinizaciju mrežnjače koje mogu dovesti do slepila; koža je suva sa folikularnom hiperkeratozom na ramenima i butinama, a poremećaj integriteta sluzokoža i poremećaj funkcije imunskog sistema dovode do učestalih dijareja, bronhitisa, upala pluća, cistitisa, nefritisa itd. Usporeni rast usled hipovitaminoze A praćen je apatijom i smanjenjem kognitivnih sposobnosti deteta. Lečenje teških oblika hipovitaminoze A (koncentracija retinola < 200 μg/l odnosno < 0,70 μmol/l uz prisutnu kseroftalmiju) podrazumeva primenu velikih doza vitamina 1500μg/kg u toku 5 dana, a zatim po 7500μg dnevno), dok se za granične hipovitaminoze (koncentracija retinola u krvi 200-300 μg/l ili 0,70 -1,05 μmol/l) i pripadnost rizičnim grupama savetuje ishrana namirnicama bogatim vitaminom A (≥20%DV) u pet obroka u toku dana koji obezbeđuju ravnomeran unos karotena. Prevencija hipovitaminoze podrazumeva isključivo dojenje do 6 meseca života (jer majčino mleko sadrži velike količine vitamina A), pravilnu ishranu, obogađivanje namirnica, itd. Toksičnost vitamina A manifestuje se teratogenim efektom ukoliko se tokom prvog trimestra uzima 10.000 IU dnevno, akutnom toksičnošću (simptomi pseudotumora mozga) ili hroničnom toksičnošću (suva koža, svrab, alopecija, bolovi u kostima, hiperkalcemija sa osteoporozom), a trajne posledice mogu biti ciroza jetre i oštećenje bubrega.  Karotinemija predstavlja pojavu narandžasto-žute boje kože usled prekomernog unosa karotena koji nema toksični efekat.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod dece", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Imdad A, Mayo-Wilson E, Herzer K, Bhutta ZA. Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from six months to five years of age. Cochrane Database Syst Rev 2017; 11(3); 2. World Health Organization. Vitamin A supplementation in infants and children 6-59 months. E-Library of Evidence for Nutrition Actions( eLENA); 3. Huang Z, Liu Y, Qi G, Brand D and Zheng SG. Role of Vitamin A in the Immune System. J Clin Med 2018; 7(9): 258; 4. U.S. Food and Drug Administration. Converting Units of Meagure for Folate, Niacin and Vitamins A, D and E on the Nutrition and Supplement Facts Labels: Guidance for Industry, 2019; 5. Rosenbloom M. Vitamin Toxicity. 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-106/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-106/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-106/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      197.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod dece", prezentacija predavanja. Datoteka
      4.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremene smernice za primenu vitamina a kod dece
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.