Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1525/21-II

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o antimikrobnim lekovima, sredstvima za smanjivanje osetljivosti korenova zuba, antiinflamatornim lekovima, anesteticima, analgeticima i drugim medikamentima koji se koriste u lečenju parodontopatije; Razumevanje mesta i uloge medikamenata u procesu lečenja parodontopatije; Osposobljavanje za adekvatno, bezbedno i blagovremeno korišćenje medikamentozne terapije u procesu lečenja parodontopatije.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Božidar Dimitrijević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1525/21-II
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Lečenje parodontopatije je kompleksno koliko i sama priroda bolesti. U lečenju različitih formi parodontopatija primenjuju se antimikrobni lekovi, sredstva za smanjivanje osetljivosti korenova zuba, antiinflamatorni lekovi, anestetici, analgetici i drugi medikamenti. Neki od medikamenata primenjuju se u preventi-vi oboljenja parodoncijuma, neki u toku standardne terapije kao pomoćna sredstva, a neki su veoma značajni u suzbijanju infekcija, pa se bez njih ne može ni zamisliti lečenje.
   Antimirkobni lekovi (antiseptična sredstva i antibiotici) mogu da redukuju stvaranje dentalnog plaka, smire inflamaciju u gingivi, da deluju na bakterije subgingivalnog dentalnog plaka ili bakterije koje su već izvršile invaziju tkiva parodoncijuma, da suzbiju lokalnu ili opštu infekciju koja se javlja u toku nekih komplikacija parodontopatije. Rešavajući test korisnik će steći znanja o njihovim karakteristikama, indikacijama za upotrebu, načinu korišćenja, efikasnosti, ograničenjima i kontraindikacijama, kao i neželjenim dejstvima neadekvatne upotrebe najčešće korišćenih antiseptičnih sredstava (hlorheksidin-diglukonat, vodonik peroksid, borna kiselina, heksetidin, fenolni preparati, fluoridi, povidonjodid, organske boje) i antibiotika (tetraciklin, klindamicin, metronidazol, penicilin). Test pruža najsavremenije informacije o novim pristupima u antimikrobnom lečenju, koje ima za cilj da smanji destrukciju tkiva modulisanjem tkivnog odgovora, delujući na kaskadu događanja u tkivu kao odgovor na prisustvo bakterija dentalnog plaka, što omogućava postizanje znatno boljih rezultata.
   Suzbijanje osetljivosti korenova zuba predstavlja veliki terapijski problem, jer ne postoji medikament koji bi potpuno i trajno otklonio bolne senzacije koja izaziva ogoljavanje korenova zuba nastalo kao posledica bolesti (destrukcija i recesija gingive) ili procesa lečenja (uklanjanje naslaga, obrada parodontalnih džepova, hirurški zahvati). Ogoljeni korenovi zuba mogu biti osetljivi na razne mehaničke, termičke i hemijske nadražaje Za smanjivanje osetljivosti koriste se, bez naročitog uspeha, petoprocentni rastvor natrijum fluorida i drugi preparati fluora.
   Primena nesteroidnih antiinflamatornih lekova inhibira sintezu medijatora inflamatomog procesa, dovodi do inhibicije neutrofilnih granulocita, smanjenja propustljivosti kapilara, agregacije trombocita, suzbijanja dejstva agresiv-nih enzima koji se oslobadaju u inflamatomom procesu i usporava gubitak alveolarne kosti. Kao dopunska terapija mogu se lokalno koristiti i hormonski preparati na bazi kortikosteroida, koji značajno smanjuju intenzitet inflamacije gingive.
   Površinskom anestezijom može se suzbiti bol kod raznih oštećenja gingive i lezija, koje nastaju u toku sistemskih bolesti ili nakon zračenja. Sprovodna i infiltraciona lokalna anestezija koristi se pre hirurskih zahvata na parodon-cijumu i uvek pre drenaze parodontalnog apscesa, kao i pre obrade parodontalnih džepova.
   Analgetici se ordiniraju u cilju suzbijanja bola kod nekih komplikacija parodontopatije (parodontalni apsces, retrogradni pulpitis), neposredno posle hirurških zahvata na parodoncijumu i kasnije (postoperativna analgezija). Test obrađuje upotrebu analgetika koji nisu na bazi acetil salicilne kiseline, kao i nesteroidnih antiinflamatorika sa analgetskim efektom, sa aspekta relevantnih indikacija i kontraindikacija.
   U lečenju parodontopatije koriste se i vitaminski preparati (za podizanje opšte otpornosti organizma - multivitaminski preparati, vitamini  C, A i B) i biogeni stimulatori (za podsticanje regeneracije tkiva u okviru hirurške regenerativne terapije infrakoštanih parodontalnih džepova). Korišćenje kaustičnih i sklerozirajućih sredstava (za smanjenje dubine parodontalnih džepova ili njihove eliminacije) je, zbog nemogućnosti kontrole njihovog efekta i uvođenja savremenih regenerativnih terapijskih procedura, obustavljeno.
  • Obavezna literatura: 1. Dimitrijević B. 16. Medikamenti u terapiji obolelih od parodontopatije. U: Klinička parodontologija (Dimitrijević B Ed.). Udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike. 2019. 250-262.
  • Dopunska literatura: 1. Graziani F et al. Nonsurgical and surgical treatment of periodontitis: how many options for one disease? Periodontol 2000 2017; 75: 152–188; 2. Joshi D, Garg T, Goyal AK , Rath G . Advanced drug delivery approaches against periodontitis. Drug Delivery, 2016; 23(2): 363-77; 3. Carcuac O et al. Adjunctive Systemic and Local Antimicrobial Therapy in the Surgical Treatment of Peri-implantitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Dent Res 2016; 95: 50–57; 4. Renvert S, Persson GR. Treatment of periodontal disease in older adults. Periodontol 2000 2016; 72: 108–119.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    V-1525/21-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: V-1525/21-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1525/21-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      193.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Dimitrijević B. 16. Medikamenti u terapiji obolelih od parodontopatije. U: Klinička parodontologija (Dimitrijević B Ed.). Udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike. 2019. 250-262. Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatije
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.