Sekcija

 • NAUČNI ČASOPIS GALENIKA MEDICAL JOURNAL

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64

  Informacije o naučnom časopisu:

  • Izdavač: Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja
  • Adresa: Južni bulevar 55/01, Beograd
  • ISSN (Online): 2812-9547
  • Veb sajt: www.medicaljournal.rs
  • Mejl: info@medicaljournal.rs
  • Za izdavača: Prof. dr Dragoljub Đokić predsednik Upravnog odbora
  • Izdavački savet: Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić, Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. dr Tomislav Jovanović
  • Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Dragoljub Đokić
  • Zamenik glavnog i odgovornog urednika: Prof. dr Petar Otašević
  ×

  Preporučite prijateljima

  Otvorite korisnički nalog

  • Naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju

   www.medicaljournal.rs

   Izdavač
   Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja

   ZA IZDAVAČA

   Prof. dr Dragoljub Đokić,
   predsednik Upravnog odbora

   IZDAVAČI SAVET

   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Prof. dr Tomislav Jovanović
   Glavni i odgovorni urednik
   Prof. dr Dragoljub Đokić
   Zamenik glavnog i odgovornog urednika
   Prof. dr Petar Otašević

   ADRESA UREDNIŠTVA

   Beograd, Južni bulevar 55/1 (Vračar)
   e-mail: info@medicaljournal.com
   Tel. 011/74-92-283
   Tehnički urednik
   Vasilije Radošević
   Lektor za srpski jezik
   Aleksandra Gojković
   Lektor za engleski jezik
   Jelena Nestorović Vučić

   UREDNIŠTVO

   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Đorđe Radak
   Akademik prof. dr Bela Balint
   Prof. dr Branislava Ivanović
   Prof. dr Artur Bjelica
   Prof. dr Milovan Dimitrijević
   Prof. dr Slobodan Janković
   Prof. dr Tomislav Jovanović
   Prof. dr Nenad Ilijevski
   Prof. dr Petar Otašević
   Prof. dr Milica Prostran
   Prof. dr Milena Švabić Vlahović
   Prof. dr Aleksandra Nikolić
   Prof. dr Aleksandar Lešić
   Prof. dr Nevena Kalezić
   Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
   Prof. dr Vesna Turkulov
   Prof. dr Aleksandra Dickov
   Prof. dr Mijomir Pelemiš
   Prof. dr Zoran Golušin

   • REČ UREDNIKA


    Poštovane koleginice i kolege,

    Pred vama se nalazi prvi broj novog naučnog časopisa Galenika Medical Journal. Ova publikacija povezuje teme koje su činile (i dalje čine) okvir mog profesionalnog života – edukaciju i kvalitet zdravstvene zaštite. Dozvolite mi da vam to bliže objasnim.

    Modernu eru brige o kvalitetu zdravstvene zaštite obeležila je Donabedianova paradigma, koja zdravstvenu zaštitu poistovećuje sa proizvodnom linijom, očekujući da dobra struktura zdravstvenog sistema obezbedi dobar proces zaštite, a dobar proces dovede do dobrog ishoda za pacijenta. Centralna figura ove paradigme je lekar koji pruža zaštitu. U tom smislu svi sistemi brige o kvalitetu računaju da se kroz usavršavanje lekara može obezbediti „prevođenje znanja u praksu“, što treba da dovede do povećanja naučno-tehničke efektivnosti zaštite, unapređenja zadovoljstva korisnika, uz odgovarajuće smanjenje troškova.

    Osnivanjem Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju pre 10 godina, pokušali smo da kroz programe edukacije koji se organizuju i izvode na internetu (video-predavanja, vebinari, elektronski testovi) učinimo edukaciju efikasnijom i pristupačnijom u odnosu na druge vidove usavršavanja. U tome smo u određenoj meri i uspeli. U prvih 10 godina postojanja i rada, na razvoju programa kontinuirane edukacije Akademije radilo je više od 700 vodećih stručnjaka Srbije, koji su pripremili i akreditovali više od 1200 testova, stručnih sastanaka ili vebinara, koji su preko interneta korišćeni više od 200.000 puta, po prihvatljivoj ceni i uz najviše ocene korisnika. Sada idemo korak dalje.

    U eri medicine zasnovane na dokazima, blagovremeni uvid u najnovija naučna otkrića, ovladavanje novim medicinskim tehnologijama koje unapređuju praksu lekara, upoznavanje sa stavovima vodećih autoriteta o dijagnostici i lečenju pacijenata, kao i razmena iskustava sa kolegama, postali su neophodni za pružanje savremene i kvalitetne zdravstvene zaštite. Na drugoj strani, realne mogućnosti lekara u Srbiji da prate eksponencijalni rast novih saznanja limitirane su velikim radnim opterećenjem, nedostatkom slobodnog vremena, nedostatkom materijalnih sredstava koja se mogu izdvojiti u ove svrhe, kao i čitavim nizom drugih okolnosti.

    Imajući u vidu sve okolnosti u kojima se odvija naš život, kontinuirano stručno usavršavanje postaje „težak zadatak“.

    U nastojanju da smanjimo jaz između najsavremenijih znanja i onoga što radimo, pokrenuli smo izdavanje časopisa koji medicinskoj zajednici treba da pruži visokokvalitetne naučne informacije iz različitih oblasti zdravstvene delatnosti, na srpskom jeziku, zajedno sa stavovima vodećih stručnjaka o njihovoj primeni u praksi. Časopisa koji treba da vas blagovremeno obaveštava o najnovijim preporukama referentnih medicinskih institucija i profesionalnih organizacija u vezi sa različitim pitanjima, pruža uputstva za njihovu primenu u praksi ili daje adekvatne odgovore na pitanja koja se mogu otvoriti, iz pera vodećih stručnjaka u zemlji. Časopisa koji će, objavljivanjem radova lekara koji pohađaju doktorske studije, obezbediti kontinuiranu podršku akademskom usponu mlađih.

    Pored toga, u časopisu Galenika Medical Journal moći ćete da nađete blagovremene informacije o održavanju stručnih skupova koji mogu biti značajni za vaš dalji profesionalni razvoj i/ili da pročitate izveštaje domaćih lekara koji su prisustvovali skupovima na koje niste mogli da odete. Prikazom domaćih i stranih primera dobre prakse časopis će stimulisati standarde rada kojima svi težimo.

    Medicinska akademska zajednica je izuzetno dobro reagovala na našu inicijativu, prepoznajući je kao korisnu i potrebnu. Kao rezultat poziva, u redakciju časopisa stiglo je više desetina članaka, koji su u postupku recenziranja, i koji će se naći na stranicama narednih brojeva časopisa.

    Od posebne je važnosti što je ideju o rešenjima za unapređenje kvaliteta rada lekara prepoznala naša najstarija i najuglednija farmaceutska kompanija – GALENIKA. Beskrajno smo zahvalni što su interese razvoja medicinske struke stavili u centar svoje društvene odgovornosti. Rezultat te sinergije je časopis Galenika Medical Journal (GMJ) – naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji upravo držite u rukama.

    Časopis će izlaziti četiri puta godišnje, u tiražu od 5000 štampanih primeraka na srpskom jeziku, koji se distribuiraju besplatno, ali i u digitalnom formatu (internet adresa: www.medicaljournal.com). Naredne godine nameravamo da u rad časopisa uključimo stručnjake zemalja u regionu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija…), odnosno da pored srpskog jezika, časopis štampamo i na jezicima regiona, kao i na engleskom jeziku, i da povećamo tiraž.

    Sve navedeno činimo zato što smo sigurni da će ovako koncipiran časopis biti korisno štivo u vašem svakodnevnom radu, koje ćete rado čitati. Pozivamo vas da, iz perspektive vlastitog iskustva, učestvujete u kreiranju sadržaja GMJ, originalnim ili revijalnim radom – sistematskim pregledom literature ili metaanalizom, kao i stručnim komentarom na radove koje smo objavili.

    Pozivamo vas, takođe, da znanje koje ste stekli čitajući članke publikovane u časopisu Galenika Medical Journal proverite i učvrstite rešavajući akreditovane testove na našoj platformi za učenje na daljinu (www.akademijazakme.edu.rs) i tako, pored znanja, obezbedite i bodove za produženje vaših licenci.

    S poštovanjem,

    Prof. dr Dragoljub Đokić,
    glavni i odgovorni urednik časopisa
    Galenika Medical Journal,
    osnivač Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju

    • SADRŽAJ


     REVIJALNI RADOVI


     OTVORENO HIRURŠKO LEČENJE ANEURIZMI ABDOMINALNE AORTE U ENDOVASKULARNOJ ERI ... 9
     Lazar B. Davidović

     DIREKTNI ORALNI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI U LEČENJU PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE ... 15
     Slobodan Obradović, Boris Džudović, Sonja Šalinger, Jovan Matijašević, Tamara Kovačević Preradović

     NOVI ORALNI ANTIKOAGULANSI KOD NEVALVULARNE ATRIJALNE FIBRILACIJE ... 22
     Svetlana Apostolović, Dragana Stanojević, Tomislav Kostić

     SPIRONOLAKTON U TERAPIJI REZISTENTNE HIPERTENZIJE ... 29
     Maja Milošević, Petar Otašević

     KARDIOMIOPATIJE − KLASIFIKACIJA, DIJAGNOSTIKA I MODALITETI LEČENJA ... 38
     Ratko Lasica, Mina Radovanović Radosavljević, Arsen Ristić, Lazar Đukanović, Gordana Krljanac, Milika Ašanin

     LEČENJE TEŠKIH FORMI AKNI ... 50
     Dragan L. Jovanović

     PREDIJABETES – OD DIJAGNOZE DO PROGNOZE ... 57
     Teodora Beljić Živković

     STATIČKA I DINAMSKA KOMPONENTA OPSTRUKCIJE KOD BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE ... 62
     Đorđe Nale, Uroš Babić, Petar Nale, Luka Kovačević, Nenad Vasilić

     AKUTNI RINOSINUZITIS: PATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE ... 72
     Aleksandar Perić

     BULIMIJA KAO IZAZOV SAVREMENOG ČOVEKA ... 78
     Marija Đurović

     TOPIKALNI PREPARATI U LEČENJU MIŠIĆNO-SKELETNOG BOLA ... 88
     Snežana Tomašević Todorović

     SMERNICE I PREPORUKE

     PREGLED SMERNICA EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2020. ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE ... 93
     Miroslav Mihajlović, Jelena Simić, Milan Marinković, Nebojša Mujović, Milica Prostran, Tatjana Potpara
      
     AKUTNI KORONARNI SINDROM BEZ PERZISTENTNE ELEVACIJE ST SEGMENTA – ŠTA SU NAM DONELE NOVE PREPORUKE ... 105
     Saša Hinić

     POTREBA ZA PREPORUKAMA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI − DANAS: DOBAR, LOŠ, ZAO ... 112
     Miodrag Ostojić, Ivan Ilić, Aleksandra Nikolić, Petar Otašević, Dragoljub Đokić, Milovan Bojić

     PRIMERI DOBRE PRAKSE

     „DEDINJE“ POMERA GRANICE U MEDICINI ... 121
     Milovan Bojić

     NAJAVLJUJEMO

     KONGRES EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA 2022 ... 124
     DVADESETI BIJENALNI SASTANAK EVROPSKOG DRUŠTVA ZA IMUNODEFICIJENCIJE ... 125