Sekcija

 • NAUČNI ČASOPIS GALENIKA MEDICAL JOURNAL

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64

  Informacije o naučnom časopisu:

  • Izdavač: Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja
  • Adresa: Južni bulevar 55/01, Beograd
  • ISSN (Online): 2812-9547
  • Veb sajt: www.medicaljournal.rs
  • Mejl: info@medicaljournal.rs
  • Za izdavača: Prof. dr Dragoljub Đokić, predsednik Upravnog odbora
  • Izdavački savet: Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić, Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. dr Tomislav Jovanović
  • Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Dragoljub Đokić
  • Zamenici glavnog i odgovornog urednika: Prof. dr Slobodan Janković, Prof. dr Nevena Kalezić
  ×

  Preporučite prijateljima

  Otvorite korisnički nalog

  • Naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju

   www.medicaljournal.rs

   Izdavač
   Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja

   ZA IZDAVAČA
   Prof. dr Dragoljub Đokić,
   predsednik Upravnog odbora

   IZDAVAČI SAVET
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Prof. dr Tomislav Jovanović

   GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
   Prof. dr Dragoljub Đokić

   ZAMENICI GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
   Prof. dr Slobodan Janković
   Prof. dr Nevena Kalezić

   ADRESA UREDNIŠTVA
   Beograd, Južni bulevar 55/1 (Vračar)
   e-mail: info@medicaljournal.com
   Tel. 011/74-92-283

   DIZAJN
   Logos 036 Raška

   PRELOM I PRIPREMA ZA ŠTAMPU
   Branko Jevđić

   LEKTOR ZA SRPSKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   LEKTOR ZA ENGLESKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   UREDNIŠTVO
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Đorđe Radak
   Akademik prof. dr Bela Balint
   Akademik prof. dr Vaso Antunović
   Prof. dr Branislava Ivanović
   Prof. dr Artur Bjelica
   Prof. dr Milovan Dimitrijević
   Prof. dr Tomislav Jovanović
   Prof. dr Nenad Ilijevski
   Prof. dr Petar Otašević
   Prof. dr Milica Prostran
   Prof. dr Milena Švabić Vlahović
   Prof. dr Aleksandra Nikolić
   Prof. dr Aleksandar Lešić
   Prof. dr Nevena Kalezić
   Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
   Prof. dr Vesna Turkulov
   Prof. dr Aleksandra Dickov
   Prof. dr Mijomir Pelemiš
   Prof. dr Zoran Golušin

   • SADRŽAJ


    REVIJALNI RADOVI

    POREMEĆAJI SPAVANJA I NJIHOV UTICAJ NA RAZVOJ CEREBROVASKULANIH OBOLJENJA ... 7
    Ranko Raičević

    INSOMNIJA U BOLESTIMA ZAVISNOSTI I TRETMAN INSOMNIJE U OPIJATSKOJ APSTINENCIJALNOJ KRIZI ... 14
    Aleksandra Dickov

    DEPRESIJA KAO DETERMINANTA KVALITETA ŽIVOTA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE ... 22
    Aleksandar Stojanov, Jelena Stojanov

    TRETMAN DEPRESIJE NAKON AKUTNE FAZE POREMEĆAJA ... 29
    Vladimir Knežević

    IMPETIGO ... 34
    Vesna Karanikolić

    HIPERTENZIVNA KRIZA – DIJAGNOZA I LEČENJE ... 42
    Nevena Kalezić, Marina Stojanović, Nemanja Dimić, Ksenija Jovanović, Ranko Trailović, Biljana Obrenović Kirćanski

    KORAK DALJE U NEKONTROLISANOJ HIPERLIPIDEMIJI ... 49
    Violeta Irić Ćupić

    REZISTENCIJA BOLNIČKIH BAKTERIJSKIH SOJEVA NA ANTIBIOTIKE ... 60
    Ivana Ćirković, Milena Švabić Vlahović

    PREVENCIJA TROMBOEMBOLIJE U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI − PRIMENA RIVAROKSABANA KOD ARTROPLASTIČNIH PROCEDURA ... 70
    Aleksandar Lešić, Slađana Matić

    ANTITROMBOCITNA TERAPIJA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU ... 77
    Tomislav Kostić, Zoran Perišić, Svetlana Apostolović, Mihajlo Lazarević, Dragana Stanojević, Ivana Miljković

    PRIMENA VITAMINA D U TERAPIJI OSTEOPOROZE ... 85
    Marina Nikolić - Đurović

    GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS KOD DECE: LEČITI ILI NE LEČITI? ... 92
    Mirjana Stojšić

    ULOGA MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE SIMPTOMA DONJEG URINARNOG TRAKTA (LUTS) U POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTA ... 99
    Aleksandar Vuksanović

    SMERNICE I PREPORUKE BETA BLOKATORI SU HETEROGENA KLASA - FARMAKOLOŠKI KRITERIJUMI ZA IZBOR ... 106
    Goran Koraćević

    KONTROVERZE U PRIMENI FLUOROHINOLONA – DA LI SMO DOBRO RAZUMELI „PISMO UPOZORENJA“? ... 112
    Tatjana Pejčić

    PRIMERI DOBRE PRAKSE TESLA MEDICAL GROUP: IME KOJE ZNATE, DOKTORI KOJIMA VERUJETE! ... 117

    PREPORUČUJEMO ... 120

    NAJAVLJUJEMO ... 122

    OBAVEŠTENJA

    Uputstvo za autore radova ... 124