Sekcija

 • NAUČNI ČASOPIS GALENIKA MEDICAL JOURNAL

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64

  Informacije o naučnom časopisu:

  • Izdavač: Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja
  • Adresa: Južni bulevar 55/01, Beograd
  • ISSN (Online): 2812-9547
  • Veb sajt: www.medicaljournal.rs
  • Mejl: info@medicaljournal.rs
  • Za izdavača: Prof. dr Dragoljub Đokić, predsednik Upravnog odbora
  • Izdavački savet: Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić, Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. dr Tomislav Jovanović
  • Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Dragoljub Đokić
  • Zamenici glavnog i odgovornog urednika: Prof. dr Slobodan Janković, Prof. dr Nevena Kalezić
  ×

  Preporučite prijateljima

  Otvorite korisnički nalog

  • Naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju

   www.medicaljournal.rs

   Izdavač
   Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja

   ZA IZDAVAČA
   Prof. dr Dragoljub Đokić,
   predsednik Upravnog odbora

   IZDAVAČI SAVET
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Prof. dr Tomislav Jovanović

   GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
   Prof. dr Dragoljub Đokić

   ZAMENICI GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
   Prof. dr Slobodan Janković
   Prof. dr Nevena Kalezić

   ADRESA UREDNIŠTVA
   Beograd, Južni bulevar 55/1 (Vračar)
   e-mail: info@medicaljournal.com
   Tel. 011/74-92-283

   DIZAJN
   Logos 036 Raška

   PRELOM I PRIPREMA ZA ŠTAMPU
   Branko Jevđić

   LEKTOR ZA SRPSKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   LEKTOR ZA ENGLESKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   UREDNIŠTVO
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Đorđe Radak
   Akademik prof. dr Bela Balint
   Akademik prof. dr Vaso Antunović
   Prof. dr Branislava Ivanović
   Prof. dr Artur Bjelica
   Prof. dr Milovan Dimitrijević
   Prof. dr Tomislav Jovanović
   Prof. dr Nenad Ilijevski
   Prof. dr Petar Otašević
   Prof. dr Milica Prostran
   Prof. dr Milena Švabić Vlahović
   Prof. dr Aleksandra Nikolić
   Prof. dr Aleksandar Lešić
   Prof. dr Nevena Kalezić
   Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
   Prof. dr Vesna Turkulov
   Prof. dr Aleksandra Dickov
   Prof. dr Mijomir Pelemiš
   Prof. dr Zoran Golušin

   • SADRŽAJ


    REVIJALNI RADOVI

    KAKO PREPOZNATI I LEČITI HERPES ZOSTER INFEKCIJU? ... 8
    Jelena Perić

    KORTIKOSTEROIDNA TOPIKALNA TERAPIJSKA PALETA: MESTO FLUOCINOLON-ACETONID GELA ... 17
    Zorica Gajinov

    ZAŠTO TOPIKALNI KORTIKOSTEROID PLUS ANTIBIOTIK? ... 23
    Vesna Miličić

    GONOROIČNI URETRITIS I REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE ... 32
    Zoran Golušin

    AKUTNI TONZILITIS I AKUTNI FARINGITIS ... 37
    Jelena Sotirović

    LEČENJE STEČENE AUTOIMUNE MIJASTENIJE GRAVIS – GDE SMO DANAS? ... 44
    Dragana Lavrnić

    ZNAČAJ NEFROPROTEKTIVNOG EFEKTA SARTANA U TERAPIJI HIPERTENZIJE ... 53
    Ivan Stanković

    VISOK PROCENAT RESPONDERA NA ACEI KAO ZNAČAJAN FAKTOR USPEŠNOSTI U LEČENJU HIPERTENZIJE ... 60
    Ivana Nedeljković

    DA LI KOD STARIH TREBA PRIMENJIVATI TERAPIJU STATINIMA? ... 65
    Nebojša Despotović

    SPECIFIČNOSTI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU TROMBOZE MOŽDANIH VENSKIH SINUSA POVEZANE SA KOVID 19 INFEKCIJOM ... 71
    Dragan Nikolić

    DIREKTNI ORALNI ANTIKOAGULANSI I PERIFERNA ARTERIJSKA BOLEST ... 76
    Mihailo Nešković, Igor Atanasijević, Predrag Gajin

    ZNAČAJ PRILAGOĐAVANJA DOZE GLUKOKORTIKOIDA U REUMATOIDNOM ARTRITISU ... 81
    Ksenija Božić

    TOPIKALNI NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI – KOLIKO SU ZNAČAJNI U LEČENJU MIŠIĆNOSKELETNOG BOLA  ... 85
    Emilija Dubljanin Raspopović

    SMERNICE I PREPORUKE

    MESTO DIURETIKA U TERAPIJI HFREF PREMA SMERNICAMA EVROPSKIH UDRUŽENJA ZA LEČENJE AKUTNE I HRONIČNE SRČANE INSUFICIJENCIJE ... 90
    Milenko Čanković

    PREPORUKE ZA ANTIBIOTSKU TERAPIJU U LEČENJU AKUTNOG OTITISA ... 95
    Bojan Pavlović

    PREPORUČUJEMO ... 100

    NAJAVLJUJEMO ... 102