Sekcija

 • NAUČNI ČASOPIS GALENIKA MEDICAL JOURNAL

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64

  Informacije o naučnom časopisu:

  • Izdavač: Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja
  • Adresa: Južni bulevar 55/01, Beograd
  • ISSN (Online): 2812-9547
  • Veb sajt: www.medicaljournal.rs
  • Mejl: info@medicaljournal.rs
  • Za izdavača: Prof. dr Dragoljub Đokić, predsednik Upravnog odbora
  • Izdavački savet: Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić, Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. dr Tomislav Jovanović
  • Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Dragoljub Đokić
  • Zamenici glavnog i odgovornog urednika: Prof. dr Slobodan Janković, Prof. dr Nevena Kalezić
  ×

  Preporučite prijateljima

  Otvorite korisnički nalog

  • Naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju

   www.medicaljournal.rs

   Izdavač
   Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja

   ZA IZDAVAČA
   Prof. dr Dragoljub Đokić,
   predsednik Upravnog odbora

   IZDAVAČI SAVET
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Prof. dr Tomislav Jovanović

   GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
   Prof. dr Dragoljub Đokić

   ZAMENICI GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
   Prof. dr Slobodan Janković
   Prof. dr Nevena Kalezić

   ADRESA UREDNIŠTVA
   Beograd, Južni bulevar 55/1 (Vračar)
   e-mail: info@medicaljournal.com
   Tel. 011/74-92-283

   DIZAJN
   Logos 036 Raška

   PRELOM I PRIPREMA ZA ŠTAMPU
   Branko Jevđić

   LEKTOR ZA SRPSKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   LEKTOR ZA ENGLESKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   UREDNIŠTVO
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Đorđe Radak
   Akademik prof. dr Bela Balint
   Akademik prof. dr Vaso Antunović
   Prof. dr Branislava Ivanović
   Prof. dr Artur Bjelica
   Prof. dr Milovan Dimitrijević
   Prof. dr Tomislav Jovanović
   Prof. dr Nenad Ilijevski
   Prof. dr Petar Otašević
   Prof. dr Milica Prostran
   Prof. dr Milena Švabić Vlahović
   Prof. dr Aleksandra Nikolić
   Prof. dr Aleksandar Lešić
   Prof. dr Nevena Kalezić
   Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
   Prof. dr Vesna Turkulov
   Prof. dr Aleksandra Dickov
   Prof. dr Mijomir Pelemiš
   Prof. dr Zoran Golušin

   • SADRŽAJ


    REVIJALNI RADOVI

    OTVORENO HIRURŠKO LEČENJE ANEURIZMI ABDOMINALNE AORTE U ENDOVASKULARNOJ ERI ... 9
    Lazar B. Davidović

    DIREKTNI ORALNI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI U LEČENJU PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE ... 15
    Slobodan Obradović, Boris Džudović, Sonja Šalinger, Jovan Matijašević, Tamara Kovačević Preradović

    NOVI ORALNI ANTIKOAGULANSI KOD NEVALVULARNE ATRIJALNE FIBRILACIJE ... 22
    Svetlana Apostolović, Dragana Stanojević, Tomislav Kostić

    SPIRONOLAKTON U TERAPIJI REZISTENTNE HIPERTENZIJE ... 29
    Maja Milošević, Petar Otašević

    KARDIOMIOPATIJE − KLASIFIKACIJA, DIJAGNOSTIKA I MODALITETI LEČENJA ... 38
    Ratko Lasica, Mina Radovanović Radosavljević, Arsen Ristić, Lazar Đukanović, Gordana Krljanac, Milika Ašanin

    LEČENJE TEŠKIH FORMI AKNI ... 50
    Dragan L. Jovanović

    PREDIJABETES – OD DIJAGNOZE DO PROGNOZE ... 57
    Teodora Beljić Živković

    STATIČKA I DINAMSKA KOMPONENTA OPSTRUKCIJE KOD BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE ... 62
    Đorđe Nale, Uroš Babić, Petar Nale, Luka Kovačević, Nenad Vasilić

    AKUTNI RINOSINUZITIS: PATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE ... 72
    Aleksandar Perić

    BULIMIJA KAO IZAZOV SAVREMENOG ČOVEKA ... 78
    Marija Đurović

    TOPIKALNI PREPARATI U LEČENJU MIŠIĆNO-SKELETNOG BOLA ... 88
    Snežana Tomašević Todorović

    SMERNICE I PREPORUKE

    PREGLED SMERNICA EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2020. ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE ... 93
    Miroslav Mihajlović, Jelena Simić, Milan Marinković, Nebojša Mujović, Milica Prostran, Tatjana Potpara

    AKUTNI KORONARNI SINDROM BEZ PERZISTENTNE ELEVACIJE ST SEGMENTA – ŠTA SU NAM DONELE NOVE PREPORUKE? ... 105
    Saša Hinić

    POTREBA ZA PREPORUKAMA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI − DANAS: DOBAR, LOŠ, ZAO ... 112
    Miodrag Ostojić, Ivan Ilić, Aleksandra Nikolić, Petar Otašević, Dragoljub Đokić, Milovan Bojić

    PRIMERI DOBRE PRAKSE

    „DEDINJE“ POMERA GRANICE U MEDICINI ... 121
    Milovan Bojić

    NAJAVLJUJEMO

    KONGRES EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA 2022 ... 124

    DVADESETI BIJENALNI SASTANAK EVROPSKOG DRUŠTVA ZA IMUNODEFICIJENCIJE ... 125