Sekcija

 • NAUČNI ČASOPIS GALENIKA MEDICAL JOURNAL

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64

  Informacije o naučnom časopisu:

  • Izdavač: Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja
  • Adresa: Južni bulevar 55/01, Beograd
  • ISSN (Online): 2812-9547
  • Veb sajt: www.medicaljournal.rs
  • Mejl: info@medicaljournal.rs
  • Za izdavača: Prof. dr Dragoljub Đokić, predsednik Upravnog odbora
  • Izdavački savet: Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić, Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. dr Tomislav Jovanović
  • Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Dragoljub Đokić
  • Zamenici glavnog i odgovornog urednika: Prof. dr Slobodan Janković, Prof. dr Nevena Kalezić
  ×

  Preporučite prijateljima

  Otvorite korisnički nalog

  • Naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju

   www.medicaljournal.rs

   Izdavač
   Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja

   ZA IZDAVAČA
   Prof. dr Dragoljub Đokić,
   predsednik Upravnog odbora

   IZDAVAČI SAVET
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Prof. dr Tomislav Jovanović

   GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
   Prof. dr Dragoljub Đokić

   ZAMENICI GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
   Prof. dr Slobodan Janković
   Prof. dr Nevena Kalezić

   ADRESA UREDNIŠTVA
   Beograd, Južni bulevar 55/1 (Vračar)
   e-mail: info@medicaljournal.com
   Tel. 011/74-92-283

   DIZAJN
   Logos 036 Raška

   PRELOM I PRIPREMA ZA ŠTAMPU
   Branko Jevđić

   LEKTOR ZA SRPSKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   LEKTOR ZA ENGLESKI JEZIK
   Jelena Nestorović Vučić

   UREDNIŠTVO
   Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
   Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
   Akademik prof. dr Đorđe Radak
   Akademik prof. dr Bela Balint
   Akademik prof. dr Vaso Antunović
   Prof. dr Branislava Ivanović
   Prof. dr Artur Bjelica
   Prof. dr Milovan Dimitrijević
   Prof. dr Tomislav Jovanović
   Prof. dr Nenad Ilijevski
   Prof. dr Petar Otašević
   Prof. dr Milica Prostran
   Prof. dr Milena Švabić Vlahović
   Prof. dr Aleksandra Nikolić
   Prof. dr Aleksandar Lešić
   Prof. dr Nevena Kalezić
   Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
   Prof. dr Vesna Turkulov
   Prof. dr Aleksandra Dickov
   Prof. dr Mijomir Pelemiš
   Prof. dr Zoran Golušin

   • SADRŽAJ


    ORIGINALNI RADOVI

    SMANJENJE DIREKTNIH I INDIREKTNIH TROŠKOVA LEČENJA PACIJENATA SA DIJABETESOM TIP 2 USLED DOBRE KONTROLE GLIKEMIJE I SMANJENJA UČESTALOSTI KOMPLIKACIJA ... 8
    Slobodan M. Janković, Nemanja Petrović

    REVIJALNI RADOVI


    INFEKTIVNI ENDOKARDITIS ... 15
    Branislava Ivanović

    URINARNE INFEKCIJE - SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LEČENJU  ... 23
    Vladimir Bančević

    REKURENTNI AKUTNI TONZILITIS - TERAPIJSKI IZAZOVI ... 28
    Miljan Folić, Marko Folić, Ana Marija Tomić

    ANTIBIOTSKA TERAPIJA VANBOLNIČKIH PNEUMONIJA ... 36
    Saša Jovanović

    TUBERKULOZA - STARA I NOVA BOLEST ... 42
    Vesna Škodrić Trifunović

    ORALNA KANDIDIJAZA ... 50
    Ana Ravić Nikolić

    ZNAČAJ TITRACIJE DOZE BETA BLOKATORA U SRČANOJ INSUFICIJENCIJI ... 55
    Dragan Kovačević, Sanja Kovačević

    SAVREMENI TRETMAN PACIJENATA SA KAROTIDNOM STENOZOM ... 61
    Igor Končar

    D-DIMER - ULOGA U HEMOSTAZNOM SISTEMU I PRIMENA U SPECIFIČNIM KLINIČKIM STANJIMA ... 70
    Mirjana Kovač

    POREMEĆAJI AKTA GUTANJA ... 79
    Jelena Sotirović

    IZOTRETINOIN - 40 GODINA ISKUSTVA ... 86
    Dušan Škiljević

    SELEN - ULOGA U OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA I SPREČAVANJU BOLESTI ... 92
    Goran Belojević

    SMERNICE I PREPORUKE

    HIPOLIPIDEMICI U SEKUNDARNOJ PREVENCIJI MOŽDANOG UDARA ... 98
    Željko Živanović

    DIREKTNI ORALNI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI U PREVENCIJI I LEČENJU TROMBOZA POVEZANIH SA TUMOROM ... 107
    Darko Antić, Sofija Šarac, Vladimir Otašević

    PREPORUČUJEMO ... 115

    NAJAVLJUJEMO ... 117

    OBAVEŠTENJA

    Uputstvo za autore radova ... 119