Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1125/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o hormonima hipofize i njihovom uticaju na funkciju  hormona drugih endokrinih žlezdi; Razumevanje kliničkog značaja disfunkcije hormona hipofize na rad svih organa i organskih sistema, posebno u uslovima akutne disfunkcije, koja može životno ugroziti pacijenta; Osposobljavanje korisnika testa za mogućnost adekvatne i brze inicijalne dijagnoze disfunkcije hormona hipofize i primenu pravovremene terapije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija), biohemičare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1125/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Hipofiza se sastoji od prednjeg (adenohipofize) i zadnjeg režnja (neurohipofize). Adenohipofiza luči hormon rasta, adrenokortikotropni hormon, tireostimulišući hormon, lutenizirajući hormon, folikulostimulirajući hormon, prolaktin, dok neurohipofiza luči antidiuretski hormon (ADH ili vazopresin) i oksitocin. Većina hormona hipofize (osim somatotropnog hormona i prolaktina ) imaju tzv. tropni efekat, tj. stimulišu sekundarne podređene žlezde.
   Hiperfunkcijski poremećaji hipofize nastaju sporo i obično ne dovode do vitalno ugrožavajućih stanja. Za razliku od hiperfunkcije, hipofunkcija se najčešće javlja akutno i može biti životno-ugrožavajuća. Nastaje zbog tumora hipofize, hipotalamusa ili okolnih struktura, a izvestan uticaj imaju infekcije, zračenje i vaskularni uzroci. Najčešći hipofunkcijski poremećaj je multihormonski deficit.
   Panhipopituitarizam je deficit lučenja svih hormona hipofize. Bolesnici sa panhipopituitarizmom imaju povišen rizik od predoziranja tečnostima, intoksikacije vodom, hipoglikemije, hipotenzije, kardiovaskularne nestabilnosti i šoka. Apopleksija hipofize je akutna insuficijencija hipofize, najčešće fulminantna klinički sindrom koji se manifestuje jakom glavoboljom, oštećenjem vida, hipotenzijom, kardiovaskularnim kolapsom, naglim mentalnim oštećenjem, izmenjenom svešću, do kome. Pouzdana dijagnoza apopleksije hipofize temelji se na vizualizacionim tehnikama (CT, NMR). Terapija apopleksije hipofize zasniva se na hitnoj primarnoj primeni velikih doza kortikosteroida i definitivnoj hirurškoj terapiji (dekompresija intraselarnog sadržaja). Bolesnici koji prežive, imaju posledice koje zahtevaju doživotni tretman. Dijabetes insipidus (DI) je poremećaj koji nastaje zbog apsolutnog ili relativnog deficita ADH i/ili usled smanjene osetljivosti ciljnog tkiva; karakteriše se izlučivanjem velike količine diluiranog urina. Tipičan laboratorijski nalaz u dijabetes insipidusu je normalna ili povećana koncentracija Na u plazmi, normalna ili povećana osmolarnost plazme, smanjena osmolarnost urina. Klinička karakteristuika DI je poliurija praćena polidipsijom kod svesnih bolesnika, te se hiperosmolarnost ne javlja dok je unos vode adekvatan; kod bolesnika bez svesti može se razviti teška dehidratacija. Hipernatremija u DI može dovesti do neurološke simptomatologije, koja je posledica ćelijske dehidracije Hiperosmolarnost je jedan od dominantnih znakova DI. Osmolarnost se može izračunati sledećom formulom Na(mmol/L) x 2 + ureja (mmol/L) + glukoza (mmol/L). Terapija DI podrazumeva korekciju ukupnog deficita vode hipotonim tečnostima u prvih 48h, s tim što se korekcija osmolarnosti vrši veoma sporor 1-2mOsmol/h (ne više od 1mOsm/8h). Lekovi izbora su dezmopresin 1-2µg/24h kod centralnog ili hlorpropamid kod nefrogenog DI. Sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH) karakteriše trajno lučenje ADH, bez obzira na prisustvo/odsustvo stimulusa/inhibitora, smanjena koncentracija Na, smanjena osmolarnost (ispod 280mOsm/kg), urin koncentrovaniji od plazme ili neadekvatno koncentrovan (>100mOsm/kg), normovolemija, odsustvo renalne, tiroidne i adrenalne insuficijencije, Na u urinu >20mmol/dan. Teška hiponatremija, u sklopu SIADH praćena je uznemirenošću, zbunjenošću, letargijom, uz generalizovane grčeve i edeme, uključujući i edem mozga. Ukoliko se ne leči moguća je brza progresija do kome i smrtnog ishoda. Najvažniji cilj terapije SIADH je spora nadoknada Na, ne više od 12 mmol/L/24h, da bi se izbegla osmotska demijelinizacija (mijenoliza ponsa). Osim korekcije hiponatremije, lečenje SIADH uključuje i restrikciju unosa tečnosti i antibiotik Demeclocycline.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Malenković V, Jovanović D, Milaković B, Šumarac-Dumanović M. Akutni poremećaji funkcije hormona hipofize. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicine. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdranje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 661-74.
  • Dopunska literatura: 1. AlDallal S. Acromegaly: a challenging condition to diagnose. International Journal of General Medicine, 2018; 11: 337-43; 2. Molitch ME. Diagnosis and Treatment of Pituitary Adenomas: A Review. JAMA, 2017; 317(5): 516-24; 3. Hamkahian A. Pituitary Disorders, Disease Management Project, 2017; 4. Kalezić N, Živaljević V, Gvozdenović Lj, Malenković V, Sabljak V, Paunović I. Endokrini sistem, U Vučović D (Ed): Anesteziologija I. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2014; 18: 393-421.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1125/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1125/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1125/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      133.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kalezić N, Malenković V, Jovanović D, Milaković B, Šumarac-Dumanović M. Akutni poremećaji funkcije hormona hipofize. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicine. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdranje. Beograd: Medicinski fakultet, Datoteka
      242.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretman
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.