spisak_akme.png

programvrstastatusautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Selen i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-640/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Primena transfuzione terapije - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1779/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Lečenje hronične srčane insuficijencije u perioperativnom periodu - Savremeni principiElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1762/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević3A-1-1753/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Vitamin C i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-630/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Savremeni principi primene heparina male molekulske mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacijaElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski5A-1-1761/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, ginekologija i akušerstvo, kardiohirurgija, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada), biohemičare
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova?Elektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1765/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1770/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcijaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1772/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatozaElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-1773/2118.11.2021.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenjaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1774/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1776/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1782/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, zdravstvene tehničare
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1783/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Milenko Stojković5A-1-1785/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobovaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1789/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolestiElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1793/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1795/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoćiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1796/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Uloga magnezijuma u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-635/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1769/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindromaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1777/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorijaElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-1788/2118.11.2021.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetomElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1791/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga vitamina B grupe u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-636/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Specifičnosti perioperativnog lečenja i nege kod starihElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1814/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina)
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijamaElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-1787/2118.11.2021.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Gvožđe i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-638/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Karakteristike, sadržaj i značaj laboratorijske dijagnostike anemijaElektronski testAktivanMirjana Gajić SLT, Vladan Jerinić5D-1-637/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Željko Špirić3A-1-1817/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povredaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1775/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika kod urinarnih infekcijaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1771/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaElektronski testAktivanNS Dr Rade Babović5A-1-1810/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolestiElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1800/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporukeElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1798/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, radne terapeute), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauziElektronski testAktivanProf.dr Artur Bjelica5A-1-1797/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1768/2118.11.2021.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1767/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1766/2118.11.2021.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1778/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u tretmanu hroničnog lumbalnog bolaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1801/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svestiElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1792/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povredaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1794/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi inicijalnog tretmana kod opekotinske bolestiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1781/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
Prevencija i lečenje gojaznosti odraslihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-642/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Polifenoli i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-641/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda okaElektronski testAktivanProf.dr Milenko Stojković5A-1-1786/2118.11.2021.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimciElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1763/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Lečenje demencije u opštoj praksi - Savremeni principiElektronski testAktivanDr Marija Lazarević4A-1-1806/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Demencije - Etiologija, klasifikacija, klinička slikaElektronski testAktivanDr Marija Lazarević4A-1-1807/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Principi racionalne primene antibiotika u lečenju infekcija okaElektronski testAktivanProf.dr Miroslav Stamenković5A-1-1815/2118.11.2021.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Skorovi ranog upozorenja kod srčanog zastojaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić3A-1-1780/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1784/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Prevencija toksoplazmoze u trudnoćiElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-1764/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i ranaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1790/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute. stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smerniceElektronski testAktivanProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1805/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksileElektronski testAktivanProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1804/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kožeElektronski testAktivanAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-1803/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanjaElektronski testAktivanVNS Dr Mirjana Kovač5A-1-1802/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, ginekologija i akušerstvo, infektologija, opšta medicina, transfuziologija), farmaceute, biohemičare
Ishrana i zdravlje starihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-633/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare: nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Celijakija - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-631/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Giht - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-632/2118.11.2021.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Principi pravilne ishrane u menopauziElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-634/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketingaElektronski testAktivanProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-1799/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sadržaj zdravstveno vaspitnog rada sa roditeljima tokom lečenja gojaznosti kod školske deceElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-482/2116.08.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nutritivne potrebe odraslih osobaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-466/2116.08.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Cink i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-639/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević3A-1-1754/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević4A-1-1756/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1758/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Seksualne posebnosti i poremećajiElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1759/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenjeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1486/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Optimalno terapijsko zbrinjavanje pacijenata sa retkim bolestima - Značaj saradnje lekara i farmaceutaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-1472/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1757/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Ishrana kao faktor prevencije dijabetesaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-481/2116.08.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Farmakoterapija atrijalne fibrilacijeElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1481/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina), farmaceute
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencijeElektronski testAktivanProf.dr Miomir Jović4A-1-1484/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakseElektronski testAktivanDr spec. Uroš Karić5A-1-1479/2116.08.2021.Lekare (opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija, neurologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanjaElektronski testAktivanDr Goran Lončar3A-1-1760/2118.11.2021.Lekare (opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, urgentna medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja ishemije miokarda u perioperativnom perioduElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović4A-1-1480/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Savremeni principi lečenja arterijske hipertenzije u perioperativnom perioduElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1477/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Endokrinološke bolesti kao determinišući faktor poremećaja rasta kod deceElektronski testAktivanDoc.dr Maja Ješić3A-1-729/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, medicinske sestre - vaspitačice
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski4A-1-720/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Principi lečenja insuficijencije srca u perioperativnom perioduElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-733/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Savremeni principi farmakološkog lečenja atrijalne fibrilacijeElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-717/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i terapija hormonom rastaElektronski testAktivanProf.dr Mirjana Doknić4A-1-742/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, opšta medicina, pedijatrija), biohemičare
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju rezistentne hipertenzijeElektronski testAktivanProf.dr Petar Otašević4A-1-725/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Prevencija i lečenje gojaznosti kod dece školskog uzrastaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-321/2118.05.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji?Elektronski testAktivanProf.dr Predrag Miljić5A-1-743/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, farmaceute
Šta medicinska sestra treba da zna o skrining pregledima?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-323/2118.05.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti za zdravlje porodiljaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-284/2118.05.2021.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Neželjena dejstva odabranih grupa lekova koji se primenjuju kod starihElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-721/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija i lečenje poremećaja ishrane u adolescencijiElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-324/2118.05.2021.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Parenteralna ishrana bolesnika na intenzivnoj neziElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-326/2118.05.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Enteralna ishrana bolesnika na intenzivnoj neziElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-327/2118.05.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Antitrombozna (antikoagulantna) terapija - Savremeni pristup u primeniElektronski testAktivanVNS Dr Mirjana Kovač5A-1-753/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina, transfuziologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, hematologija), farmaceute, biohemičare
Savremena klinička transfuzija - Da li nam je potrebna nova strategija?Elektronski testAktivanProf.dr Miomir Jović4A-1-722/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: transfuziologija, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, urologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), biohemičare
Pravilna ishrana u adolescenciji - Savremeni principi i preporukeElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-322/2118.05.2021.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-730/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Lečenje oroantralnih komunikacija u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1557/21-II18.05.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Mogućnosti i ograničenja za primenu tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenjuElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-285/2118.05.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Probiotici i zdravljeElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-736/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?Elektronski testAktivanDr spec. Uroš Karić5A-1-751/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hepatomegalija kod dece u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozomaElektronski testAktivanDoc.dr Maja Đorđević Milošević3A-1-718/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović4V-1558/21-II18.05.2021.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanjaElektronski testAktivanDr sci med Milan Bjekić5A-1-728/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare
Školska užina - Sadržaj i značaj za zdravlje adolescenataElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-283/2118.05.2021.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Principi primene lokalne anestezije u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1555/21-II18.05.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Akromegalija - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Mirjana Doknić4A-1-741/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina)
Ciste vilica u stomatološkoj praksi - Diferencijalna dijagnoza i adekvatne metode lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović3V-1556/21-II18.05.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Primena implantata u stomatološkoj praksi: Indikacije, kontraindikacije i komplikacijeElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1562/21-II18.05.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dijagnostika i lečenje mekotkivnih povreda skočnog zglobaElektronski testAktivanProf.dr Ivan Butković5A-1-734/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Dete rođeno malo za gestaciono doba - Savremeni pristup dijagnostici i lečenjuElektronski testAktivanDr Slađana Todorović3A-1-731/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga statina u prevenciji akutnog koronarnog sindromaElektronski testAktivanProf.dr Igor Mrdović5A-1-757/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, opšta hirurgija), biohemičare, farmaceute
Poremećaj rasta kod dece - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanDoc.dr Maja Ješić3A-1-752/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenjeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-724/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urologija, ortopedija), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Opstipacija - Savremeni principi i metode lečenjaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-325/2118.05.2021.Medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice)
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-745/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zubaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević4A-1-723/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari, dijetetičare-nutricioniste, zubne tehničare
Koma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-756/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, neurologija, neurohirurgija, sudska medicina, patologija, urgentna medicina, infektologija, ginekologija i akušerstvo, anesteziologija sa reanimatologijom, psihijatrija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-755/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare
Urgentna stanja izazvana poremećajem funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi - Inicijalni tretmanElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-754/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-737/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-738/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, neurohirurgija, otorinolaringologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-739/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neuropsihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjimaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-740/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-744/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-746/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, psihijatrija, radiologija, infektologija, urgentna medicina, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonikaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-747/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija, sportska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-748/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-749/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari)
Sepsa i septični šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-750/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-726/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Edem pluća - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-735/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija sa traumatologijom, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-732/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija sa traumatologijom, neurohirurgija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-719/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Patogeneza i klinička slika parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1527/21-II1.03.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Etiologija parodontopatije - Uloga dentalnog plakaElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1524/21-II1.03.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1523/21-II1.03.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Medikamentozno lečenje parodontopatije - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1525/21-II1.03.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Odabrane metode interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srcaElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-104/211.03.2021.Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke tehničare)
Radiološka dijagnostika poremećaja koji utiču na veličinu, oblik i položaj srcaElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-95/211.03.2021.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Rendgenografske karakteristike poremećaja u plućnom vaskularnom sistemuElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-97/211.03.2021.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Fiziološka tranzicija u starosti i mere zdravstvene zaštiteElektronski testAktivanDr.sci Mirjana Marinković5D-1-73/211.03.2021.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, patronažne sestre, gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i službi kućnog lečenja, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubregaElektronski testAktivanProf.dr Steva Plješa5A-1-285/211.03.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, medicina rada, nefrologija, urologija, infektologija, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultatElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-124/211.03.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoćiElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski3A-1-283/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje povreda lateralnog ligamenta skočnog zglobaElektronski testAktivanProf.dr Ivan Butković5A-1-117/211.03.2021.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zglobaElektronski testAktivanProf.dr Ivan Butković5A-1-107/211.03.2021.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcijeElektronski testAktivanProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-105/211.03.2021.Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenostElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-90/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva.Elektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-91/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktozeElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-114/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremene smernice za primenu vitamina A kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-106/211.03.2021.Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicuElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-122/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-87/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiskaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-89/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-88/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom.Elektronski testAktivanProf.dr Nada Popović5A-1-96/211.03.2021.Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolestiElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-99/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-113/211.03.2021.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognozaElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-109/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčetaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-103/211.03.2021.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Klimatske promene - javnozdravstveni aspektiElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-112/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Principi postoperativne primene kineziterapije u lečenju lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-119/211.03.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindromaElektronski testAktivanVladan Jerinić, Mirjana Gajić5D-1-72/211.03.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofenaElektronski testAktivanProf.dr Goran Tulić3A-1-118/211.03.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcijaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1526/21-II1.03.2021.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Principi primene kineziterapije u konzervativnom lečenju lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-120/211.03.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudiElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-111/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-110/211.03.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-126/211.03.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-125/211.03.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarcaElektronski testAktivanDr sci med Milan Bjekić5A-1-93/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatijaElektronski testAktivanProf.dr Zorica Stević5A-1-94/211.03.2021.Lekare (specijalnost: neurologija, Interna medicina, kardiologija, gastroenterologija, hematologija, oftalmologija)
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-121/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Interakcije kardiovaskularnih lekovaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-86/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principiElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-123/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristupElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-116/211.03.2021.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Operacioni blok - Zadaci, uloge i odgovornost instrumentaraElektronski testAktivanSnežana Medaković5D-1-75/211.03.2021.Zdravstvene tehničare (instrumentare)
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-727/2118.05.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare
Monitoring i zdravstvena nega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji - Uloga medicinske sestreElektronski testAktivanNevena Simić3D-1-70/211.03.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-92/211.03.2021.Lekare (specijalnost: anestezioloziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, urologija, neurohirurgija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, oftalmologija, ginekologija i akušerstvo, otorinolaringologija, interna medicina, medicinska biohemija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika, lečenje i nega inflamatornih dermatoza - Savremeni principiElektronski testAktivanDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-102/211.03.2021.Lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup u zbrinjavanju povreda kod starihElektronski testAktivanProf.dr Nada Popović5D-1-71/211.03.2021.Medicinske sestre (sestre opšteg smera, patronažne i gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i kućnog lečenja), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
OnkogenezaElektronski testAktivanDr sci med Nevenka Ilić5A-1-100/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Uloga medicinske sestre u izvođenju dobutamin stres eho testaElektronski testAktivanLidija Milunović3D-1-69/211.03.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pothranjenost kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-127/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Deficit vitamina i mikroelemenata kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-108/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-115/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemuElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-98/211.03.2021.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sportElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-101/211.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Ukupan broj zapisa: 192
Izveštaj je kreiran za: 0.112 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program vrsta status autori bodova akreditacija datum akreditovan za
908