spisak_akme.png

programautoridatumidbroj odlukebodovabroj pitanjaakreditovan za
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starihProf.dr Milica Prostran21.08.2023.A-1-1394/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Uloge i zadaci lekara i farmaceuta u lečenju retkih bolestiDr Sci med Nevenka Ilić21.08.2023.A-1-1414/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Nenad Ilijevski21.08.2023.A-1-1393/23153-02-347/2023-01430Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmanaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1407/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija sa traumatologijom, neurohirurgija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Skrining pregledi - Uloge i zadaci medicinske sestreSnežana Ralić Maričić21.08.2023.D-1-671/23153-02-347/2023-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1422/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudiProf.dr Goran Belojević21.08.2023.A-1-1421/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaracaDr sci med Milan Bjekić21.08.2023.A-1-1404/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Operacioni blok - Uloge i zadaci članova timaSnežana Medaković21.08.2023.D-1-672/23153-02-347/2023-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija i tretman gojaznosti kod školske deceSnežana Ralić Maričić21.08.2023.D-1-666/23153-02-347/2023-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1432/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudiProf.dr Goran Belojević21.08.2023.A-1-1433/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Lečenje gonoroičnog urtritisa i antimikrobna rezistencijaProf.dr Zoran Golušin21.08.2023.A-1-1412/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, urologija, ginekologija i akušerstvo), farmaceute
Monitoring i zdravstvena nega pacijenata na arteficijelnoj ventilacijiNevena Simić21.08.2023.D-1-674/23153-02-347/2023-01330Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi promene lokalne anestezije u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović21.08.2023.V-1825/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Primena implantata u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović21.08.2023.V-1823/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Milan Knežević21.08.2023.V-1819/23-II153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Etiopatogeneza parodontopatije - Značaj dentalnog plakaProf.dr Božidar Dimitrijević21.08.2023.V-1818/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Etiopatogeneza parodontopatije - Značaj akcesornih faktoraProf.dr Božidar Dimitrijević21.08.2023.V-1817/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Klinička slika - Osnov za rano otkrivanje parodontopatijeProf.dr Božidar Dimitrijević21.08.2023.V-1815/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomProf.dr Nada Popović21.08.2023.A-1-1403/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Nova strategija kliničke transfuzijeProf.dr Miomir Jović21.08.2023.A-1-1399/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: transfuziologija, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, urologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), biohemičare
Parodontopatije - Savremeni principi medikamentoznog lečenjaProf.dr Božidar Dimitrijević21.08.2023.V-1816/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisaDoc.dr Bojan Pavlović21.08.2023.A-1-1343/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Dentogene infekcije - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Vlastimir Petrović21.08.2023.V-1827/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Milan Knežević21.08.2023.V-1820/23-II153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenjePrim.mr sci med Željko Kanjuh21.08.2023.A-1-1415/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenjeDoc.dr Svetlana Popadić21.08.2023.A-1-1428/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena dobutamin stres eho testa u proceni koronarne rezerveLidija Milunović21.08.2023.D-1-669/23153-02-347/2023-01330Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindromaVladan Jerinić, Mirjana Gajić21.08.2023.D-1-668/23153-02-347/2023-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenjePrim.mr sci med Željko Kanjuh21.08.2023.A-1-1409/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kardiomiopatije... dijagnoza i lečenjeProf.dr Alen Džubur21.08.2023.A-1-1372/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti crevaNS dr Dafina Nikolova21.08.2023.A-1-1380/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zubaProf.dr Goran Belojević21.08.2023.A-1-1397/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari, dijetetičare-nutricioniste, zubne tehničare
Farmakološko lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom perioduDr Dragana Unić Stojanović21.08.2023.A-1-1390/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Oksigenoterapija - Savremeni pristupProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1405/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Impetigo - Dijagnoza i lečenjeDoc.dr Vesna Karanikolić21.08.2023.A-1-1361/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: urgentna medicina, dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenjeDoc.dr Jelena Sotirović21.08.2023.A-1-1341/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristupVNS Dr Mirjana Kovač21.08.2023.A-1-1419/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina, transfuziologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, hematologija), farmaceute, biohemičare
Diferencijalna dijagnoza urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma - Značaj hepatomegalijeDoc.dr Maja Đorđević Milošević21.08.2023.A-1-1364/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Stečena autoimuna mijastenija gravis - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Dragana Lavrnić21.08.2023.A-1-1356/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: opšta medicina, neurologija, pedijatri), farmaceute
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisaProf.dr Snežana Tomašević Todorović21.08.2023.A-1-1342/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, reumatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeutske tehničare, farmaceutske tehničare), farmaceute
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzijeProf.dr Ivana Nedeljković21.08.2023.A-1-1340/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenjeProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1406/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Milan Knežević21.08.2023.V-1821/23-II153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Predijabetes - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Teodora Beljić Živković21.08.2023.A-1-1349/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare
Radiološka dijagnostika - Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srcaProf.dr Dragan Sagić21.08.2023.A-1-1410/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Oroantralne komunikacije - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Vlastimir Petrović21.08.2023.V-1824/23-II153-02-347/2023-01550Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Primena novih oralnih antikoagulanasa kod nevalvularne atrijalne fibrilacijeProf.dr Svetlana Apostolović21.08.2023.A-1-1360/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologijiProf.dr Vesna Miličić21.08.2023.A-1-1366/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Enteralna ishrana bolesnikaSnežana Ralić Maričić21.08.2023.D-1-667/23153-02-347/2023-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Rezistentna arterijska hipertenzija - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Petar Otašević21.08.2023.A-1-1401/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Poremećaji rasta kod dece - Dijagnoza i lečenjeDoc.dr Maja Ješić21.08.2023.A-1-1363/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1416/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, neurohirurgija, otorinolaringologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Novine u smernicama za dijagnostiku i tretman srčane insuficijencijeDoc.dr Larisa Dizdarević Hudić21.08.2023.A-1-1392/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Vesna Škodrić Trifunović21.08.2023.A-1-1362/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1408/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1431/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1418/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neuropsihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1427/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1424/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1417/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari)
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1426/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutne komplikacija dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1420/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare
Zastoj u rastu kod dece i endokrinološki poremećajiDoc.dr Maja Ješić21.08.2023.A-1-1388/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Mirjana Doknić21.08.2023.A-1-1396/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, opšta medicina, pedijatrija), biohemičare
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović21.08.2023.V-1826/23-II153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilijeProf.dr Predrag Miljić21.08.2023.A-1-1425/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, farmaceute
Ciste vilica u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović21.08.2023.V-1822/23-II153-02-347/2023-01330Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Akromegalija - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Mirjana Doknić21.08.2023.A-1-1395/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina)
Acne vulgaris - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Dragan Jovanović21.08.2023.A-1-1384/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenjeDr spec. Uroš Karić21.08.2023.A-1-1423/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojevaProf.dr Ivana Ćirković21.08.2023.A-1-1348/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenjaPukovnik prof.dr Ranko Raičević21.08.2023.A-1-1344/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencije u perioperativnom perioduProf.dr Miomir Jović21.08.2023.A-1-1400/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Savremeni principi lečenja ishemije mioкarda u perioperativnom perioduDr Dragana Unić Stojanović21.08.2023.A-1-1398/23153-02-347/2023-01440Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Savremeni principi menadžmenta antihiperenzivne terapije u perioperativnom perioduDr Dragana Unić Stojanović21.08.2023.A-1-1377/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekovaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović21.08.2023.A-1-1353/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare
Kanulacija centralnih vena kod deceProf.dr Nevena Кalezić21.08.2023.A-1-1402/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), medicinske sestre
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezdeКl. ass. dr Milan Jovanović21.08.2023.A-1-1382/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolestiProf.dr Elka Stefanova21.08.2023.A-1-1386/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenjuVanredni prof. Vladimir Bančević21.08.2023.A-1-1347/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ulcus cruris venosum - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Živan Maksimović21.08.2023.A-1-1385/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjemProf.dr Sanja Simić Ogrizović21.08.2023.A-1-1389/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Aleksandar Vuksanović21.08.2023.A-1-1370/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare
Savremeni principi primene statina kod starihProf.dr Nebojša Despotović21.08.2023.A-1-1345/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, opšta hirurgija), farmaceute
Primena levodope u terapiji parkinsonove bolestiProf.dr Marina Svetel21.08.2023.A-1-1373/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Milan Petakov21.08.2023.A-1-1375/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolijeKl. ass. dr Maja Omčikus21.08.2023.A-1-1381/23153-02-347/2023-01332Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Nekontrolisana hiperlipidemijaProf.dr Violeta Irić Ćupić21.08.2023.A-1-1355/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Nefroprotektivni efekat sartana u terapiji hipertenzijeAss.dr Ivan Stanković21.08.2023.A-1-1357/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Kardiomiopatije - Dijagnoza i lečenjeDoc. dr Ratko Lasica21.08.2023.A-1-1346/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusimaDr sci med Mirjana Bakić21.08.2023.A-1-1371/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenjeDr sci.med. Jelena Perić21.08.2023.A-1-1365/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Gastroezofagealni refluks kod dece - Dijagnoza i lečenjeAss.dr Mirjana Stojšić21.08.2023.A-1-1383/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenataVanredni prof.dr Vera Zdravković21.08.2023.A-1-1367/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare
Depresija kod obolelih od multiple skleroze - Dijagnoza i terapijaDr Aleksandar Stojanov21.08.2023.A-1-1351/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, psihijatrija, neuropsihijatrija, opšta medicina)
Bulimija - Dijagnoza i terapijaDr Marija Đurović21.08.2023.A-1-1359/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenjeProf.dr Aleksandar Perić21.08.2023.A-1-1374/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute
Akutni infarkt miokarda bez perzistentne elevacije ST segmenta - Dijagnoza i lečenjeDr Saša Hinić21.08.2023.A-1-1350/23153-02-347/2023-01220Lekare (specijalnosti: opšta medicina, interna medicina, urgenta medicina, kardiologija)
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenjeDr Igor Tomas21.08.2023.A-1-1369/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare
Primena SGLT2 inhibitora u lečenju akutnog koronarnog sindromaDoc.dr Edin Begić21.08.2023.A-1-1378/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute
Primena kortikosteroida kod kritično obolelih pacijenataProf.dr Maja Šurbatović21.08.2023.A-1-1411/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano)
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekoviKl. ass. Milena Pandrc21.08.2023.A-1-1376/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećajaNS dr sci. med. dr Emilija Nikolovska Trpčevska21.08.2023.A-1-1379/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiotoksičnost izazvana hemoterapijomDoc.dr Edin Begić21.08.2023.A-1-1429/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), farmaceute
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skriningDoc.dr Nataša Rajković21.08.2023.A-1-1368/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), biohemičare, zdravstvene tehničare
Preporuke za zbrinjavanje otežanog disajnog putaProf.dr Nevena Kalezić21.08.2023.A-1-1387/23153-02-347/2023-01330Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsomProf.dr Maja Šurbatović21.08.2023.A-1-1430/23153-02-347/2023-01550Lekare (specijalnosti: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromuDoc.dr Tomislav Kostić13.03.2023.A-1-363/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatoraProf.dr Goran Koraćević13.03.2023.A-1-358/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena izotretinoina u lečenju teških formi akniProf.dr Dušan Škiljević13.03.2023.A-1-354/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijencijiProf.dr Dragan Kovačević13.03.2023.A-1-399/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Infektivni endokarditisProf.dr Branislava Ivanović13.03.2023.A-1-359/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostateProf.dr Đorđe Nale13.03.2023.A-1-364/23153-02-00118/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumoromDoc.dr Darko Antić13.03.2023.A-1-375/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
Oralna kandidijazaProf.dr Ana Ravić Nikolić13.03.2023.A-1-355/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hipolipidemici u sekundarnoj prevenciji moždanog udaraDoc.dr Željko Živanović13.03.2023.A-1-372/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjimaVNS Dr Mirjana Kovač13.03.2023.A-1-393/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji akta gutanjaDoc.dr Jelena Sotirović13.03.2023.A-1-384/23153-02-00118/2023-01220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Infekcije koje prenose krpeljiDr spec. Uroš Karić13.03.2023.A-1-391/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pokazatelji oštećenja bubregaProf.dr Steva Plješa13.03.2023.A-1-361/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcijaProf.dr Steva Plješa13.03.2023.A-1-368/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inflamatorne dermatozeDoc.dr Mirjana Gajić Veljić13.03.2023.A-1-371/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Planiranje porodice - Savremeni pristupProf.dr Ana Mitrović Jovanović13.03.2023.A-1-390/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena interventne radiologije u lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudovaProf.dr Dragan Sagić13.03.2023.A-1-360/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), zdravstvene tehničare
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemuProf.dr Dragan Sagić13.03.2023.A-1-392/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), zdravstvene tehničare
Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić13.03.2023.A-1-377/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
Gestaciona zrelost novorođenčetaDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-365/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
OnkogenezaDr sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-396/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Podhranjenost kod deceDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-385/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenostDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-382/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudiDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-376/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspektiDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-378/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Astma kod deceDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-370/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Deficit vitamina i mikroelemenata kod deceDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-383/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Povrede medijalnog ligamenta skočnog zglobaProf.dr Ivan Butković13.03.2023.A-1-380/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Povrede lateralnog ligamenta skočnog zglobaProf.dr Ivan Butković13.03.2023.A-1-379/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Istine i zablude o ibuprofenuProf.dr Goran Tulić13.03.2023.A-1-387/23153-02-00118/2023-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultatProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović13.03.2023.A-1-369/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
IgE - Vezana alergija na hranuDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-388/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicuDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-397/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Intolerancija laktozeDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-366/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog crevaDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-367/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hipovitaminoza A kod deceDr Sci med Nevenka Ilić13.03.2023.A-1-389/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Seksualno transmisivne infekcije muškarcaDr sci med Milan Bjekić13.03.2023.A-1-398/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić13.03.2023.A-1-395/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaProf.dr Goran Belojević13.03.2023.A-1-381/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i povišen šećer u krviProf.dr Goran Belojević13.03.2023.A-1-374/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i povišen arterijski pritisakProf.dr Goran Belojević13.03.2023.A-1-356/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sportProf.dr Goran Belojević13.03.2023.A-1-357/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Bolnička higijenaProf.dr Goran Belojević13.03.2023.A-1-386/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Retke bolesti: Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatijaProf.dr Zorica Stević13.03.2023.A-1-394/23153-02-00118/2023-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Vitamin C - Efekti adekvatne suplementacije na zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-702/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Cink - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-708/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakijeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-703/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Vitamini B grupe - Efekti adekvatne suplementacije na zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-701/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Magnezijum - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-707/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Selen - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-712/22153-02-00688/2022-01530Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Principi pravilne ishrane u menopauziSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-709/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna prevencija i lečenje gojaznosti odraslihSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-706/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Polifenoli - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-711/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Laboratorijska dijagnostika anemijaVladan Jerinić, Mirjana Gajić SLT14.11.2022.D-1-713/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Principi pravilne ishrane starihSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-705/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare: nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-710/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Principi pravilne ishrane obolelih od gihtaSnežana Ralić Maričić14.11.2022.D-1-704/22153-02-00688/2022-01550Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje glaukomne bolestiDoc.dr Tatjana Šarenac Vulović14.11.2022.A-1-1885/22153-02-00688/2022-01330Lekare (specijalnost: oftalmologija)
Crevne zarazne bolesti kod školske decePrim.dr Mila Vučić Janković14.11.2022.A-1-1926/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, zdravstvene tehničare
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekovaDr Nikola Lalović14.11.2022.A-1-1887/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektologija, psihijatrija, pedijatrija), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatijaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović14.11.2022.A-1-1884/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedskahirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (radniterapeuti, radiološki tehničari)
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksuProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1881/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih putevaProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1913/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanjaProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1903/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1914/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1889/22153-02-00688/2022-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1897/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1890/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1912/22153-02-00688/2022-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaProf.dr Dragoljub Đokić14.11.2022.A-1-1888/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zglobaNS Dr Rade Babović14.11.2022.A-1-1891/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Procena operativnog rizika i perioperativno lečenje gerijatrijskih pacijenataProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1922/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenjaProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1876/22153-02-00688/2022-01330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Seksualne posebnosti i poremećajiProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1872/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Menopauza i osteoporozaProf.dr Artur Bjelica14.11.2022.A-1-1893/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenjaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović14.11.2022.A-1-1906/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute
Dijagnostika i lečenje preloma maksileProf.dr Milovan Dimitrijević14.11.2022.A-1-1902/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatozaDoc.dr Svetlana Popadić14.11.2022.A-1-1895/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Rehabilitacija reumatskih oboljenjaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović14.11.2022.A-1-1917/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Rehabilitacija koštano-mišićnih povredaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović14.11.2022.A-1-1929/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principiProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1882/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomDr Zlatko Veža14.11.2022.A-1-1928/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaDr Zlatko Veža14.11.2022.A-1-1916/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiDr Zlatko Veža14.11.2022.A-1-1878/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod krvarenja i ranaDr Zlatko Veža14.11.2022.A-1-1923/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiDr Zlatko Veža14.11.2022.A-1-1879/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaDr Zlatko Veža14.11.2022.A-1-1924/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacijaProf.dr Nenad Ilijevski14.11.2022.A-1-1918/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, ginekologija i akušerstvo, kardiohirurgija, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalni tretman opeкotinaProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1921/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1894/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristupAsist.dr sci Srđan Tanasilović14.11.2022.A-1-1911/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Tromboprofilaksa kod hospitalizovanih pacijenataDoc.dr Darko Antić14.11.2022.A-1-1877/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcijaProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1880/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcijaProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1931/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Milovan Dimitrijević14.11.2022.A-1-1905/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcije okaProf.dr Miroslav Stamenković14.11.2022.A-1-1883/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolestiProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1915/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda okaProf.dr Milenko Stojković14.11.2022.A-1-1930/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traumeProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1908/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencijaPrim.dr Mila Vučić Janković14.11.2022.A-1-1907/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencijePrim.dr Mila Vučić Janković14.11.2022.A-1-1900/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Pravilna ishrana sportistaProf.dr Goran Belojević14.11.2022.A-1-1898/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, radne terapeute), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulatiProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1873/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstvaProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1933/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstvaProf.dr Milica Prostran14.11.2022.A-1-1932/22153-02-00688/2022-01550Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Savremeni pristup lečenju srčane insuficijencije u perioperativnom perioduDr Dragana Unić Stojanović14.11.2022.A-1-1899/22153-02-00688/2022-01330Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Savremeni principi lečenja demencije u opštoj praksiDr Marija Lazarević14.11.2022.A-1-1892/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Dijagnostika i lečenje okluzivne bolesti perifernih arterijaProf.dr Nenad Ilijevski14.11.2022.A-1-1886/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanjaDr Goran Lončar14.11.2022.A-1-1919/22153-02-00688/2022-01330Lekare (opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, urgentna medicina), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoćiProf.dr Aleksandar Ljubić14.11.2022.A-1-1909/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanciProf.dr Nevena Kalezić14.11.2022.A-1-1875/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapijeProf.dr Željko Špirić14.11.2022.A-1-1910/22153-02-00688/2022-01330Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda okaProf.dr Milenko Stojković14.11.2022.A-1-1925/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda ramenaNS Dr Rade Babović14.11.2022.A-1-1927/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Demencije u opštoj praksi - Kako prepoznati i adekvatno reagovati?Dr Marija Lazarević14.11.2022.A-1-1896/22153-02-00688/2022-01440Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija sportsкih povreda кolena i potкoleniceNS Dr Rade Babović14.11.2022.A-1-1920/22153-02-00688/2022-01550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija, urgentna medicina, radiologija), zdravstveni tehničari (radni terapeuti)
Ukupan broj zapisa: 225
Izveštaj je kreiran za: 0.429 (sekundi)

Preuzmi izveštaj: ods ODS