spisak_akme.png

programvrstastatusautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta - Šta su nam donele nove preporuke NSTEMI?Elektronski testAktivanDr Saša Hinić2A-1-960/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, interna medicina, urgenta medicina, kardiologija)
Topikalni preparati kod osteoartritisaElektronski testAktivanProf.dr Snežana Tomašević Todorović2A-1-959/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, reumatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeutske tehničare, farmaceutske tehničare), farmaceute
Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti?Elektronski testAktivanAss.dr Mirjana Stojšić3A-1-953/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: pedijatri, interna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, neurologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare, logopede, defektologe
Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas?Elektronski testAktivanProf.dr Dragana Lavrnić2A-1-951/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, neurologija, pedijatri), farmaceute
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta životaElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Vuksanović3A-1-950/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, urologija), farmaceute, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari
Depresija i kvalitet života obolelih od multiple sklerozeElektronski testAktivanDr Aleksandar Stojanov2A-1-949/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, psihijatrija, neuropsihijatrija, opšta medicina)
Primena vitamina D u terapiji osteoporozeElektronski testAktivanProf.dr Marina Nikolić Đurović2A-1-948/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, reumatologija, endokrinologija, ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina)
Bulimija kao izazov savremenog čovekaElektronski testAktivanDr Marija Đurović2A-1-947/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: pedijatri, interna medicina, endokrinologija, ginekologija i akušerstvo, psihijatrija, opšta medicina, higijena, psihologija, pedagogija)
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologijiElektronski testAktivanProf.dr Vesna Miličić3A-1-946/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, pedijatri, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima?Elektronski testAktivanProf.dr Nebojša Despotović2A-1-945/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, gerontologija, opšta medicina), farmaceute
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzijeElektronski testAktivanAss.dr Ivan Stanković2A-1-944/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, nefrologija, opšta medicina), farmaceute
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisaElektronski testAktivanDoc.dr Jelena Sotirović2A-1-942/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetigaElektronski testAktivanDoc.dr Vesna Karanikolić2A-1-943/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: urgentna medicina, dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija)
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotikeElektronski testAktivanProf.dr Zoran Golušin3A-1-958/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, urologija, ginekologija i akušerstvo), farmaceute
Predijabetes - Od dijagnoze do prognozeElektronski testAktivanProf.dr Teodora Beljić Živković2A-1-957/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare
Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Dragan Jovanović3A-1-955/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija)
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju?Elektronski testAktivanProf.dr Violeta Irić Ćupić2A-1-941/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenjeElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Perić3A-1-940/229.05.2022.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute
Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacijeElektronski testAktivanProf.dr Svetlana Apostolović2A-1-956/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, kardiologija, opšta medicina)
Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenjaElektronski testAktivanDoc.dr Ratko Lasica2A-1-952/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija)
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanjaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-968/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starihElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-969/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba?Elektronski testAktivanDr Slađana Todorović3A-1-970/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoćiElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski4A-1-973/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statinaElektronski testAktivanProf.dr Igor Mrdović5A-1-971/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, opšta hirurgija), biohemičare, farmaceute
Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod deceElektronski testAktivanDoc.dr Maja Ješić3A-1-972/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, medicinske sestre - vaspitačice
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Predrag Miljić5A-1-976/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, farmaceute
Šta medicinska sestra treba da zna o opstipaciji?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-327/229.05.2022.Medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice)
Skrining pregledi - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-326/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Parenteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-325/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Tretman gojaznosti kod dece školskog uzrastaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-324/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Mirjana Doknić4A-1-982/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina)
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnozeElektronski testAktivanDr sci med Milan Bjekić5A-1-984/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare
Enteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-323/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Normativni okvir za primenu metoda tradicionalne medicineElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-322/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1670/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Savremeni principi primene implantata u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1671/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dijagnostika i lečenje ciste vilicaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović3V-1673/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebenaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović4V-1672/22-II9.05.2022.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1674/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristupElektronski testAktivanDoc.dr Maja Ješić3A-1-993/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštitiElektronski testAktivanDr spec. Uroš Karić5A-1-992/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozomaElektronski testAktivanDoc.dr Maja Đorđević Milošević3A-1-991/229.05.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacijaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-989/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principiElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-990/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslihElektronski testAktivanProf.dr Mirjana Doknić4A-1-986/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, opšta medicina, pedijatrija), biohemičare
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Petar Otašević4A-1-983/229.05.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapijeElektronski testAktivanVNS Dr Mirjana Kovač5A-1-967/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina, transfuziologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, hematologija), farmaceute, biohemičare
Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategijaElektronski testAktivanProf.dr Miomir Jović4A-1-988/229.05.2022.Lekare (specijalnost: transfuziologija, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, urologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), biohemičare
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-987/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urologija, ortopedija), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zubaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević4A-1-985/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari, dijetetičare-nutricioniste, zubne tehničare
Inicijalno lečenje hipertenzivne krizeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-977/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje plućne embolijeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-981/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, neurohirurgija, otorinolaringologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje epileptičnog napadaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-961/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neuropsihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje anafilakseElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-963/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena kiseonika u terapijiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-966/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija, sportska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritmaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-975/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udaraElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-962/229.05.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-974/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje hemoragijskog šokaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-978/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje edema plućaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-980/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog putaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-964/229.05.2022.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija sa traumatologijom, neurohirurgija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astmeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-965/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa Elektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-979/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-126/227.03.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedija, ginekologija i akušerstvo, klinička biohemija, medicinska biohemija), biohemičare
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubregaElektronski testAktivanProf.dr Steva Plješa5A-1-138/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, medicina rada, nefrologija, urologija, infektologija, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Steva Plješa5A-1-120/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, nefrologija, urologija, infektologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristupElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski3A-1-121/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi zbrinjavanja povreda kod starihElektronski testAktivanDr.sci Mirjana Marinković5D-1-95/227.03.2022.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Starenje - Fiziološka tranzicija i mere zdravstvene zaštiteElektronski testAktivanDr.sci Mirjana Marinković5D-1-106/227.03.2022.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, patronažne sestre, gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i službi kućnog lečenja, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja inflamatornih dermatozaElektronski testAktivanDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-124/227.03.2022.Lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremene metode planiranja porodiceElektronski testAktivanProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-117/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca - Radiološka dijagnostikaElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-140/227.03.2022.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Primena interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srcaElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-137/227.03.2022.Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke tehničare)
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostikaElektronski testAktivanProf.dr Dragan Sagić5A-1-139/227.03.2022.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Način procene i značaj određivanja gestacione zrelosti novorođenčetaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-144/227.03.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolestiElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-145/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nastanak i razvoj malignih tumora - Šta svaki lekar treba da zna o onkogenezi?Elektronski testAktivanDr sci med Nevenka Ilić5A-1-110/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija i tretman pothranjenosti kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-128/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenostElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-109/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promenaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-125/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece?Elektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-111/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje raka usne dupljeElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1628/22-II7.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestreElektronski testAktivanLidija Milunović3D-1-94/227.03.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslihElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-127/227.03.2022.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencijeElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-135/227.03.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostikaElektronski testAktivanVladan Jerinić, Mirjana Gajić5D-1-119/227.03.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje hereditarne amiloidne transtiretinske polineuropatije - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Zorica Stević5A-1-129/227.03.2022.Lekare (specijalnost: neurologija, Interna medicina, kardiologija, gastroenterologija, hematologija, oftalmologija)
Savremeni principi lečenja povreda medijalnog ligamenta skočnog zglobaElektronski testAktivanProf.dr Ivan Butković5A-1-112/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Savremeni principi lečenja povreda lateralnog ligamenta skočnog zglobaElektronski testAktivanProf.dr Ivan Butković5A-1-113/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-108/227.03.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija), farmaceute, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog crevaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-150/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kineziterapija u konzervativnom lečenju lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-114/227.03.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-115/227.03.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-147/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicuElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-116/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regijeElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1625/22-II7.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrataElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-123/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezdaElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1629/22-II7.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Uloge i zadaci instrumentara u operacionom blokuElektronski testAktivanSnežana Medaković5D-1-96/227.03.2022.Zdravstvene tehničare (instrumentare)
Dijagnostika i lečenje tumora vrataElektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5A-1-122/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Kako odabrati pravi lek za bol?Elektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-148/227.03.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Savremeni principi medikamentoznog lečenja parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1632/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumomElektronski testAktivanProf.dr Nada Popović5A-1-141/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-119/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krviElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-133/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiskaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-132/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1626/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Uloga dentalnog plaka u etiopatogenezi parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1631/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Parodontopatija - Etiologija, patogeneza, klinička slikaElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1627/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenjaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-131/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofenaElektronski testAktivanProf.dr Goran Tulić3A-1-146/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranuElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-149/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnozaElektronski testAktivanDr sci med Milan Bjekić5A-1-118/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenataElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-142/227.03.2022.Lekare (specijalnost: anestezioloziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, urologija, neurohirurgija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, oftalmologija, ginekologija i akušerstvo, otorinolaringologija, interna medicina, medicinska biohemija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi i mere bolničke higijeneElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-130/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i tretman intolerancije laktozeElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-134/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dentogene infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1630/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Selen i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-640/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Primena transfuzione terapije - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1779/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Lečenje hronične srčane insuficijencije u perioperativnom periodu - Savremeni principiElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1762/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević3A-1-1753/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Vitamin C i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-630/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Savremeni principi primene heparina male molekulske mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacijaElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski5A-1-1761/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, ginekologija i akušerstvo, kardiohirurgija, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada), biohemičare
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova?Elektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1765/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1770/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcijaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1772/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatozaElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-1773/2118.11.2021.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenjaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1774/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1776/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1782/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, zdravstvene tehničare
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1783/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Milenko Stojković5A-1-1785/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobovaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1789/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolestiElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1793/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1795/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoćiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1796/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Uloga magnezijuma u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-635/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1769/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindromaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1777/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorijaElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-1788/2118.11.2021.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetomElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1791/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga vitamina B grupe u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-636/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Specifičnosti perioperativnog lečenja i nege kod starihElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1814/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina)
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijamaElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-1787/2118.11.2021.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Gvožđe i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-638/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Karakteristike, sadržaj i značaj laboratorijske dijagnostike anemijaElektronski testAktivanMirjana Gajić SLT, Vladan Jerinić5D-1-637/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Željko Špirić3A-1-1817/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povredaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1775/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika kod urinarnih infekcijaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1771/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaElektronski testAktivanNS Dr Rade Babović5A-1-1810/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolestiElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1800/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporukeElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1798/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, radne terapeute), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauziElektronski testAktivanProf.dr Artur Bjelica5A-1-1797/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1768/2118.11.2021.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-1767/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1766/2118.11.2021.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1778/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u tretmanu hroničnog lumbalnog bolaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1801/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svestiElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1792/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povredaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1794/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi inicijalnog tretmana kod opekotinske bolestiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1781/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
Prevencija i lečenje gojaznosti odraslihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-642/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Polifenoli i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-641/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda okaElektronski testAktivanProf.dr Milenko Stojković5A-1-1786/2118.11.2021.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimciElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1763/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Lečenje demencije u opštoj praksi - Savremeni principiElektronski testAktivanDr Marija Lazarević4A-1-1806/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Demencije - Etiologija, klasifikacija, klinička slikaElektronski testAktivanDr Marija Lazarević4A-1-1807/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Principi racionalne primene antibiotika u lečenju infekcija okaElektronski testAktivanProf.dr Miroslav Stamenković5A-1-1815/2118.11.2021.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Skorovi ranog upozorenja kod srčanog zastojaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić3A-1-1780/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1784/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Prevencija toksoplazmoze u trudnoćiElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-1764/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i ranaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-1790/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute. stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smerniceElektronski testAktivanProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1805/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksileElektronski testAktivanProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1804/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kožeElektronski testAktivanAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-1803/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanjaElektronski testAktivanVNS Dr Mirjana Kovač5A-1-1802/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, ginekologija i akušerstvo, infektologija, opšta medicina, transfuziologija), farmaceute, biohemičare
Ishrana i zdravlje starihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-633/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare: nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Celijakija - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-631/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Giht - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-632/2118.11.2021.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Principi pravilne ishrane u menopauziElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-634/2118.11.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketingaElektronski testAktivanProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-1799/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sadržaj zdravstveno vaspitnog rada sa roditeljima tokom lečenja gojaznosti kod školske deceElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-482/2116.08.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nutritivne potrebe odraslih osobaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-466/2116.08.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Cink i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-639/2118.11.2021.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević3A-1-1754/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević4A-1-1756/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1758/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Seksualne posebnosti i poremećajiElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1759/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenjeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1486/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Optimalno terapijsko zbrinjavanje pacijenata sa retkim bolestima - Značaj saradnje lekara i farmaceutaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-1472/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-1757/2118.11.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Ishrana kao faktor prevencije dijabetesaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-481/2116.08.2021.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Farmakoterapija atrijalne fibrilacijeElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1481/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: interna medicina), farmaceute
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencijeElektronski testAktivanProf.dr Miomir Jović4A-1-1484/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Bolesti koje prenose krpelji iz perspektive lekara opšte prakseElektronski testAktivanDr spec. Uroš Karić5A-1-143/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, infektologija, pedijatrija, interna medicina - kardiologija, reumatologija, dermatologija, neurologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakseElektronski testAktivanDr spec. Uroš Karić5A-1-1479/2116.08.2021.Lekare (opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija, neurologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanjaElektronski testAktivanDr Goran Lončar3A-1-1760/2118.11.2021.Lekare (opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, urgentna medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja ishemije miokarda u perioperativnom perioduElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović4A-1-1480/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Savremeni principi lečenja arterijske hipertenzije u perioperativnom perioduElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1477/2116.08.2021.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Ukupan broj zapisa: 200
Izveštaj je kreiran za: 0.119 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program vrsta status autori bodova akreditacija datum akreditovan za
897