spisak_akme.png

programautoribodovaakreditacijaakreditovanakreditovan za
Vitamin C - Efekti adekvatne suplementacije na zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-702/2214.11.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Cink - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-708/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakijeSnežana Ralić Maričić5D-1-703/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Vitamini B grupe - Efekti adekvatne suplementacije na zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-701/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Magnezijum - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-707/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Selen - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-712/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Principi pravilne ishrane u menopauziSnežana Ralić Maričić5D-1-709/2214.11.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna prevencija i lečenje gojaznosti odraslihSnežana Ralić Maričić5D-1-706/2214.11.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Polifenoli - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-711/2214.11.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Laboratorijska dijagnostika anemijaVladan Jerinić, Mirjana Gajić SLT5D-1-713/2214.11.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Principi pravilne ishrane starihSnežana Ralić Maričić5D-1-705/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare: nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravljeSnežana Ralić Maričić5D-1-710/2214.11.2022.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Principi pravilne ishrane obolelih od gihtaSnežana Ralić Maričić5D-1-704/2214.11.2022.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje glaukomne bolestiDoc.dr Tatjana Šarenac Vulović3A-1-1885/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: oftalmologija)
Crevne zarazne bolesti kod školske decePrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1926/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, zdravstvene tehničare
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekovaDr Nikola Lalović5A-1-1887/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektologija, psihijatrija, pedijatrija), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatijaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1884/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedskahirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (radniterapeuti, radiološki tehničari)
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksuProf.dr Milica Prostran5A-1-1881/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih putevaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1913/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanjaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1903/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević4A-1-1914/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević3A-1-1889/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević5A-1-1897/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević5A-1-1890/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević3A-1-1912/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaProf.dr Dragoljub Đokić5A-1-1888/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zglobaNS Dr Rade Babović5A-1-1891/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Procena operativnog rizika i perioperativno lečenje gerijatrijskih pacijenataProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1922/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenjaProf.dr Nevena Kalezić3A-1-1876/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Seksualne posebnosti i poremećajiProf.dr Goran Belojević5A-1-1872/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Menopauza i osteoporozaProf.dr Artur Bjelica5A-1-1893/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenjaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1906/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute
Dijagnostika i lečenje preloma maksileProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1902/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatozaDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-1895/2214.11.2022.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Rehabilitacija reumatskih oboljenjaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1917/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Rehabilitacija koštano-mišićnih povredaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-1929/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principiProf.dr Milica Prostran4A-1-1882/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomDr Zlatko Veža5A-1-1928/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaDr Zlatko Veža5A-1-1916/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiDr Zlatko Veža5A-1-1878/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod krvarenja i ranaDr Zlatko Veža5A-1-1923/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiDr Zlatko Veža5A-1-1879/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaDr Zlatko Veža5A-1-1924/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacijaProf.dr Nenad Ilijevski5A-1-1918/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, ginekologija i akušerstvo, kardiohirurgija, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalni tretman opeкotinaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1921/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1894/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristupAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-1911/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Tromboprofilaksa kod hospitalizovanih pacijenataDoc.dr Darko Antić5A-1-1877/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcijaProf.dr Milica Prostran4A-1-1880/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcijaProf.dr Milica Prostran5A-1-1931/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1905/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcije okaProf.dr Miroslav Stamenković5A-1-1883/2214.11.2022.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Primena infuzionih rastvora u inicijalnom zbrinjavanju hitnih stanjaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1874/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolestiProf.dr Goran Belojević5A-1-1915/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda okaProf.dr Milenko Stojković5A-1-1930/2214.11.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traumeProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1908/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencijaPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-1907/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencijePrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1900/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Pravilna ishrana sportistaProf.dr Goran Belojević5A-1-1898/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, radne terapeute), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulatiProf.dr Milica Prostran5A-1-1873/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstvaProf.dr Milica Prostran5A-1-1933/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstvaProf.dr Milica Prostran5A-1-1932/2214.11.2022.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Savremeni pristup lečenju srčane insuficijencije u perioperativnom perioduDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1899/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Savremeni principi lečenja demencije u opštoj praksiDr Marija Lazarević4A-1-1892/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Dijagnostika i lečenje okluzivne bolesti perifernih arterijaProf.dr Nenad Ilijevski5A-1-1886/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanjaDr Goran Lončar3A-1-1919/2214.11.2022.Lekare (opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, urgentna medicina), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoćiProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1909/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanciProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1875/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapijeProf.dr Željko Špirić3A-1-1910/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda okaProf.dr Milenko Stojković5A-1-1925/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda ramenaNS Dr Rade Babović4A-1-1927/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Demencije u oštoj praksi - Kako prepoznati i adekvatno reagovati?Dr Marija Lazarević4A-1-1896/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija sportsкih povreda кolena i potкoleniceNS Dr Rade Babović5A-1-1920/2214.11.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija, urgentna medicina, radiologija), zdravstveni tehničari (radni terapeuti)
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju?Dr sci.med. Jelena Perić3A-1-1520/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotikeProf.dr Ivana Ćirković2A-1-1530/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Prevencija tromboembolije u ortopedskoj hirurgijiProf.dr Aleksandar Lešić2A-1-1522/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bolaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović2A-1-1524/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci?Dr spec. Uroš Karić5A-1-1529/2215.08.2022.Lekare (opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija, neurologija), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Saradnja leкara i farmaceuta u tretmanu pacijenata sa retкim bolestimaDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-1526/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Lečenje ishemije mioкarda u perioperativnom periodu - Savremeni principiDr Dragana Unić Stojanović4A-1-1527/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Lečenje arterijsкe hipertenzije u perioperativnom periodu - Savremeni principiDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1525/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija), farmaceute
Lečenje srčane insuficijencije - Savremeni principiProf.dr Miomir Jović4A-1-1528/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenjaPukovnik prof.dr Ranko Raičević2A-1-1531/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Preporuke za antibiotsku terapiju u lečenju akutnog otitisaDoc.dr Bojan Pavlović2A-1-1523/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnotežeProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1532/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mesto diuretika u terapiji hfref prema smernicama evropskih udruženja za lečenje akutne i hronične srčane insuficijencijeDoc.dr Milenko Čanković2A-1-1521/2215.08.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta - Šta su nam donele nove preporuke NSTEMI?Dr Saša Hinić2A-1-960/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, interna medicina, urgenta medicina, kardiologija)
Topikalni preparati kod osteoartritisaProf.dr Snežana Tomašević Todorović2A-1-959/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, reumatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeutske tehničare, farmaceutske tehničare), farmaceute
Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti?Ass.dr Mirjana Stojšić3A-1-953/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: pedijatri, interna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, neurologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare, logopede, defektologe
Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas?Prof.dr Dragana Lavrnić2A-1-951/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, neurologija, pedijatri), farmaceute
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta životaProf.dr Aleksandar Vuksanović3A-1-950/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, urologija), farmaceute, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari
Depresija i kvalitet života obolelih od multiple sklerozeDr Aleksandar Stojanov2A-1-949/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, psihijatrija, neuropsihijatrija, opšta medicina)
Primena vitamina D u terapiji osteoporozeProf.dr Marina Nikolić Đurović2A-1-948/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, reumatologija, endokrinologija, ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina)
Bulimija kao izazov savremenog čovekaDr Marija Đurović2A-1-947/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: pedijatri, interna medicina, endokrinologija, ginekologija i akušerstvo, psihijatrija, opšta medicina, higijena, psihologija, pedagogija)
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologijiProf.dr Vesna Miličić3A-1-946/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, pedijatri, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima?Prof.dr Nebojša Despotović2A-1-945/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, gerontologija, opšta medicina), farmaceute
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzijeAss.dr Ivan Stanković2A-1-944/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, nefrologija, opšta medicina), farmaceute
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisaDoc.dr Jelena Sotirović2A-1-942/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetigaDoc.dr Vesna Karanikolić2A-1-943/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: urgentna medicina, dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija)
Visok procenat responder-a na ACEI kao značajan faktor uspešnosti u lečenju hipertenzijeProf.dr Ivana Nedeljković2A-1-954/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotikeProf.dr Zoran Golušin3A-1-958/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, urologija, ginekologija i akušerstvo), farmaceute
Predijabetes - Od dijagnoze do prognozeProf.dr Teodora Beljić Živković2A-1-957/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare
Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Dragan Jovanović3A-1-955/229.05.2022.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija)
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju?Prof.dr Violeta Irić Ćupić2A-1-941/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenjeProf.dr Aleksandar Perić3A-1-940/229.05.2022.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute
Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacijeProf.dr Svetlana Apostolović2A-1-956/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, kardiologija, opšta medicina)
Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenjaDoc.dr Ratko Lasica2A-1-952/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija)
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanjaProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-968/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starihProf.dr Milica Prostran4A-1-969/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba?Dr Slađana Todorović3A-1-970/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoćiProf.dr Nenad Ilijevski4A-1-973/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statinaProf.dr Igor Mrdović5A-1-971/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, opšta hirurgija), biohemičare, farmaceute
Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod deceDoc.dr Maja Ješić3A-1-972/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, medicinske sestre - vaspitačice
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristupProf.dr Predrag Miljić5A-1-976/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, farmaceute
Šta medicinska sestra treba da zna o opstipaciji?Snežana Ralić Maričić5D-1-327/229.05.2022.Medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice)
Skrining pregledi - Šta medicinska sestra treba da zna?Snežana Ralić Maričić5D-1-326/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Parenteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna?Snežana Ralić Maričić5D-1-325/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Tretman gojaznosti kod dece školskog uzrastaSnežana Ralić Maričić5D-1-324/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristupProf.dr Mirjana Doknić4A-1-982/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina)
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnozeDr sci med Milan Bjekić5A-1-984/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare
Enteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna?Snežana Ralić Maričić5D-1-323/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Normativni okvir za primenu metoda tradicionalne medicineSnežana Ralić Maričić5D-1-322/229.05.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović5V-1670/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Savremeni principi primene implantata u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović5V-1671/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dijagnostika i lečenje ciste vilicaProf.dr Vlastimir Petrović3V-1673/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebenaProf.dr Vlastimir Petrović4V-1672/22-II9.05.2022.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiProf.dr Vlastimir Petrović5V-1674/22-II9.05.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristupDoc.dr Maja Ješić3A-1-993/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštitiDr spec. Uroš Karić5A-1-992/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozomaDoc.dr Maja Đorđević Milošević3A-1-991/229.05.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacijaProf.dr Goran Belojević5A-1-989/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principiDr Dragana Unić Stojanović3A-1-990/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslihProf.dr Mirjana Doknić4A-1-986/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, opšta medicina, pedijatrija), biohemičare
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristupProf.dr Petar Otašević4A-1-983/229.05.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapijeVNS Dr Mirjana Kovač5A-1-967/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina, transfuziologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, hematologija), farmaceute, biohemičare
Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategijaProf.dr Miomir Jović4A-1-988/229.05.2022.Lekare (specijalnost: transfuziologija, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, urologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), biohemičare
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanjaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-987/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urologija, ortopedija), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zubaProf.dr Goran Belojević4A-1-985/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari, dijetetičare-nutricioniste, zubne tehničare
Inicijalno lečenje hipertenzivne krizeProf.dr Nevena Kalezić5A-1-977/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje plućne embolijeProf.dr Nevena Kalezić5A-1-981/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, neurohirurgija, otorinolaringologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje epileptičnog napadaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-961/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neuropsihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje anafilakseProf.dr Nevena Kalezić5A-1-963/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena kiseonika u terapijiProf.dr Nevena Kalezić5A-1-966/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija, sportska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritmaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-975/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udaraProf.dr Nevena Kalezić5A-1-962/229.05.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-974/229.05.2022.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje hemoragijskog šokaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-978/229.05.2022.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje edema plućaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-980/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog putaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-964/229.05.2022.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija sa traumatologijom, neurohirurgija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astmeProf.dr Nevena Kalezić5A-1-965/229.05.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-979/229.05.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić5A-1-126/227.03.2022.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedija, ginekologija i akušerstvo, klinička biohemija, medicinska biohemija), biohemičare
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubregaProf.dr Steva Plješa5A-1-138/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, medicina rada, nefrologija, urologija, infektologija, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Steva Plješa5A-1-120/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, nefrologija, urologija, infektologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristupProf.dr Nenad Ilijevski3A-1-121/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi zbrinjavanja povreda kod starihDr.sci Mirjana Marinković5D-1-95/227.03.2022.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Starenje - Fiziološka tranzicija i mere zdravstvene zaštiteDr.sci Mirjana Marinković5D-1-106/227.03.2022.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, patronažne sestre, gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i službi kućnog lečenja, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja inflamatornih dermatozaDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-124/227.03.2022.Lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremene metode planiranja porodiceProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-117/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca - Radiološka dijagnostikaProf.dr Dragan Sagić5A-1-140/227.03.2022.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Primena interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srcaProf.dr Dragan Sagić5A-1-137/227.03.2022.Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke tehničare)
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostikaProf.dr Dragan Sagić5A-1-139/227.03.2022.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Način procene i značaj određivanja gestacione zrelosti novorođenčetaDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-144/227.03.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolestiDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-145/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nastanak i razvoj malignih tumora - Šta svaki lekar treba da zna o onkogenezi?Dr sci med Nevenka Ilić5A-1-110/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija i tretman pothranjenosti kod deceDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-128/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenostDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-109/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promenaDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-125/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece?Dr Sci med Nevenka Ilić5A-1-111/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje raka usne dupljeProf.dr Milan Knežević5V-1628/22-II7.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestreLidija Milunović3D-1-94/227.03.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslihDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-127/227.03.2022.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencijeDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-135/227.03.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostikaVladan Jerinić, Mirjana Gajić5D-1-119/227.03.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje hereditarne amiloidne transtiretinske polineuropatije - Savremeni pristupProf.dr Zorica Stević5A-1-129/227.03.2022.Lekare (specijalnost: neurologija, interna medicina, kardiologija, gastroenterologija, hematologija, oftalmologija)
Savremeni principi lečenja povreda medijalnog ligamenta skočnog zglobaProf.dr Ivan Butković5A-1-112/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Savremeni principi lečenja povreda lateralnog ligamenta skočnog zglobaProf.dr Ivan Butković5A-1-113/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod deceDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-108/227.03.2022.Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija), farmaceute, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog crevaDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-150/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kineziterapija u konzervativnom lečenju lumbalnog sindromaPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-114/227.03.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindromaPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-115/227.03.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksiProf.dr Milica Prostran5A-1-147/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicuDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-116/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga i zadaci medicinske sestre u zdravstvenoj nezi pacijenata na mehaničkoj ventilacijiNevena Simić3D-1-89/227.03.2022.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regijeProf.dr Milan Knežević5V-1625/22-II7.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrataProf.dr Milan Knežević5A-1-123/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezdaProf.dr Milan Knežević5V-1629/22-II7.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Uloge i zadaci instrumentara u operacionom blokuSnežana Medaković5D-1-96/227.03.2022.Zdravstvene tehničare (instrumentare)
Dijagnostika i lečenje tumora vrataProf.dr Milan Knežević5A-1-122/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Kako odabrati pravi lek za bol?Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-148/227.03.2022.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Savremeni principi medikamentoznog lečenja parodontopatijeProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1632/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumomProf.dr Nada Popović5A-1-141/227.03.2022.Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravljaProf.dr Goran Belojević5A-1-119/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krviProf.dr Goran Belojević5A-1-133/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiskaProf.dr Goran Belojević5A-1-132/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatijeProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1626/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Uloga dentalnog plaka u etiopatogenezi parodontopatijeProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1631/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Parodontopatija - Etiologija, patogeneza, klinička slikaProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1627/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenjaProf.dr Goran Belojević5A-1-131/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofenaProf.dr Goran Tulić3A-1-146/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranuDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-149/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnozaDr sci med Milan Bjekić5A-1-118/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenataProf.dr Nevena Kalezić5A-1-142/227.03.2022.Lekare (specijalnost: anestezioloziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, urologija, neurohirurgija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, oftalmologija, ginekologija i akušerstvo, otorinolaringologija, interna medicina, medicinska biohemija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi i mere bolničke higijeneProf.dr Goran Belojević5A-1-130/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i tretman intolerancije laktozeDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-134/227.03.2022.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dentogene infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Vlastimir Petrović5V-1630/22-II7.03.2022.Stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Bolesti koje prenose krpelji iz perspektive lekara opšte prakseDr spec. Uroš Karić5A-1-143/227.03.2022.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, infektologija, pedijatrija, interna medicina - kardiologija, reumatologija, dermatologija, neurologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ukupan broj zapisa: 207
Izveštaj je kreiran za: 0.131 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program autori bodova akreditacija akreditovan akreditovan za
0