ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 11. MARTA 2024. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i terapija bolesti proširenih vena u trudnoći 3 A-1-416/24
Nedostatak vitamina i minerala i uticaj na zdravlje dece 5 A-1-428/24
Dijagnostika i lečenje oralne kandidijaze 3 A-1-415/24
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-431/24
Zdravstveni rizici klimatskih promena po zdravlje ljudi 5 A-1-430/24
Hitna medicinska stanja tokom komercijalnih letova avionom 3 A-1-411/24
Značaj D-dimera u dijagnostici specifičnih kliničkih stanja 5 A-1-434/24
Kako odabrati odgovarajući lek za bol? 5 A-1-433/24
Savremeni principi lečenja rekurentnog akutnog tonzilitisa 3 A-1-412/24
Dijagnostika i lečenje poremećaja akta gutanja 2 A-1-402/24
AKREDITOVANI PROGRAMI 20. NOVEMBRA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Povrede maksile - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2116/23
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-2149/23
Prva pomoć kod hemijskih povreda 5 A-1-2126/23
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2102/23
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2124/23
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2122/23
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2123/23
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-2131/23
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 5 A-1-2128/23
Cink - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 3 A-1-2094/23
Vitamin C - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 4 A-1-2095/23
Interakcije lekova 5 A-1-2140/23
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-2144/23
Osnovni principi racionalne upotrebe antimikotika 4 A-1-2100/23
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2127/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-2101/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-2141/23
Povrede maksilofacijalne regije - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2117/23
Savremeni principi pravilne ishrane obolelih od maligne bolesti 5 A-1-2132/23
Osnovni principi racionalne primene antibiotika 5 A-1-2137/23
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2139/23
Mehanizmi dejstva antibiotika 5 A-1-2138/23
Kovid-19 i kardiovaskularni rizik 3 A-1-2091/23
Povrede oka - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2114/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1362/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
Klinička slika - Osnov za rano otkrivanje parodontopatije 5 V-1815/23-II
Parodontopatije - Savremeni principi medikamentoznog lečenja 5 V-1816/23-II
Etiopatogeneza parodontopatije - Značaj akcesornih faktora 5 V-1817/23-II
Etiopatogeneza parodontopatije-značaj dentalnog plaka 5 V-1818/23-II
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Klinička slika - Osnov za rano otkrivanje parodontopatije 5 V-1815/23-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1822/23-II
Primena implantata u stomatološkoj praksi 5 V-1823/23-II
Oroantralne komunikacije - Dijagnoza i lečenje 5 V-1824/23-II
Savremeni principi promene lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1825/23-II
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Dentogene infekcije - Dijagnoza i lečenje 5 V-1827/23-II
Poslednja izmena: ponedeljak, 15. april 2024, 08:29