ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Neželjeni efekti primene lekova kod starih 4 A-1-1118/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi 5 V-1461/20-II
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija 5 V-1462/20-II
Specifičnoti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1463/20-II
Vađenje zuba - Principi i tehnike 5 V-1464/20-II
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cista vilica 3 V-1465/20-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antimicrobial stewardship najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-2039/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2046/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2043/20
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2091/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-2079/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-2096/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike 5 A-1-2088/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Racionalna upotreba antimikotika 4 A-1-2086/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda oka 5 A-1-2094/20
Prelomi maksile 5 A-1-2062/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije 5 A-1-2049/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Jatrogene povrede oka 5 A-1-2095/20
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova 5 A-1-2103/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-2106/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Patogeneza i klinička slika parodontopatije 5 V-1527/21-II
Etiologija parodontopatije - Uloga dentalnog plaka 5 V-1524/21-II
Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1523/21-II
Medikamentozno lečenje parodontopatije - Savremeni pristup 5 V-1525/21-II
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 5 A-1-118/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcija 5 V-1526/21-II
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: ponedeljak, 29. mart 2021, 14:42