ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Neželjena dejstva odabranih grupa lekova koji se primenjuju kod starih 4 A-1-721/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Lečenje oroantralnih komunikacija u stomatološkoj praksi 5 V-1557/21-II
Probiotici i zdravlje 5 A-1-736/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1558/21-II
Principi primene lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1555/21-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi - Diferencijalna dijagnoza i adekvatne metode lečenja 3 V-1556/21-II
Primena implantata u stomatološkoj praksi: Indikacije, kontraindikacije i komplikacije 5 V-1562/21-II
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika 5 A-1-747/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-732/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Patogeneza i klinička slika parodontopatije 5 V-1527/21-II
Etiologija parodontopatije - Uloga dentalnog plaka 5 V-1524/21-II
Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1523/21-II
Medikamentozno lečenje parodontopatije - Savremeni pristup 5 V-1525/21-II
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 5 A-1-118/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcija 5 V-1526/21-II
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Antimicrobial stewardship najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-2039/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2046/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2043/20
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2091/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-2079/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-2096/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike 5 A-1-2088/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Racionalna upotreba antimikotika 4 A-1-2086/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda oka 5 A-1-2094/20
Prelomi maksile 5 A-1-2062/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije 5 A-1-2049/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Jatrogene povrede oka 5 A-1-2095/20
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova 5 A-1-2103/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-2106/20

Poslednja izmena: sreda, 25. avgust 2021, 13:47