ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-1479/21
Farmakoterapija atrijalne fibrilacije 4 A-1-1481/21
Optimalno terapijsko zbrinjavanje pacijenata sa retkim bolestima - Značaj saradnje lekara i farmaceuta 5 A-1-1472/21
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
Savremeni principi lečenja arterijske hipertenzije u perioperativnom periodu 3 A-1-1477/21
Savremeni principi lečenja ishemije miokarda u perioperativnom periodu 4 A-1-1480/21
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencije 4 A-1-1484/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Endokrinološke bolesti kao determinišući faktor poremećaja rasta kod dece 3 A-1-729/21
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Principi lečenja insuficijencije srca u perioperativnom periodu 3 A-1-733/21
Savremeni principi farmakološkog lečenja atrijalne fibrilacije 4 A-1-717/21
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i terapija hormonom rasta 4 A-1-742/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju rezistentne hipertenzije 4 A-1-725/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Neželjena dejstva odabranih grupa lekova koji se primenjuju kod starih 4 A-1-721/21
Antitrombozna (antikoagulantna) terapija - Savremeni pristup u primeni 5 A-1-753/21
Savremena klinička transfuzija - Da li nam je potrebna nova strategija? 4 A-1-722/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Probiotici i zdravlje 5 A-1-736/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Hepatomegalija kod dece u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-718/21
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1558/21-II
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-728/21
Akromegalija - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-741/21
Dijagnostika i lečenje mekotkivnih povreda skočnog zgloba 5 A-1-734/21
Dete rođeno malo za gestaciono doba - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 3 A-1-731/21
Uloga statina u prevenciji akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-757/21
Poremećaj rasta kod dece - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-752/21
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Koma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-756/21
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-755/21
Urgentna stanja izazvana poremećajem funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi - Inicijalni tretman 5 A-1-754/21
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-737/21
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-738/21
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-739/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika 5 A-1-747/21
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-748/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Sepsa i septični šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-750/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Edem pluća - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-735/21
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-732/21
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-719/21
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-727/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Odabrane metode interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-104/21
Radiološka dijagnostika poremećaja koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-95/21
Rendgenografske karakteristike poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-97/21
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-285/21
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Dijagnostika i lečenje povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-117/21
Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-107/21
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcije 5 A-1-105/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-91/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze 5 A-1-114/21
Savremene smernice za primenu vitamina A kod dece 5 A-1-106/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-122/21
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-87/21
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-89/21
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusa 5 A-1-88/21
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-96/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-99/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-103/21
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Principi postoperativne primene kineziterapije u lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-119/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 3 A-1-118/21
Principi primene kineziterapije u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-120/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatija 5 A-1-94/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Interakcije kardiovaskularnih lekova 5 A-1-86/21
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi 5 A-1-123/21
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup 5 A-1-116/21
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja 5 A-1-92/21
Dijagnostika, lečenje i nega inflamatornih dermatoza - Savremeni principi 5 A-1-102/21
Onkogeneza 5 A-1-100/21
Pothranjenost kod dece 5 A-1-127/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-98/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antimicrobial stewardship najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-2039/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Konceptualni okvir 5 A-1-2069/20
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i prevencija 5 A-1-2076/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-2073/20
Inflamatorne dermatoze - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2051/20
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2046/20
Inicijalni tretman opekotinske bolesti 5 A-1-2108/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-2054/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2066/20
Nega zdrave i bolesne kože - Principi i smernice 5 A-1-2061/20
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2043/20
Otitis kod dece - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2074/20
Prevencija osteoporoze u menopauzi 5 A-1-2080/20
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-2047/20
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2091/20
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2100/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-2050/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Rehabilitacija mišićnoskeletnih povreda - Savremeni pristup 5 A-1-2064/20
Rehabilitacija reumatskih oboljenja - Savremeni pristup 5 A-1-2048/20
Rehabilitacija sportskih povreda kolena i potkolenice 5 A-1-2041/20
Rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-2053/20
Rehabilitacija sportskih povreda ramena 5 A-1-2081/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-2072/20
Srčani zastoj - Skorovi ranog upozorenja 5 A-1-2109/20
Tendinopatije - Od razumevanja do efikasnog lečenja 3 A-1-2101/20
Terapija i nega kože sklone aknama 5 A-1-2065/20
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-2079/20
Toksoplazmoza u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2052/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-2096/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2059/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Radno okruženje 5 A-1-2063/20
Savremeni aspekti dijagnostike, praćenja i lečenja glaukomne bolesti 3 A-1-2045/20
Savremeni principi primene transfuzione terapije 5 A-1-2089/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2058/20
Savremeni pristup u lečenju najčešćih oboljenja kože tokom letnjih meseci 3 A-1-2075/20
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike 5 A-1-2088/20
Racionalna upotreba antibiotika: Urinarne infekcije 4 A-1-2082/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Racionalna upotreba antimikotika 4 A-1-2086/20
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining 5 A-1-2056/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda oka 5 A-1-2094/20
Savremeni principi lečenja respiratornih infekcija kod dece 5 A-1-2057/20
Prelomi maksile 5 A-1-2062/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije 5 A-1-2049/20
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-2083/20
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-2085/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma - Savremeni principi 5 A-1-2092/20
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-2077/20
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2068/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2070/20
Savremeni principi i preporuke za ishranu sportista 5 A-1-2084/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Jatrogene povrede oka 5 A-1-2095/20
Hronični lumbalni bol 5 A-1-2044/20
Embrionalni razvoj pluća - Osnov zdravlja i bolesti 3 A-1-2071/20
Preoperativna procena, priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-2055/20
Savremeni principi farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2102/20
Savremeni principi dijagnostike i lečenja okluzivne bolesti perifernih arterija 5 A-1-2097/20
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova 5 A-1-2103/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-2106/20
Lečenje i greške u tretmanu demencije u opštoj praksi 4 A-1-2038/20
Rano otkrivanje i dijagnostika demencije u opštoj praksi 4 A-1-2067/20

Poslednja izmena: sreda, 25. avgust 2021, 13:46