ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 3 A-1-363/23
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Primena izotretinoina u lečenju teških formi akni 3 A-1-354/23
Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijenciji 3 A-1-399/23
Infektivni endokarditis 3 A-1-359/23
Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostate 2 A-1-364/23
Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-375/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
Hipolipidemici u sekundarnoj prevenciji moždanog udara 3 A-1-372/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Infekcije koje prenose krpelji 5 A-1-391/23
Pokazatelji oštećenja bubrega 5 A-1-361/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Inflamatorne dermatoze 5 A-1-371/23
Planiranje porodice - Savremeni pristup 5 A-1-390/23
Primena interventne radiologije u lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudova 5 A-1-360/23
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-392/23
Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-377/23
Gestaciona zrelost novorođenčeta 5 A-1-365/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Podhranjenost kod dece 5 A-1-385/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Povrede medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-380/23
Povrede lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-379/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-388/23
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-397/23
Intolerancija laktoze 5 A-1-366/23
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-367/23
Hipovitaminoza A kod dece 5 A-1-389/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenja 5 A-1-395/23
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-381/23
Ishrana i povišen šećer u krvi 5 A-1-374/23
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-356/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Bolnička higijena 5 A-1-386/23
Retke bolesti: Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatija 5 A-1-394/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 14. NOVEMBRA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje glaukomne bolesti 3 A-1-1885/22
Crevne zarazne bolesti kod školske dece 5 A-1-1926/22
Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekova 5 A-1-1887/22
Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatija 5 A-1-1884/22
Interakcije lekova od značaja za kliničku praksu 5 A-1-1881/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-1913/22
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-1903/22
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1914/22
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1889/22
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1897/22
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1890/22
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1912/22
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1888/22
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-1891/22
Procena operativnog rizika i perioperativno lečenje gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-1922/22
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-1876/22
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1872/22
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1893/22
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-1906/22
Dijagnostika i lečenje preloma maksile 5 A-1-1902/22
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-1895/22
Rehabilitacija reumatskih oboljenja 5 A-1-1917/22
Rehabilitacija koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1929/22
Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principi 4 A-1-1882/22
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1928/22
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1916/22
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1878/22
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-1923/22
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1879/22
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1924/22
Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1918/22
Inicijalni tretman opeкotina 5 A-1-1921/22
Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1894/22
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristup 5 A-1-1911/22
Tromboprofilaksa kod hospitalizovanih pacijenata 5 A-1-1877/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-1880/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-1931/22
Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-1905/22
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcije oka 5 A-1-1883/22
Primena infuzionih rastvora u inicijalnom zbrinjavanju hitnih stanja 5 A-1-1874/22
Pravilna ishrana obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1915/22
Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda oka 5 A-1-1930/22
Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traume 5 A-1-1908/22
Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-1907/22
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-1900/22
Pravilna ishrana sportista 5 A-1-1898/22
Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-1873/22
Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstva 5 A-1-1933/22
Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstva 5 A-1-1932/22
Savremeni pristup lečenju srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1899/22
Savremeni principi lečenja demencije u opštoj praksi 4 A-1-1892/22
Dijagnostika i lečenje okluzivne bolesti perifernih arterija 5 A-1-1886/22
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1919/22
Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-1909/22
Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-1875/22
Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapije 3 A-1-1910/22
Dijagnostika i lečenje povreda oka 5 A-1-1925/22
Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda ramena 4 A-1-1927/22
Demencije u oštoj praksi - Kako prepoznati i adekvatno reagovati? 4 A-1-1896/22
Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija sportsкih povreda кolena i potкolenice 5 A-1-1920/22

Poslednja izmena: četvrtak, 17. avgust 2023, 08:50