ELEKTRONSKI TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 11. MARTA 2024. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju urinarnih infekcija 5 A-1-437/24
Dijagnostika i terapija bolesti proširenih vena u trudnoći 3 A-1-416/24
Sindrom iritabilnog creva i intolerancija hrane 5 A-1-427/24
Specifičnosti perioperativnog lečenja gojaznih pacijenata 5 A-1-445/24
Savremeni principi lečenja akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-419/24
Koristi i rizici upotrebe dijetetskih suplemenata kod sportista 5 A-1-424/24
Nedostatak vitamina i minerala i uticaj na zdravlje dece 5 A-1-428/24
Dijagnostika i lečenje oralne kandidijaze 3 A-1-415/24
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-431/24
Zdravstveni rizici klimatskih promena po zdravlje ljudi 5 A-1-430/24
Hitna medicinska stanja tokom komercijalnih letova avionom 3 A-1-411/24
Značaj D-dimera u dijagnostici specifičnih kliničkih stanja 5 A-1-434/24
Prevencija i lečenje tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-418/24
Zdravstveni rizici pothranjenosti kod dece 5 A-1-429/24
Savremeni principi lečenja rekurentnog akutnog tonzilitisa 3 A-1-412/24
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-425/24
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-443/24
Intolerancija laktoze 5 A-1-444/24
Savremeni principi primene kortikosteroida u procesu hirurškog lečenja 5 A-1-446/24
Dijagnostika i lečenje poremećaja akta gutanja 2 A-1-402/24
Ispitivanje i lečenje osoba sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-438/24
AKREDITOVANI PROGRAMI 20. NOVEMBRA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Prva pomoć kod hemijskih povreda 5 A-1-2126/23
Prevencija i lečenje tromboembolijskih kompliкacija - Uloga i značaj heparina male molekulsкe mase 5 A-1-2113/23
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2124/23
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2122/23
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2123/23
Zaštita učenika od crevnih zaraznih bolesti - Mere prevencije i suzbijanja 5 A-1-2111/23
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-2131/23
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 5 A-1-2128/23
Cink - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 3 A-1-2094/23
Vitamin C - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 4 A-1-2095/23
Osteoporoza u menopauzi 5 A-1-2103/23
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2127/23
Savremeni principi inicijalnog tretmana opekotina 5 A-1-2145/23
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-2151/23
Savremeni principi tromboprofilakse kod hospitalizovanih pacijenata 5 A-1-2109/23
Savremeni principi pravilne ishrane obolelih od maligne bolesti 5 A-1-2132/23
Primena transfuzione terapije u lečenju traume - Savremeni principi 5 A-1-2150/23
D-dimer u dijagnostici i praćenju odabranih kliničkih stanja 5 A-1-2107/23
Zdravstveni rizici i prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-2098/23
Savremeni principi pravilne ishrane sportista 5 A-1-2129/23
Kovid-19 i kardiovaskularni rizik 3 A-1-2091/23
Trauma u trudnoći - Inicijalni tretman 5 A-1-2142/23
Hitna stanja kod zavisnika od PAS - Inicijalni tretman 5 A-1-2147/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1427/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Akutne komplikacija dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1420/23
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1396/23
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolesti 3 A-1-1386/23
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 2 A-1-1347/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skrining 3 A-1-1368/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
Poslednja izmena: sreda, 3. april 2024, 14:33