ELEKTRONSKI TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

SPISAK DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH TESTOVA

AKREDITOVANI PROGRAMI 16. AVGUSTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Bolesti koje prenose komarci iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-1479/21
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1486/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. MAJA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Hronična venska bolest - Savremni principi dijagnostike i lečenja 4 A-1-720/21
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i terapija hormonom rasta 4 A-1-742/21
Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji? 5 A-1-743/21
Antitrombozna (antikoagulantna) terapija - Savremeni pristup u primeni 5 A-1-753/21
Savremena klinička transfuzija - Da li nam je potrebna nova strategija? 4 A-1-722/21
Nova saznanja o značaju i ulozi vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-730/21
Covid 19 - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna? 5 A-1-751/21
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-728/21
Uloga statina u prevenciji akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-757/21
Postoperativna mučnina i povraćanje - Značaj, prevencija i lečenje 5 A-1-724/21
Kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija kod odraslih - Savremeni principi 5 A-1-745/21
Ishrana u prevenciji bolesti usta i zuba 4 A-1-723/21
Koma - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-756/21
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-755/21
Urgentna stanja izazvana poremećajem funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi - Inicijalni tretman 5 A-1-754/21
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-737/21
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-738/21
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5 A-1-740/21
Kardio-pulmonalna reanimacija kod dece - Savremeni principi 5 A-1-744/21
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-746/21
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-749/21
Sepsa i septični šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-750/21
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-726/21
Edem pluća - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-735/21
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-719/21
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i lečenja 5 A-1-727/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-285/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 3 A-1-283/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-91/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze 5 A-1-114/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-122/21
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-96/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi 5 A-1-123/21
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja 5 A-1-92/21
Pothranjenost kod dece 5 A-1-127/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Biološka bezbednost u laboratorijama - Konceptualni okvir 5 A-1-2069/20
D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-2073/20
Inicijalni tretman opekotinske bolesti 5 A-1-2108/20
Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-2054/20
Prevencija osteoporoze u menopauzi 5 A-1-2080/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-2072/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2059/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Radno okruženje 5 A-1-2063/20
Savremeni principi primene transfuzione terapije 5 A-1-2089/20
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma - Savremeni principi 5 A-1-2092/20
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-2077/20
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2068/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2070/20
Savremeni principi i preporuke za ishranu sportista 5 A-1-2084/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20

Poslednja izmena: sreda, 25. avgust 2021, 13:49