ELEKTRONSKI TESTOVI ZA FARMACEUTE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 11. MARTA 2024. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju urinarnih infekcija 5 A-1-437/24
Ishrana kao faktor prevencije povišenog šećera u krvi 5 A-1-423/24
Ishrana kao faktor prevencije povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-421/24
Dijagnostika i terapija bolesti proširenih vena u trudnoći 3 A-1-416/24
Alergija na hranu u dečjem uzrastu 3 A-1-420/24
Savremeni principi lečenja akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-419/24
Koristi i rizici upotrebe dijetetskih suplemenata kod sportista 5 A-1-424/24
Nedostatak vitamina i minerala i uticaj na zdravlje dece 5 A-1-428/24
Savremeni principi lečenja teških formi akni - Uloga i značaj izotretinoina 3 A-1-414/24
Dijagnostika i lečenje oralne kandidijaze 3 A-1-415/24
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-431/24
Zdravstveni rizici klimatskih promena po zdravlje ljudi 5 A-1-430/24
Uloga i značaj vitamina A za zdravlje dece 5 A-1-426/24
Hitna medicinska stanja tokom komercijalnih letova avionom 3 A-1-411/24
Izbor beta blokatora u kliničkoj praksi - Farmakološki kriterijumi 3 A-1-413/24
Prevencija i lečenje tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-418/24
Kako odabrati odgovarajući lek za bol? 5 A-1-433/24
Savremeni principi lečenja rekurentnog akutnog tonzilitisa 3 A-1-412/24
Ishrana kao faktor prevencije poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-422/24
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-435/24
Primena beta blokatora u lečenju srčane insuficijencije 3 A-1-408/24
Sarkopenija kod kritično obolelih pacijenata 3 A-1-404/24
Dijagnostika i lečenje poremećaja akta gutanja 2 A-1-402/24
Farmakološko lečenje benigne hiperplazije prostate 2 A-1-401/24
AKREDITOVANI PROGRAMI 20. NOVEMBRA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Značaj postoperativne suplementacije kalcijuma i vitamina D nakon operacije štitaste i paraštitastih žlezda 5 A-1-2108/23
Lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2106/23
Prva pomoć kod hemijskih povreda 5 A-1-2126/23
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2102/23
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2124/23
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2122/23
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2123/23
Zaštita učenika od crevnih zaraznih bolesti - Mere prevencije i suzbijanja 5 A-1-2111/23
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-2131/23
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 5 A-1-2128/23
Cink - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 3 A-1-2094/23
Vitamin C - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 4 A-1-2095/23
Osteoporoza u menopauzi 5 A-1-2103/23
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-2135/23
Interakcije lekova 5 A-1-2140/23
Efikasno lečenje tendinopatija - Savremeni principi 5 A-1-2133/23
Osnovni principi racionalne upotrebe antimikotika 4 A-1-2100/23
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2127/23
Uloga himekromona u terapiji poremećaja bilijarnih problema 5 A-1-2105/23
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-2151/23
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože 5 A-1-2120/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-2101/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-2141/23
Savremeni principi pravilne ishrane obolelih od maligne bolesti 5 A-1-2132/23
D-dimer u dijagnostici i praćenju odabranih kliničkih stanja 5 A-1-2107/23
Zdravstveni rizici i prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-2098/23
Zdravstveni rizici i prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-2110/23
Savremeni principi pravilne ishrane sportista 5 A-1-2129/23
Osnovni principi racionalne primene antibiotika 5 A-1-2137/23
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2139/23
Mehanizmi dejstva antibiotika 5 A-1-2138/23
Kovid-19 i kardiovaskularni rizik 3 A-1-2091/23
Hitna stanja kod zavisnika od PAS - Inicijalni tretman 5 A-1-2147/23
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2090/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Uloge i zadaci lekara i farmaceuta u lečenju retkih bolesti 5 A-1-1414/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Lečenje gonoroičnog urtritisa i antimikrobna rezistencija 3 A-1-1412/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Kardiomiopatije... dijagnoza i lečenje 3 A-1-1372/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Farmakološko lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1390/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Stečena autoimuna mijastenija gravis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1356/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Rezistentna arterijska hipertenzija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1401/23
Novine u smernicama za dijagnostiku i tretman srčane insuficijencije 3 A-1-1392/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Acne vulgaris - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1384/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Savremeni principi menadžmenta antihiperenzivne terapije u perioperativnom periodu 3 A-1-1377/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 2 A-1-1355/23
Nefroprotektivni efekat sartana u terapiji hipertenzije 5 A-1-1357/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Primena SGLT2 inhibitora u lečenju akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-1378/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Kardiotoksičnost izazvana hemoterapijom 5 A-1-1429/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
Poslednja izmena: utorak, 7. maj 2024, 14:33