ELEKTRONSKI TESTOVI ZA FARMACEUTE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Uloge i zadaci lekara i farmaceuta u lečenju retkih bolesti 5 A-1-1414/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Lečenje gonoroičnog urtritisa i antimikrobna rezistencija 3 A-1-1412/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Kardiomiopatije... dijagnoza i lečenje 3 A-1-1372/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Farmakološko lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1390/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Stečena autoimuna mijastenija gravis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1356/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Rezistentna arterijska hipertenzija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1401/23
Novine u smernicama za dijagnostiku i tretman srčane insuficijencije 3 A-1-1392/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Acne vulgaris - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1384/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Savremeni principi menadžmenta antihiperenzivne terapije u perioperativnom periodu 3 A-1-1377/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 5 A-1-1355/23
Nefroprotektivni efekat sartana u terapiji hipertenzije 5 A-1-1357/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Primena SGLT2 inhibitora u lečenju akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-1378/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Kardiotoksičnost izazvana hemoterapijom 5 A-1-1429/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 3 A-1-363/23
Astma kod dece 5 A-1-370/23
Bolnička higijena 5 A-1-393/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Hipovitaminoza A kod dece 5 A-1-389/23
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-381/23
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-356/23
Ishrana i povišen šećer u krvi 5 A-1-374/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
Planiranje porodice - Savremeni pristup 5 A-1-390/23
Poremećaji akta gutanja 3 A-1-384/23
Primena izotretinoina u lečenju teških formi akni 3 A-1-354/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijenciji 3 A-1-399/23
Poslednja izmena: utorak, 21. novembar 2023, 12:26