ELEKTRONSKI TESTOVI ZA FARMACEUTE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-1116/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-1121/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka 5 A-1-1126/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5 A-1-1132/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. JULA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 3 C-1-35/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? 2 C-1-36/20
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite 3 C-1-37/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 3 C-1-38/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antimicrobial stewardship najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-2039/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Konceptualni okvir 5 A-1-2069/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-2073/20
Inflamatorne dermatoze - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2051/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-2054/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Nega zdrave i bolesne kože - Principi i smernice 5 A-1-2061/20
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2043/20
Otitis kod dece - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2074/20
Prevencija osteoporoze u menopauzi 5 A-1-2080/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Tendinopatije - Od razumevanja do efikasnog lečenja 3 A-1-2101/20
Terapija i nega kože sklone aknama 5 A-1-2065/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2059/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Radno okruženje 5 A-1-2063/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Savremeni pristup u lečenju najčešćih oboljenja kože tokom letnjih meseci 3 A-1-2075/20
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike 5 A-1-2088/20
Racionalna upotreba antibiotika: Urinarne infekcije 4 A-1-2082/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Racionalna upotreba antimikotika 4 A-1-2086/20
Savremeni principi lečenja respiratornih infekcija kod dece 5 A-1-2057/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma - Savremeni principi 5 A-1-2092/20
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-2077/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2070/20
Savremeni principi i preporuke za ishranu sportista 5 A-1-2084/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Hronični lumbalni bol 5 A-1-2044/20
Savremeni principi farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2102/20
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova 5 A-1-2103/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcije 5 A-1-105/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-87/21
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-89/21
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusa 5 A-1-88/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-99/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 5 A-1-118/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Interakcije kardiovaskularnih lekova 5 A-1-86/21
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup 5 A-1-116/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: sreda, 7. april 2021, 12:04