ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 11. MARTA 2024. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju urinarnih infekcija 5 A-1-437/24
Ishrana kao faktor prevencije povišenog šećera u krvi 5 A-1-423/24
Ishrana kao faktor prevencije povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-421/24
Dijagnostika i lečenje benigne paroksizmalne pozicione vrtoglavice - Savremeni pristup 3 A-1-417/24
Dijagnostika i terapija bolesti proširenih vena u trudnoći 3 A-1-416/24
Nadoknada tečnosti kod bolesnika sa opekotinama - Savremeni principi 3 A-1-410/24
Sindrom iritabilnog creva i intolerancija hrane 5 A-1-427/24
Kada kiseonik prestaje da bude lek? 3 A-1-409/24
Savremeni principi hirurškog lečenja dijabetesnog stopala 3 A-1-407/24
Komplikacije povezane sa carskim rezom 3 A-1-406/24
Alergija na hranu u dečjem uzrastu 3 A-1-420/24
Specifičnosti perioperativnog lečenja gojaznih pacijenata 5 A-1-445/24
Savremeni principi lečenja akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-419/24
Koristi i rizici upotrebe dijetetskih suplemenata kod sportista 5 A-1-424/24
Nedostatak vitamina i minerala i uticaj na zdravlje dece 5 A-1-428/24
Savremeni principi lečenja teških formi akni - Uloga i značaj izotretinoina 3 A-1-414/24
Dijagnostika i lečenje oralne kandidijaze 3 A-1-415/24
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-431/24
Zdravstveni rizici klimatskih promena po zdravlje ljudi 5 A-1-430/24
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostika 5 A-1-441/24
Uloga i značaj vitamina A za zdravlje dece 5 A-1-426/24
Hitna medicinska stanja tokom komercijalnih letova avionom 3 A-1-411/24
Izbor beta blokatora u kliničkoj praksi - Farmakološki kriterijumi 3 A-1-413/24
Značaj D-dimera u dijagnostici specifičnih kliničkih stanja 5 A-1-434/24
Zdravstveni rizici pothranjenosti kod dece 5 A-1-429/24
Kako odabrati odgovarajući lek za bol? 5 A-1-433/24
Ishrana kao faktor prevencije poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-422/24
Rano otkrivanje i odgovarajući tretman bolesti koje prenose krpelji 5 A-1-436/24
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza 5 A-1-440/24
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-425/24
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-435/24
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-443/24
Intolerancija laktoze 5 A-1-444/24
Dijagnostika i lečenje povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-447/24
Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-448/24
Dijagnostika i lečenje poremećaja akta gutanja 2 A-1-402/24
Ispitivanje i lečenje osoba sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-438/24
AKREDITOVANI PROGRAMI 20. NOVEMBRA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Značaj postoperativne suplementacije kalcijuma i vitamina D nakon operacije štitaste i paraštitastih žlezda 5 A-1-2108/23
Anemija - Laboratorijska dijagnostika 5 D-1-802/23
Značaj pravilne ishrane za prevenciju i lečenje gihta 5 D-1-798/23
Uloga i značaj magnezijuma za zdravlje ljudi 5 D-1-800/23
Povrede maksile - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2116/23
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija 5 A-1-2119/23
Značaj pravilne ishrane za prevenciju i lečenje celikalije 5 D-1-801/23
Ishrana u prevenciji i lečenju gojaznosti odraslih 5 D-1-796/23
Značaj pravilne ishrane u menopauzi 5 D-1-797/23
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-2149/23
Uloge i značaj vitamina B grupe za zdravlje ljudi 5 D-1-799/23
Lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2106/23
Prva pomoć kod hemijskih povreda 5 A-1-2126/23
Savremeni principi pravilne ishrane starih 5 D-1-803/23
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2102/23
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenja 5 A-1-2134/23
Prevencija i lečenje tromboembolijskih kompliкacija - Uloga i značaj heparina male molekulsкe mase 5 A-1-2113/23
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povreda 5 A-1-2136/23
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2124/23
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2122/23
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2123/23
Zaštita učenika od crevnih zaraznih bolesti - Mere prevencije i suzbijanja 5 A-1-2111/23
Selen - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 5 A-1-2093/23
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-2131/23
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 5 A-1-2128/23
Cink - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 3 A-1-2094/23
Vitamin C - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 4 A-1-2095/23
Procena operativnog rizika kod gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-2148/23
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2092/23
Osteoporoza u menopauzi 5 A-1-2103/23
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-2135/23
Interakcije lekova 5 A-1-2140/23
Efikasno lečenje tendinopatija - Savremeni principi 5 A-1-2133/23
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-2144/23
Osnovni principi racionalne upotrebe antimikotika 4 A-1-2100/23
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2127/23
Uloga himekromona u terapiji poremećaja bilijarnih problema 5 A-1-2105/23
Savremeni principi inicijalnog tretmana opekotina 5 A-1-2145/23
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože 5 A-1-2120/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-2101/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-2141/23
Povrede maksilofacijalne regije - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2117/23
Savremeni principi racionalne primene antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-2104/23
Savremeni principi pravilne ishrane obolelih od maligne bolesti 5 A-1-2132/23
Primena transfuzione terapije u lečenju traume - Savremeni principi 5 A-1-2150/23
D-dimer u dijagnostici i praćenju odabranih kliničkih stanja 5 A-1-2107/23
Zdravstveni rizici i prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-2098/23
Zdravstveni rizici i prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-2110/23
Savremeni principi pravilne ishrane sportista 5 A-1-2129/23
Osnovni principi racionalne primene antibiotika 5 A-1-2137/23
Kovid-19 i kardiovaskularni rizik 3 A-1-2091/23
Trauma u trudnoći - Inicijalni tretman 5 A-1-2142/23
Hitna stanja kod zavisnika od PAS - Inicijalni tretman 5 A-1-2147/23
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2090/23
Povrede oka - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2114/23
Sportske povrede ramena - Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija 4 A-1-2099/23
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija 5 A-1-2118/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Radiološka dijagnostika - Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-1410/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Poremećaji rasta kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1363/23
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1416/23
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1362/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1418/23
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1427/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Zastoj u rastu kod dece i endokrinološki poremećaji 3 A-1-1388/23
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Kanulacija centralnih vena kod dece 5 A-1-1402/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolesti 3 A-1-1386/23
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 2 A-1-1347/23
Ulcus cruris venosum - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1385/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 2 A-1-1355/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Gastroezofagealni refluks kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1383/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skrining 3 A-1-1368/23
Preporuke za zbrinjavanje otežanog disajnog puta 3 A-1-1387/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Dentogene infekcije - Dijagnoza i lečenje 5 V-1827/23-II
Prevencija i tretman gojaznosti kod školske dece 5 D-1-666/23
Enteralna ishrana bolesnika 5 D-1-667/23
Laboratorijska dijagnostika akutnogkoronarnog sindroma 5 D-1-668/23
Primena dobutamin stres eho testa u proceni koronarne rezerve 5 D-1-669/23
Prevencija i lečenje opstipacije 5 D-1-670/23
Skrining pregledi - Uloge i zadaci medicinske sestre 5 D-1-671/23
Operacioni blok - Uloge i zadaci članova tima 5 D-1-672/23
Monitoring i zdravstvena nega pacijenata na arteficijelnoj ventilaciji 3 D-1-674/23
Poslednja izmena: utorak, 7. maj 2024, 14:34