ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretman 5 A-1-1115/20
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-1116/20
Dete rođeno malo za gestaciono doba 3 A-1-1120/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-1121/20
Poremećaj rasta kod dece 3 A-1-1123/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka 5 A-1-1126/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Inicijalno zvrinjavanje epileptičnog napada 5 A-1-1129/20
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5 A-1-1132/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-1135/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udara 5 A-1-1139/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi 5 V-1461/20-II
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija 5 V-1462/20-II
Specifičnoti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1463/20-II
Vađenje zuba - Principi i tehnike 5 V-1464/20-II
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cista vilica 3 V-1465/20-II
Sadržaj i značaj školske užine za zdravlje adolescenata 5 D-1-461/20
Poremećaji ishrane u adolescenciji 5 D-1-462/20
Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodilja 5 D-1-465/20
Principi i metode lečenja opstipacije 5 D-1-466/20
Primena metoda tradicionalne medicine u rehabilitaciji 5 D-1-467/20
Šta medicinska sestra treba da zna o enteralnoj ishrani 5 D-1-468/20
Principi pravilne ishrane u adolescenciji 5 D-1-469/20
Šta medicinska sestra treba da zna o parenteralnoj ishrani 5 D-1-470/20
Primena metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenju 5 D-1-471/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. JULA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 3 C-1-35/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? 2 C-1-36/20
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite 3 C-1-37/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 3 C-1-38/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 17. AVGUSTA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Nutrijenti u ishrani odraslih osoba 5 D-1-592/20
Medicinska nutritivna prevencija dijabetesa 5 D-1-593/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Biološka bezbednost u laboratorijama - Konceptualni okvir 5 A-1-2069/20
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i prevencija 5 A-1-2076/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
Inflamatorne dermatoze - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2051/20
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2046/20
Inicijalni tretman opekotinske bolesti 5 A-1-2108/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-2054/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2066/20
Nega zdrave i bolesne kože - Principi i smernice 5 A-1-2061/20
Prevencija osteoporoze u menopauzi 5 A-1-2080/20
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-2047/20
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2091/20
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2100/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-2050/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Rehabilitacija mišićnoskeletnih povreda - Savremeni pristup 5 A-1-2064/20
Rehabilitacija reumatskih oboljenja - Savremeni pristup 5 A-1-2048/20
Rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-2053/20
Rehabilitacija sportskih povreda ramena 5 A-1-2081/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-2072/20
Srčani zastoj - Skorovi ranog upozorenja 5 A-1-2109/20
Tendinopatije - Od razumevanja do efikasnog lečenja 3 A-1-2101/20
Terapija i nega kože sklone aknama 5 A-1-2065/20
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-2079/20
Toksoplazmoza u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 5 A-1-2052/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-2096/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2059/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Radno okruženje 5 A-1-2063/20
Savremeni principi primene transfuzione terapije 5 A-1-2089/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2058/20
Savremeni pristup u lečenju najčešćih oboljenja kože tokom letnjih meseci 3 A-1-2075/20
Racionalna upotreba antibiotika: Urinarne infekcije 4 A-1-2082/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining 5 A-1-2056/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda oka 5 A-1-2094/20
Prelomi maksile 5 A-1-2062/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije 5 A-1-2049/20
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-2083/20
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-2085/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-2077/20
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2068/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2070/20
Savremeni principi i preporuke za ishranu sportista 5 A-1-2084/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Praktični saveti za prevenciju i lečenje gojaznosti odraslih 5 D-1-761/20
Jatrogene povrede oka 5 A-1-2095/20
Hronični lumbalni bol 5 A-1-2044/20
Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauzi 5 D-1-760/20
Savremeni principi farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2102/20
Savremeni principi dijagnostike i lečenja okluzivne bolesti perifernih arterija 5 A-1-2097/20
Pravilna ishrana - Osnova dobrog zdravlja starih 5 D-1-764/20
Laboratorijska dijagnostika anemija 4 D-1-763/20
Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauzi 5 D-1-760/20
Praktični saveti za prevenciju i lečenje gojaznosti odraslih 5 D-1-761/20
Značaj vitamina B grupe za zdravlje ljudi 5 D-1-759/20
Giht - Značaj i principi pravilne ishrane 5 D-1-758/20
Celijakija - Značaj i principi pravilne ishrane 5 D-1-756/20
Značaj magnezijuma za zdravlje ljudi 5 D-1-765/20
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-762/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. MARTA 2021. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Patogeneza i klinička slika parodontopatije 5 V-1527/21-II
Etiologija parodontopatije - Uloga dentalnog plaka 5 V-1524/21-II
Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1523/21-II
Medikamentozno lečenje parodontopatije - Savremeni pristup 5 V-1525/21-II
Odabrane metode interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-104/21
Radiološka dijagnostika poremećaja koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-95/21
Rendgenografske karakteristike poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-97/21
Fiziološka tranzicija u starosti i mere zdravstvene zaštite 5 D-1-73/21
Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-285/21
Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat 5 A-1-124/21
Bolest proširenih vena i tromboza u trudnoći 5 A-1-283/21
Dijagnostika i lečenje povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-117/21
Dijagnostika i lečenje povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-107/21
Savremene metode i principi primene hormonske kontracepcije 5 A-1-105/21
Limitirana dostupnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-90/21
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-91/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze 5 A-1-114/21
Savremene smernice za primenu vitamina a kod dece 5 A-1-106/21
Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-122/21
Nutritivna podrška u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-87/21
Nutritivna podrška u lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-89/21
Nutritivna podrška u lečenju dijabetes melitusa 5 A-1-88/21
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-96/21
Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta 5 A-1-284/21
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-99/21
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-113/21
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-109/21
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-103/21
Klimatske promene - javnozdravstveni aspekti 5 A-1-112/21
Principi postoperativne primene kineziterapije u lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-119/21
Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindroma 5 D-1-72/21
Savremene smernice za pravilnu i sigurnu upotrebu ibuprofena 3 A-1-118/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcija 5 V-1526/21-II
Principi primene kineziterapije u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-120/21
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-111/21
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-110/21
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-126/21
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-125/21
Diferencijalna dijagnoza polnoprenosivih bolesti muškarca 5 A-1-93/21
Tumori vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-121/21
Interakcije kardiovaskularnih lekova 5 A-1-86/21
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi 5 A-1-123/21
Lečenje i nega atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih - Savremeni pristup 5 A-1-116/21
Operacioni blok - Zadaci, uloge i odgovornost instrumentara 5 D-1-75/21
Monitoring i zdravstvena nega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji - Uloga medicinske sestre 5 D-1-70/21
Problem gojaznosti tokom operativnog lečenja 5 A-1-92/21
Dijagnostika, lečenje i nega inflamatornih dermatoza – Savremeni principi 5 A-1-102/21
Savremeni pristup u zbrinjavanju povreda kod starih 5 D-1-71/21
Uloga medicinske sestre u izvođenju dobutamin stres eho testa 5 D-1-69/21
Pothranjenost kod dece 5 A-1-127/21
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-108/21
Bolnička higijena - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-115/21
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-98/21
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-101/21

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: ponedeljak, 29. mart 2021, 14:11