spisak_akme_me.jpg

programautoridatumidbroj odlukebodovabroj pitanjaakreditovan za
Lipidne frakcije - Klinički značaj, metode određivanja i referentne vrednosti Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00191200/2-1550Lekare (specijalnost: klinička biohemija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije Mr Ph Mirjana Živković, Dr.sci Mirjana Marinković16.07.2020.CG-00189200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
Vaskularne malformacije mozga Prof.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00188200/2-1550Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu infekcija oka Prof.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00187200/2-1330Lekare (specijalnost: pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, infektologija)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu genitalnih infekcija žena Prof.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00186200/2-1330Lekare (specijalnost: ginekologija, dermatovenerologija, infektologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatarija)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu genitalnih infekcija muškaraca Prof.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00185200/2-1440Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, urologija, dermatovenerologija, infektologija)
Racionalna upotreba antibiotika u otorinolaringologiji Prof.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00184200/2-1440 Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija)
Dijagnostika i lečenje infekcija donjeg respiratornog trakta Prof.dr Tatjana Pejčić16.07.2020.CG-00183200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2) Doc.dr Dejan Orlić16.07.2020.CG-00182200/2-1550Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada)
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1) Doc.dr Dejan Orlić16.07.2020.CG-00181200/2-1550Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada)
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatoza Doc.dr Mirjana Gajić Veljić16.07.2020.CG-00180200/2-1550Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija)
Pušenje u adolescenciji: Razvoj zavisnosti, efekti na kognitivne funkcije, mogućnost intervencije Prim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00179200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Pušenje u adolescenciji: Efekti na fizički izgled i funkcionisanje Prim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00178200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Otrovi iz duvanskog dima Prim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00177200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00176200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom)
Dijetetski suplementi i sport Prof. dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00175200/2-1330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Karakteristike farmakološkog tretmana osteoporoze Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Aleksandar Lešić16.07.2020.CG-00173200/2-1443Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, klinička farmakologija)
Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenja Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović16.07.2020.CG-00172200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija)
Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povreda Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović16.07.2020.CG-00171200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija)
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože Asist.dr sci Srđan Tanasilović16.07.2020.CG-00170200/2-1550Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija)
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijama Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00169200/2-1550Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Kardiopulmonalna reanimacija Dr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00168200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija Prof.dr Tihomir Vejnović16.07.2020.CG-00167200/2-1440Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće Prim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00166200/2-1550Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina)
Urgentni tretman epileptičnog napada Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00165200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Spontana subarahnoidna hemoragija Prof.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00160200/2-1440Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) Prim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00159200/2-1750Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga Prof.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Manić16.07.2020.CG-00158200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Primarna intracerebralna hemoragija Prof.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00157200/2-1330Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija)
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman Prof.dr Goran Tulić16.07.2020.CG-00156200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta medicina, medicina rada, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, opšta hirurgija, sportska medicina, sudska medicina, patologija, fizijatrija)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00153200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, neurologija, pedijatrija, infektologija)
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolesti Prof.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković16.07.2020.CG-00152200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Menopauza i osteoporoza Prof.dr Artur Bjelica16.07.2020.CG-00151200/2-1550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00148200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, higijena, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom)
Ishrana i maligne bolesti Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00147200/2-1550Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, onkologija)
Intrakranijalne aneurizme Prof.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00146200/2-1550Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije)
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka Prof.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović16.07.2020.CG-00145200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije Prof.dr Aleksandar Ljubić16.07.2020.CG-00144200/2-1550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata Dr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00143200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite Prof.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00140200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju hipertenzivne krize Dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00139200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgenta medicina, opšta medicina, medicina rada, ginekolozi, interna medicina)
Perinatalna mentalna oboljenja (2) Prof.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00138200/2-1330Lekare (specijalnost: psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, opšte medicine, medicine rada)
Perinatalna mentalna oboljenja (1) Prof.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00137200/2-1550Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada)
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00136200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Inicijalni tretman urgentnih stanja nastalih zbog poremećaja funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00135200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija)
Inicijalna dijagnostika i lečenje edema pluća - Savremeni pristup Dr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00134200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina)
Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković16.07.2020.CG-00133200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Test studije slučaja: Degenerativni artritis kolena - medikamentozni tretman Prof.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović16.07.2020.CG-00132200/2-1112Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Test studije slučaja - Medikamentozni tretman akutnog lumbalnog bola Prof.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović16.07.2020.CG-00131200/2-1116Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba NS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00130200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkolenice NS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00129200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramena NS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00112200/2-1440Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog trakta Prim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00127200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, epidemiologija)
Hronična bolest bubrega - Metode vizuelizacije Prof.dr Steva Plješa16.07.2020.CG-00126200/2-1220Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina)
Osnovni principi primene transfuzione terapije Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00125200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina)
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima Asist.dr sci med Ivica Jeremić16.07.2020.CG-00124200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, opšta medicina,  medicina rada, interna medicina)
Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći Prof.dr Aleksandar Ljubić16.07.2020.CG-00123200/2-1550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00122200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda Dr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00121200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostiju Dr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00120200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti Dr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00119200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti Dr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00118200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom Dr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00117200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulati Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00116200/2-1550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00115200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00113200/2-1440Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00114200/2-1550Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Nega kože sklone aknama i terapija akni Doc.dr Svetlana Popadić16.07.2020.CG-00111200/2-1550Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada)
Neželjena dejstva antibiotika Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00110200/2-1550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining Prof.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00109200/2-1550Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada)
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja Prof.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00108200/2-1330Lekare (spacijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo)
Kanulacija perifernih i centralnih vena Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00107200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Interakcije lekova od značaja za praksu Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00106200/2-1550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka Asist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00105200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika Prof.dr Steva Plješa16.07.2020.CG-00104200/2-1550Lekare (specijalnosti: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom)
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00103200/2-1550Lekare (specijalnosti: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00101200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog Asist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00100200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina)
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00099200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srca Prof.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00096200/2-1550Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada)
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krize Asist.dr Marina Stojanović16.07.2020.CG-00098200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Onkogeneza Dr sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00097200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primene Prof.dr Ana Mitrović Jovanović16.07.2020.CG-00095200/2-1550Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija)
Pothranjenost kod dece Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00094200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Anatomija i biomehanika zgloba kolena NS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00093200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina)
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece Prof.dr Miloš Nikolić16.07.2020.CG-00092200/2-1550Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina)
Reakcije preosetljivosti na hranu Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00091200/2-1550Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, dermatovenerologija, pulmologija, gastroenterohepatologija, pulmologija, opšta medicina)
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudova Prof.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00090200/2-1550Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2) Prof.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00089200/2-1550Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1) Prof.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00088200/2-1550Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada)
Osteoporoza - definicija, etiologija, klinička slika, dijagnostika i tretman Prof.dr Aleksandar Lešić16.07.2020.CG-00087200/2-1446Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Motivacija - Šta zdravstveni radnik treba da zna? Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00086200/2-1443Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Medikamentozno lečenje bola u vratu Prof.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović16.07.2020.CG-00085200/2-1111Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranu Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00084200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi Prof.dr Goran Tulić16.07.2020.CG-00083200/2-1330Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo)
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00082200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiska Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00081200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravlja Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00080200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindroma Prim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00079200/2-1750Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma Prim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00078200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Kako odabrati pravi analgetik? Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović16.07.2020.CG-00077200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina)
Intolerancija laktoze Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00076200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00075200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00074200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00073200/2-1550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina)
Dete rođeno malo za gestaciono doba Dr Slađana Todorović16.07.2020.CG-00072200/2-1330Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00071200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Kliničko zbrinjavanje pacijenata sa teškom traumom Prof.dr Željko Laušević, Prof.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00069200/2-1550Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina)
Konflikti i upravljanje konfliktima u zdravstvenoj ustanovi Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00067200/2-1441Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00066200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Uloga ksilometazolina i rastvora morske vode u očuvanju zdravlja nosa i grla Dr spec. Goran Vukomanović16.07.2020.CG-00065200/2-1440Lekarе (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, medicina rada)
Dijagnostika i lečenje povreda mekih tkiva skočnog zgloba Prof.dr Ivan Butković16.07.2020.CG-00064200/2-1550Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada)
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00063200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00062200/2-1550Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija)
Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod dece Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00060200/2-1550Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija)
Toksoplazmoza - Zdravstveni rizici i prevencija Prim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00059200/2-1440Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada)
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00058200/2-1550Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija)
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze Dr sci med Milan Bjekić16.07.2020.CG-00057200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00056200/2-1330Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Zdravstveni rizici i mere prevencije bolesti koje prenose kućni ljubimci Prim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00055200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija)
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslih Doc.dr Svetlana Popadić16.07.2020.CG-00054200/2-1550Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi Prof.dr Vlastimir Petrović16.07.2020.CG-00053200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, mikrobiologija)
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece Dr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00052200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Deficit gvožđa i sideropenijska anemija Prim.dr sci Dragica Vučelić16.07.2020.CG-00051200/2-1440Lekare (specijalnost: transfuziologija, internista, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, ginekologija)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece Prim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00050200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija)
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih Doc.dr Svetlana Popadić16.07.2020.CG-00049200/2-1550Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija)
Bolnička higijena Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00048200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slika Prim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00047200/2-1550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opšta medicina, medicina rada)
Bioterorizam i druge vanredne situacije: Uloga preventivne medicine Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00046200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00045200/2-1550Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00044200/2-1550Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi Prim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00043200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom Prof.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00042200/2-1550Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00041200/2-1550Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretman Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00040200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka Asist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00039200/2-1550Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija)
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00038200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije)
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece Prof.dr Aleksandar Pavlović16.07.2020.CG-00037200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astme Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00036200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih Prof.dr Aleksandar Pavlović16.07.2020.CG-00035200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00034200/2-1550Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00033200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija)
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina Prof.dr Igor Mrdović16.07.2020.CG-00032200/2-1550Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Neželjeni efekti primene lekova kod starih Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00031200/2-1440Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretman Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00030200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udara Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00029200/2-1550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napada Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00028200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Savremeni principi inicijalnog tretmana plućne embolije Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00027200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretman Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00026200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka Asist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00025200/2-1550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina)
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00023200/2-1440Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00022200/2-1550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja Dr sci med Milan Bjekić16.07.2020.CG-00021200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00020200/2-1440Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00019200/2-1550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00018200/2-1440Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00017200/2-1440Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Poremećaj rasta kod dece Doc.dr Maja Ješić16.07.2020.CG-00016200/2-1330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Diferencijalna dijagnoza hepatomegalije kod dece s osvrtom na urođene bolesti metabolizma i bolesti lizozoma Doc.dr Maja Đorđević Milošević16.07.2020.CG-00015200/2-1330Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji Prof.dr Goran Koraćević16.07.2020.CG-00014200/2-1330Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina)
Antimikotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna? Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00013200/2-1440Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00012200/2-1550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00011200/2-1440Lekare (specijalnost: urologija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, medicinska mikrobiologija)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - Studija slučaja Mr ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević16.07.2020.CG-00010200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, hematologija, endokrinologija)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi Mr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević16.07.2020.CG-00009200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Anatomija i fiziologija respiratornog sistema Prof.dr Branimir Nestorović16.07.2020.CG-00008200/2-1550Lekare (specijalnost: pedijatrija, pneumoftiziologija, alergologija)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? Dr spec Jelena Ralić16.07.2020.CG-00007200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)? Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00005200/2-1550Lekare (nije specifikovano)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)? Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00004200/2-1550Lekare (nije specifikovano)
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00002200/2-1550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija)
Akromegalija - Dijagnoza i lečenje Prof.dr Mirjana Doknić16.07.2020.CG-00001200/2-1440Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina, medicina rada)
Ukupan broj zapisa: 171
Izveštaj je kreiran za: 0.298 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program autori datum id broj odluke bodova broj pitanja akreditovan za
7932

Preuzmi izveštaj: xls XLS