spisak_akme_me.jpg

programvrstaautoridatumidbroj odlukebodovaakreditovan za
Urgentni nefrološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00194200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina, nefrologija, urgentna medicina, urologija)
Urgentni hematološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00193200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina, hematologija, gastroenterohepatologija, urgentna medicina, anestezilogija sa reanimatologijom)
Urgentna respiratorna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00192200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, urgentna medicina, pulmologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Lipidne frakcije - Klinički značaj, metode određivanja i referentne vrednosti E-learningProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00191200/2-11Lekare (specijalnost: klinička biohemija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza E-learningProf.dr Milan Knežević16.07.2020.CG-00190200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična hirurgija, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije E-learningMr Ph Mirjana Živković, Dr.sci Mirjana Marinković16.07.2020.CG-00189200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
Vaskularne malformacije mozga E-learningProf.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00188200/2-11Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu infekcija oka E-learningProf.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00187200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, infektologija)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu genitalnih infekcija žena E-learningProf.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00186200/2-11Lekare (specijalnost: ginekologija, dermatovenerologija, infektologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatarija)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu genitalnih infekcija muškaraca E-learningProf.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00185200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, urologija, dermatovenerologija, infektologija)
Racionalna upotreba antibiotika u otorinolaringologiji E-learningProf.dr Mijomir Pelemiš16.07.2020.CG-00184200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija)
Dijagnostika i lečenje infekcija donjeg respiratornog trakta E-learningProf.dr Tatjana Pejčić16.07.2020.CG-00183200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2) E-learningDoc.dr Dejan Orlić16.07.2020.CG-00182200/2-11Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada)
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1) E-learningDoc.dr Dejan Orlić16.07.2020.CG-00181200/2-11Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada)
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatoza E-learningDoc.dr Mirjana Gajić Veljić16.07.2020.CG-00180200/2-11Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija)
Pušenje u adolescenciji: Razvoj zavisnosti, efekti na kognitivne funkcije, mogućnost intervencije E-learningPrim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00179200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Pušenje u adolescenciji: Efekti na fizički izgled i funkcionisanje E-learningPrim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00178200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Otrovi iz duvanskog dima E-learningPrim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00177200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00176200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom)
Dijetetski suplementi i sport E-learningProf. dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00175200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Karakteristike farmakološkog tretmana osteoporoze E-learningProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Aleksandar Lešić16.07.2020.CG-00173200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, klinička farmakologija)
Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenja E-learningProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović16.07.2020.CG-00172200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija)
Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povreda E-learningProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović16.07.2020.CG-00171200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija)
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože E-learningAsist.dr sci Srđan Tanasilović16.07.2020.CG-00170200/2-11Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija)
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijama E-learningProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00169200/2-11Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Kardiopulmonalna reanimacija E-learningDr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00168200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija E-learningProf.dr Tihomir Vejnović16.07.2020.CG-00167200/2-11Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće E-learningPrim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00166200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina)
Urgentni tretman epileptičnog napada E-learningAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00165200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00164200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00163200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00162200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina)
Tinitus kao javnozdravstveni problem E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00161200/2-11Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, higijena)
Spontana subarahnoidna hemoragija E-learningProf.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00160200/2-11Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) E-learningPrim.dr Petar Borović16.07.2020.CG-00159200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga E-learningProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Manić16.07.2020.CG-00158200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Primarna intracerebralna hemoragija E-learningProf.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00157200/2-11Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija)
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman E-learningProf.dr Goran Tulić16.07.2020.CG-00156200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta medicina, medicina rada, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, opšta hirurgija, sportska medicina, sudska medicina, patologija, fizijatrija)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) E-learningProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00155200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) E-learningProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00154200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00153200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, neurologija, pedijatrija, infektologija)
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolesti E-learningProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković16.07.2020.CG-00152200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Menopauza i osteoporoza E-learningProf.dr Artur Bjelica16.07.2020.CG-00151200/2-11Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija)
Maksilofacijalne povrede (2) E-learningProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00150200/2-11Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada)
Maksilofacijalne povrede (1) E-learningProf.dr Milovan Dimitrijević16.07.2020.CG-00149200/2-11Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00148200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, higijena, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom)
Ishrana i maligne bolesti E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00147200/2-11Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, onkologija)
Intrakranijalne aneurizme E-learningProf.dr Zoran Milenković16.07.2020.CG-00146200/2-11Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije)
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka E-learningProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović16.07.2020.CG-00145200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije E-learningProf.dr Aleksandar Ljubić16.07.2020.CG-00144200/2-11Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata E-learningDr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00143200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza E-learningProf.dr Milan Knežević16.07.2020.CG-00142200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija)
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza E-learningProf.dr Milan Knežević16.07.2020.CG-00141200/2-11Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija)
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite E-learningProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00140200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju hipertenzivne krize E-learningDr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00139200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgenta medicina, opšta medicina, medicina rada, ginekolozi, interna medicina)
Perinatalna mentalna oboljenja (2) E-learningProf.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00138200/2-11Lekare (specijalnost: psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, opšte medicine, medicine rada)
Perinatalna mentalna oboljenja (1) E-learningProf.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00137200/2-11Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada)
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00136200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Inicijalni tretman urgentnih stanja nastalih zbog poremećaja funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00135200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija)
Inicijalna dijagnostika i lečenje edema pluća - Savremeni pristup E-learningDr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00134200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina)
Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti E-learningProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković16.07.2020.CG-00133200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Test studije slučaja: Degenerativni artritis kolena - medikamentozni tretman E-learningProf.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović16.07.2020.CG-00132200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Test studije slučaja - Medikamentozni tretman akutnog lumbalnog bola E-learningProf.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović16.07.2020.CG-00131200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba E-learningNS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00130200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkolenice E-learningNS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00129200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramena E-learningNS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00112200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? E-learningProf.dr Milan Knežević16.07.2020.CG-00128200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija)
Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog trakta E-learningPrim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00127200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, epidemiologija)
Hronična bolest bubrega - Metode vizuelizacije E-learningProf.dr Steva Plješa16.07.2020.CG-00126200/2-11Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina)
Osnovni principi primene transfuzione terapije E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00125200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina)
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima E-learningAsist.dr sci med Ivica Jeremić16.07.2020.CG-00124200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, opšta medicina,  medicina rada, interna medicina)
Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći E-learningProf.dr Aleksandar Ljubić16.07.2020.CG-00123200/2-11Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00122200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda E-learningDr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00121200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostiju E-learningDr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00120200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti E-learningDr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00119200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti E-learningDr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00118200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom E-learningDr Zlatko Veža16.07.2020.CG-00117200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulati E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00116200/2-11Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00115200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00113200/2-11Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama E-learningProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00114200/2-11Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Nega kože sklone aknama i terapija akni E-learningDoc.dr Svetlana Popadić16.07.2020.CG-00111200/2-11Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada)
Neželjena dejstva antibiotika E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00110200/2-11Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining E-learningProf.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00109200/2-11Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada)
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja E-learningProf.dr Vesna Pirec16.07.2020.CG-00108200/2-11Lekare (spacijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo)
Kanulacija perifernih i centralnih vena E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00107200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Interakcije lekova od značaja za praksu E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00106200/2-11Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka E-learningAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00105200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika E-learningProf.dr Steva Plješa16.07.2020.CG-00104200/2-11Lekare (specijalnosti: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom)
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00103200/2-11Lekare (specijalnosti: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije E-learningProf.dr Milan Knežević16.07.2020.CG-00102200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija)
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00101200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog E-learningAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00100200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina)
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00099200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srca E-learningProf.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00096200/2-11Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada)
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krize E-learningAsist.dr Marina Stojanović16.07.2020.CG-00098200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Onkogeneza E-learningDr sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00097200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primene E-learningProf.dr Ana Mitrović Jovanović16.07.2020.CG-00095200/2-11Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija)
Pothranjenost kod dece E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00094200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Anatomija i biomehanika zgloba kolena E-learningNS Dr Rade Babović16.07.2020.CG-00093200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina)
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece E-learningProf.dr Miloš Nikolić16.07.2020.CG-00092200/2-11Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina)
Reakcije preosetljivosti na hranu E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00091200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, dermatovenerologija, pulmologija, gastroenterohepatologija, pulmologija, opšta medicina)
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudova E-learningProf.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00090200/2-11Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2) E-learningProf.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00089200/2-11Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1) E-learningProf.dr Dragan Sagić16.07.2020.CG-00088200/2-11Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada)
Osteoporoza - definicija, etiologija, klinička slika, dijagnostika i tretman E-learningProf.dr Aleksandar Lešić16.07.2020.CG-00087200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Motivacija - Šta zdravstveni radnik treba da zna? E-learningDr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00086200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Medikamentozno lečenje bola u vratu E-learningProf.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović16.07.2020.CG-00085200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranu E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00084200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi E-learningProf.dr Goran Tulić16.07.2020.CG-00083200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo)
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00082200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiska E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00081200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravlja E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00080200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindroma E-learningPrim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00079200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma E-learningPrim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00078200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Kako odabrati pravi analgetik? E-learningProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović16.07.2020.CG-00077200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina)
Intolerancija laktoze E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00076200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00075200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00074200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00073200/2-11Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina)
Dete rođeno malo za gestaciono doba E-learningDr Slađana Todorović16.07.2020.CG-00072200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00071200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Lečenje bola u dečjem uzrastu E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00070200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, dečjia neurologija, dečija adolescentna psihijatrija, urgentna medicina, interna medicina)
Kliničko zbrinjavanje pacijenata sa teškom traumom E-learningProf.dr Željko Laušević, Prof.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00069200/2-11Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina)
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00068200/2-11Lekare (specijalnost: psihijatrija, neurologija, pedijatrija, urgentna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, infektivne bolesti)
Konflikti i upravljanje konfliktima u zdravstvenoj ustanovi E-learningDr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00067200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti E-learningProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00066200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Uloga ksilometazolina i rastvora morske vode u očuvanju zdravlja nosa i grla E-learningDr spec. Goran Vukomanović16.07.2020.CG-00065200/2-11Lekarе (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, medicina rada)
Dijagnostika i lečenje povreda mekih tkiva skočnog zgloba E-learningProf.dr Ivan Butković16.07.2020.CG-00064200/2-11Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada)
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00063200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00062200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija)
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma E-learningPrim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00061200/2-11Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija)
Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod dece E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00060200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija)
Toksoplazmoza - Zdravstveni rizici i prevencija E-learningPrim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00059200/2-11Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada)
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00058200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija)
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze E-learningDr sci med Milan Bjekić16.07.2020.CG-00057200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00056200/2-11Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Zdravstveni rizici i mere prevencije bolesti koje prenose kućni ljubimci E-learningPrim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00055200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija)
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslih E-learningDoc.dr Svetlana Popadić16.07.2020.CG-00054200/2-11Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi E-learningProf.dr Vlastimir Petrović16.07.2020.CG-00053200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, mikrobiologija)
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece E-learningDr Sci med Nevenka Ilić16.07.2020.CG-00052200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Deficit gvožđa i sideropenijska anemija E-learningPrim.dr sci Dragica Vučelić16.07.2020.CG-00051200/2-11Lekare (specijalnost: transfuziologija, internista, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, ginekologija)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece E-learningPrim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00050200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija)
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih E-learningDoc.dr Svetlana Popadić16.07.2020.CG-00049200/2-11Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija)
Bolnička higijena E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00048200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slika E-learningPrim.mr sci med Željko Kanjuh16.07.2020.CG-00047200/2-11Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opšta medicina, medicina rada)
Bioterorizam i druge vanredne situacije: Uloga preventivne medicine E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00046200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva E-learningProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00045200/2-11Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite E-learningProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00044200/2-11Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi E-learningPrim.dr Mila Vučić Janković16.07.2020.CG-00043200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom E-learningProf.dr Nada Popović16.07.2020.CG-00042200/2-11Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje E-learningProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević16.07.2020.CG-00041200/2-11Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina)
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretman E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00040200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka E-learningAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00039200/2-11Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija)
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima E-learningProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00038200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije)
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece E-learningProf.dr Aleksandar Pavlović16.07.2020.CG-00037200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astme E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00036200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih E-learningProf.dr Aleksandar Pavlović16.07.2020.CG-00035200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta E-learningDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00034200/2-11Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse E-learningProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00033200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija)
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina E-learningProf.dr Igor Mrdović16.07.2020.CG-00032200/2-11Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Neželjeni efekti primene lekova kod starih E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00031200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretman E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00030200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udara E-learningAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00029200/2-11Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napada E-learningAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00028200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Savremeni principi inicijalnog tretmana plućne embolije E-learningDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00027200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretman E-learningAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00026200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka E-learningAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00025200/2-11Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena E-learningProf.dr Vlastimir Petrović16.07.2020.CG-00024200/2-11Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada)
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba E-learningProf.dr Goran Belojević16.07.2020.CG-00023200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma E-learningDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00022200/2-11Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja E-learningDr sci med Milan Bjekić16.07.2020.CG-00021200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? E-learningDr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00020200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite E-learningDr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00019200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? E-learningDr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00018200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? E-learningDr sci med Vesna Tomić16.07.2020.CG-00017200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Poremećaj rasta kod dece E-learningDoc.dr Maja Ješić16.07.2020.CG-00016200/2-11Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Diferencijalna dijagnoza hepatomegalije kod dece s osvrtom na urođene bolesti metabolizma i bolesti lizozoma E-learningDoc.dr Maja Đorđević Milošević16.07.2020.CG-00015200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji E-learningProf.dr Goran Koraćević16.07.2020.CG-00014200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina)
Antimikotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna? E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00013200/2-11Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00012200/2-11Lekare (specijalnost: sve specijalnosti)
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00011200/2-11Lekare (specijalnost: urologija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, medicinska mikrobiologija)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - Studija slučaja E-learningMr ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević16.07.2020.CG-00010200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, hematologija, endokrinologija)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi E-learningMr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević16.07.2020.CG-00009200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Anatomija i fiziologija respiratornog sistema E-learningProf.dr Branimir Nestorović16.07.2020.CG-00008200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, pneumoftiziologija, alergologija)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? E-learningDr spec Jelena Ralić16.07.2020.CG-00007200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina)
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00003200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, infektivne bolesti, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, mikrobiologija, epidemiologija, patologija, sudska medicina)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)? E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00005200/2-11Lekare (nije specifikovano)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)? E-learningProf.dr Milica Prostran16.07.2020.CG-00004200/2-11Lekare (nije specifikovano)
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa E-learningProf.dr Nevena Kalezić16.07.2020.CG-00002200/2-11Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija)
Akromegalija - Dijagnoza i lečenje E-learningProf.dr Mirjana Doknić16.07.2020.CG-00001200/2-11Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina, medicina rada)
Akutna trovanja u dečjem uzrastu E-learningDr sci med Dragoslav Maksimović16.07.2020.CG-00006200/2-11Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija, patologija, sudska medicina)
Ukupan broj zapisa: 193
Izveštaj je kreiran za: 0.101 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program vrsta autori datum id broj odluke bodova akreditovan za
193

Preuzmi izveštaj: xls XLS