programautoridatumidbroj odlukebodovabroj pitanjaakreditovan za
E-learning: Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa Prof.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00367258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare
E-learning: Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog putaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00365258/1-172550Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, ortopedija sa traumatologijom, neurohirurgija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astmeProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00366258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje edema plućaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00364258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, ginekologija i akušerstvo), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje hemoragijskog šokaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00363258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00362258/1-172550Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje akutnog moždanog udaraProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00361258/1-172550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
E-learning: Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritmaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00360258/1-172550Lekare (specijalnost: interna medicina, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Primena kiseonika u terapijiProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00359258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija, sportska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje anafilakseProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00358258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje epileptičnog napadaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00357258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neuropsihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, patologija, sudska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje plućne embolijeProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00356258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, neurohirurgija, otorinolaringologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inicijalno lečenje hipertenzivne krizeProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00355258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zubaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00354258/1-172440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari, dijetetičare-nutricioniste, zubne tehničare
E-learning: Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00353258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urologija, ortopedija), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategijaProf.dr Miomir Jović4.04.2023.CG-00352258/1-172440Lekare (specijalnost: transfuziologija, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, urologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), biohemičare
E-learning: Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapijeVNS Dr Mirjana Kovač4.04.2023.CG-00351258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, ginekologija i akušerstvo, medicina rada, interna medicina, transfuziologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, hematologija), farmaceute, biohemičare
E-learning: Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristupProf.dr Petar Otašević4.04.2023.CG-00350258/1-172440Lekare (specijalnost: urgentna medicina, interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
E-learning: Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslihProf.dr Mirjana Doknić4.04.2023.CG-00349258/1-172440Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, opšta medicina, pedijatrija), biohemičare
E-learning: Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principiDr Dragana Unić Stojanović4.04.2023.CG-00348258/1-172330Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
E-learning: Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacijaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00347258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
E-learning: Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozomaDoc.dr Maja Đorđević Milošević4.04.2023.CG-00346258/1-172330Lekare (specijalnost: pedijatrija)
E-learning: Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštitiDr spec. Uroš Karić4.04.2023.CG-00345258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristupDoc.dr Maja Ješić4.04.2023.CG-00344258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebenaProf.dr Vlastimir Petrović4.04.2023.CG-00343258/1-172440Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
E-learning: Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnozeDr sci med Milan Bjekić4.04.2023.CG-00342258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare
E-learning: Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristupProf.dr Mirjana Doknić4.04.2023.CG-00341258/1-172440Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina)
E-learning: Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristupProf.dr Predrag Miljić4.04.2023.CG-00340258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, farmaceute
E-learning: Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod deceDoc.dr Maja Ješić4.04.2023.CG-00339258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, medicinske sestre - vaspitačice
E-learning: Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statinaProf.dr Igor Mrdović4.04.2023.CG-00338258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, opšta hirurgija), biohemičare, farmaceute
E-learning: Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoćiProf.dr Nenad Ilijevski4.04.2023.CG-00337258/1-172440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba?Dr Slađana Todorović4.04.2023.CG-00336258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starihProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00335258/1-172440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanjaProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković4.04.2023.CG-00334258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenjaDoc.dr Ratko Lasica4.04.2023.CG-00333258/1-172220Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija)
E-learning: Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacijeProf.dr Svetlana Apostolović4.04.2023.CG-00332258/1-172220Lekare (specijalnost: interna medicina, medicina rada, kardiologija, opšta medicina)
E-learning: Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenjeProf.dr Aleksandar Perić4.04.2023.CG-00331258/1-172330Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute
E-learning: Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju?Prof.dr Violeta Irić Ćupić4.04.2023.CG-00330258/1-172220Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
E-learning: Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Dragan Jovanović4.04.2023.CG-00329258/1-172330Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija)
E-learning: Predijabetes - Od dijagnoze do prognozeProf.dr Teodora Beljić Živković4.04.2023.CG-00328258/1-172220Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare
E-learning: Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotikeProf.dr Zoran Golušin4.04.2023.CG-00327258/1-172330Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, urologija, ginekologija i akušerstvo), farmaceute
E-learning: Visok procenat responder-a na ACEI kao značajan faktor uspešnosti u lečenju hipertenzijeProf.dr Ivana Nedeljković4.04.2023.CG-00326258/1-172220Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
E-learning: Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetigaDoc.dr Vesna Karanikolić4.04.2023.CG-00325258/1-172220Lekare (specijalnosti: urgentna medicina, dermatovenerologija, opšta medicina, pedijatrija)
E-learning: Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisaDoc.dr Jelena Sotirović4.04.2023.CG-00324258/1-172220Lekare (specijalnosti: otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
E-learning: Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzijeAss.dr Ivan Stanković4.04.2023.CG-00323258/1-172220Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, nefrologija, opšta medicina), farmaceute
E-learning: Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima?Prof.dr Nebojša Despotović4.04.2023.CG-00322258/1-172220Lekare (specijalnosti: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, gerontologija, opšta medicina), farmaceute
E-learning: Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologijiProf.dr Vesna Miličić4.04.2023.CG-00321258/1-172330Lekare (specijalnosti: opšta medicina, pedijatri, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Bulimija kao izazov savremenog čovekaDr Marija Đurović4.04.2023.CG-00320258/1-172220Lekare (specijalnosti: pedijatri, interna medicina, endokrinologija, ginekologija i akušerstvo, psihijatrija, opšta medicina, higijena, psihologija, pedagogija)
E-learning: Primena vitamina D u terapiji osteoporozeProf.dr Marina Nikolić Đurović4.04.2023.CG-00319258/1-172220Lekare (specijalnosti: interna medicina, reumatologija, endokrinologija, ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina)
E-learning: Depresija i kvalitet života obolelih od multiple sklerozeDr Aleksandar Stojanov4.04.2023.CG-00318258/1-172220Lekare (specijalnosti: neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, psihijatrija, neuropsihijatrija, opšta medicina)
E-learning: Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta životaProf.dr Aleksandar Vuksanović4.04.2023.CG-00317258/1-172330Lekare (specijalnosti: opšta medicina, urologija), farmaceute, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari
E-learning: Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas?Prof.dr Dragana Lavrnić4.04.2023.CG-00316258/1-172220Lekare (specijalnosti: opšta medicina, neurologija, pedijatri), farmaceute
E-learning: Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti?Ass.dr Mirjana Stojšić4.04.2023.CG-00315258/1-172330Lekare (specijalnosti: pedijatri, interna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, neurologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare, logopede, defektologe
E-learning: Topikalni preparati kod osteoartritisaProf.dr Snežana Tomašević Todorović4.04.2023.CG-00314258/1-172220Lekare (specijalnosti: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, reumatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeutske tehničare, farmaceutske tehničare), farmaceute
E-learning: Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta - Šta su nam donele nove preporuke NSTEMI?Dr Saša Hinić4.04.2023.CG-00313258/1-172220Lekare (specijalnosti: opšta medicina, interna medicina, urgenta medicina, kardiologija)
E-learning: Mesto diuretika u terapiji hfref prema smernicama evropskih udruženja za lečenje akutne i hronične srčane insuficijencijeDoc.dr Milenko Čanković4.04.2023.CG-00312258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
E-learning: Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnotežeProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00311258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Preporuke za antibiotsku terapiju u lečenju akutnog otitisaDoc.dr Bojan Pavlović4.04.2023.CG-00310258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
E-learning: Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenjaPukovnik prof.dr Ranko Raičević4.04.2023.CG-00309258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Lečenje srčane insuficijencije - Savremeni principiProf.dr Miomir Jović4.04.2023.CG-00308258/1-172440Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
E-learning: Lečenje arterijsкe hipertenzije u perioperativnom periodu - Savremeni principiDr Dragana Unić Stojanović4.04.2023.CG-00307258/1-172330Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija), farmaceute
E-learning: Lečenje ishemije mioкarda u perioperativnom periodu - Savremeni principiDr Dragana Unić Stojanović4.04.2023.CG-00306258/1-172440Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
E-learning: Saradnja leкara i farmaceuta u tretmanu pacijenata sa retкim bolestimaDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00305258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
E-learning: Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci?Dr spec. Uroš Karić4.04.2023.CG-00304258/1-172550Lekare (opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija, neurologija), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bolaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović4.04.2023.CG-00303258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare
E-learning: Prevencija tromboembolije u ortopedskoj hirurgijiProf.dr Aleksandar Lešić4.04.2023.CG-00302258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre
E-learning: Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotikeProf.dr Ivana Ćirković4.04.2023.CG-00301258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
E-learning: Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju?Dr sci.med. Jelena Perić4.04.2023.CG-00300258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
E-learning: Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija sportsкih povreda кolena i potкoleniceNS Dr Rade Babović4.04.2023.CG-00299258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija, urgentna medicina, radiologija), zdravstveni tehničari (radni terapeuti)
E-learning: Demencije u oštoj praksi - Kako prepoznati i adekvatno reagovati?Dr Marija Lazarević4.04.2023.CG-00298258/1-172440Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
E-learning: Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda ramenaNS Dr Rade Babović4.04.2023.CG-00297258/1-172440Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
E-learning: Dijagnostika i lečenje povreda okaProf.dr Milenko Stojković4.04.2023.CG-00296258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
E-learning: Psihički poremećaji povezani sa stresom - Principi savremene farmakoterapijeProf.dr Željko Špirić4.04.2023.CG-00295258/1-172330Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Inicijalni tretman hitnih stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanciProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00294258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Savremeni principi zbrinjavanja traume u trudnoćiProf.dr Aleksandar Ljubić4.04.2023.CG-00293258/1-172550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
E-learning: Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanjaDr Goran Lončar4.04.2023.CG-00292258/1-172330Lekare (opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, urgentna medicina), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Dijagnostika i lečenje okluzivne bolesti perifernih arterijaProf.dr Nenad Ilijevski4.04.2023.CG-00291258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
E-learning: Savremeni principi lečenja demencije u opštoj praksiDr Marija Lazarević4.04.2023.CG-00290258/1-172440Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
E-learning: Savremeni pristup lečenju srčane insuficijencije u perioperativnom perioduDr Dragana Unić Stojanović4.04.2023.CG-00289258/1-172330Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta hirurgija, kardiohirurgija)
E-learning: Racionalna primena antibiotika - Mehanizmi dejstvaProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00288258/1-172550Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
E-learning: Racionalna primena antibiotika - Neželjena dejstvaProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00287258/1-172550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
E-learning: Savremeni principi primene transfuzione terapije u lečenju traumeProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00282258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
E-learning: Racionalna primena antibiotika - Osnovni postulatiProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00286258/1-172550Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Pravilna ishrana sportistaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00285258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, radne terapeute), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
E-learning: Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencijePrim.dr Mila Vučić Janković4.04.2023.CG-00284258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
E-learning: Toksikoplazma u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencijaPrim.dr Mila Vučić Janković4.04.2023.CG-00283258/1-172440Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
E-learning: Hirurško zbrinjavanje jatrogenih povreda okaProf.dr Milenko Stojković4.04.2023.CG-00281258/1-172550Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Pravilna ishrana obolelih od maligne bolestiProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00280258/1-172550Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
E-learning: Primena infuzionih rastvora u inicijalnom zbrinjavanju hitnih stanjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00279258/1-1725NEMA PODATKA Broj pitanja u testu!Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcije okaProf.dr Miroslav Stamenković4.04.2023.CG-00278258/1-172550Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Povrede maksilofacijalne regije - Savremeni principi dijagnostike i lečenjaProf.dr Milovan Dimitrijević4.04.2023.CG-00277258/1-172550Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
E-learning: Racionalna primena antibiotika u lečenju respiratornih infekcijaProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00276258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
E-learning: Racionalna primena antibiotika u lečenju urinarnih infekcijaProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00275258/1-172440Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Tromboprofilaksa kod hospitalizovanih pacijenataDoc.dr Darko Antić4.04.2023.CG-00274258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
E-learning: Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni pristupAsist.dr sci Srđan Tanasilović4.04.2023.CG-00273258/1-172550Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Akutni koronarni sindrom - Savremeni principi inicijalnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00272258/1-172550Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare
E-learning: Inicijalni tretman opeкotinaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00271258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
E-learning: Primena heparina male molekulsкe mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacijaProf.dr Nenad Ilijevski4.04.2023.CG-00270258/1-172550Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, ginekologija i akušerstvo, kardiohirurgija, opšta hirurgija, opšta medicina, medicina rada), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaDr Zlatko Veža4.04.2023.CG-00269258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiDr Zlatko Veža4.04.2023.CG-00268258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Prva pomoć kod krvarenja i ranaDr Zlatko Veža4.04.2023.CG-00267258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiDr Zlatko Veža4.04.2023.CG-00266258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaDr Zlatko Veža4.04.2023.CG-00265258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomDr Zlatko Veža4.04.2023.CG-00264258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Racionalna upotreba antimiкotika - Savremeni principiProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00263258/1-172440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
E-learning: Rehabilitacija koštano-mišićnih povredaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović4.04.2023.CG-00262258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
E-learning: Rehabilitacija reumatskih oboljenjaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović4.04.2023.CG-00261258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
E-learning: Dijagnostika i lečenje preloma maksileProf.dr Milovan Dimitrijević4.04.2023.CG-00260258/1-172550Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
E-learning: Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenjaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović4.04.2023.CG-00259258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute
E-learning: Menopauza i osteoporozaProf.dr Artur Bjelica4.04.2023.CG-00258258/1-172550Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
E-learning: Seksualne posebnosti i poremećajiProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00257258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00256258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Procena operativnog rizika i perioperativno lečenje gerijatrijskih pacijenataProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00255258/1-172550Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zglobaNS Dr Rade Babović4.04.2023.CG-00254258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
E-learning: Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaProf.dr Dragoljub Đokić4.04.2023.CG-00253258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
E-learning: Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00252258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
E-learning: Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00251258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
E-learning: Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00250258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
E-learning: Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00249258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
E-learning: Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravljaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00248258/1-172440Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutski tehničari
E-learning: Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00247258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
E-learning: Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih putevaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00246258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Interakcije lekova od značaja za kliničku praksuProf.dr Milica Prostran4.04.2023.CG-00245258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
E-learning: Savremeni principi efikasnog lečenja tendinopatijaProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović4.04.2023.CG-00244258/1-172550Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedskahirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (radniterapeuti, radiološki tehničari)
E-learning: Psihički poremećaji kao neželjena dejstva primene odabranih grupa lekovaDr Nikola Lalović4.04.2023.CG-00243258/1-172550Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektologija, psihijatrija, pedijatrija), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
E-learning: Crevne zarazne bolesti kod školske decePrim.dr Mila Vučić Janković4.04.2023.CG-00242258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, zdravstvene tehničare
E-learning: Dijagnostika i lečenje glaukomne bolestiDoc.dr Tatjana Šarenac Vulović4.04.2023.CG-00241258/1-172330Lekare (specijalnost: oftalmologija)
E-learning: Retke bolesti: Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatijaProf.dr Zorica Stević4.04.2023.CG-00240258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
E-learning: Bolnička higijenaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00239258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sportProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00238258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
E-learning: Ishrana i povišen arterijski pritisakProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00237258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Ishrana i povišen šećer u krviProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00236258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaProf.dr Goran Belojević4.04.2023.CG-00235258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00234258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Seksualno transmisivne infekcije muškarcaDr sci med Milan Bjekić4.04.2023.CG-00233258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
E-learning: Hipovitaminoza A kod deceDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00232258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog crevaDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00231258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Intolerancija laktozeDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00230258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicuDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00229258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: IgE - Vezana alergija na hranuDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00228258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultatProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović4.04.2023.CG-00227258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Istine i zablude o ibuprofenuProf.dr Goran Tulić4.04.2023.CG-00226258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Povrede lateralnog ligamenta skočnog zglobaProf.dr Ivan Butković4.04.2023.CG-00225258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Povrede medijalnog ligamenta skočnog zglobaProf.dr Ivan Butković4.04.2023.CG-00224258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Deficit vitamina i mikroelemenata kod deceDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00223258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Klimatske promene - Javnozdravstveni aspektiDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00222258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudiDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00221258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenostDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00220258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Podhranjenost kod deceDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00219258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: OnkogenezaDr sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00218258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Gestaciona zrelost novorođenčetaDr Sci med Nevenka Ilić4.04.2023.CG-00217258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenjaProf.dr Nevena Kalezić4.04.2023.CG-00216258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
E-learning: Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemuProf.dr Dragan Sagić4.04.2023.CG-00215258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), zdravstvene tehničare
E-learning: Primena interventne radiologije u lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudovaProf.dr Dragan Sagić4.04.2023.CG-00214258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), zdravstvene tehničare
E-learning: Planiranje porodice - Savremeni pristupProf.dr Ana Mitrović Jovanović4.04.2023.CG-00213258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Inflamatorne dermatozeDoc.dr Mirjana Gajić Veljić4.04.2023.CG-00212258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapijaProf.dr Nenad Ilijevski4.04.2023.CG-00211258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcijaProf.dr Steva Plješa4.04.2023.CG-00210258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Pokazatelji oštećenja bubregaProf.dr Steva Plješa4.04.2023.CG-00209258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Infekcije koje prenose krpeljiDr spec. Uroš Karić4.04.2023.CG-00208258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Poremećaji akta gutanjaDoc.dr Jelena Sotirović4.04.2023.CG-00207258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjimaVNS Dr Mirjana Kovač4.04.2023.CG-00206258/1-172550Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Hipolipidemici u sekundarnoj prevenciji moždanog udaraDoc.dr Željko Živanović4.04.2023.CG-00205258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
E-learning: Oralna kandidijazaProf.dr Ana Ravić Nikolić4.04.2023.CG-00204258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumoromDoc.dr Darko Antić4.04.2023.CG-00203258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
E-learning: Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostateProf.dr Đorđe Nale4.04.2023.CG-00202258/1-172220Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare
E-learning: Infektivni endokarditisProf.dr Branislava Ivanović4.04.2023.CG-00201258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
E-learning: Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijencijiProf.dr Dragan Kovačević4.04.2023.CG-00200258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
E-learning: Primena izotretinoina u lečenju teških formi akniProf.dr Dušan Škiljević4.04.2023.CG-00199258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
E-learning: Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatoraProf.dr Goran Koraćević4.04.2023.CG-00198258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
E-learning: Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromuDoc.dr Tomislav Kostić4.04.2023.CG-00197258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare
E-learning: Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazoviAss.dr Miljan Folić4.04.2023.CG-00196258/1-172330Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare
Ukupan broj zapisa: 172
Izveštaj je kreiran za: 0.307 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program autori datum id broj odluke bodova broj pitanja akreditovan za
7070