Postanite član / Become a member


1. Zašto treba da se učlanite u UDRUŽENJE?

⊕ Vidi detaljnije


2. Ko može biti član UDRUŽENJA?

Svaki zdravstveni radnik koji oseća potrebu da se usavršava u struci može biti individualni član udruženja. Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i tehničari svih profila i nivoa obrazovanja, kao i zdravstveni saradnici - psiholozi, defektolozi, pravnici, ekonomisti koji rade u zdravstvenim ustanovama Srbije učlanjenjem u udruženje stiču pravo da se usavršavaju i obezbeđuju bodove za produženje licence - besplatno. Članovi mogu biti i zdravstveni radnici koji nisu građani Srbije, jer se bodovi stečeni pohađanjem programa udruženja priznaju svuda u svetu, naravno, pod uslovima koje propisuju zdravstvene vlasti u zemlji njihovog stalnog boravišta.

Kolektivni članovi udruženja mogu biti grupe pojedinaca, ustanove i organizacije koje same nemaju tehničko-tehnološke mogućnosti za realizaciju ovakvog vida edukacije svojih korisnika.

3. Kako UPLATITI ČLANARINU?

Ukoliko ste odlučili da postanete član udruženja, molimo vas da se najpre registrujete na platformi. To možete učiniti ovde. Kada završite registraciju, potrebno je da uplatite članarinu. Uplatom članarine potvrđujete da prihvatate sve norme statuta udruženja i da ćete se istih pridržavati u periodu članstva. Članstvo važi 730 dana (administrativna zabrana na 2 godine) / 1095 dana (3 godine) / 1460 dana (4 godine) / 1825 dana (5 godina) i počinje danom uplate, odnosno datumom prijema rešenja administrativne zabrane (ukoliko se odlučite da članarinu plaćate na rate).

Godišnja članarina za zdravstvene radnike sa visokom školskom spremom iznosi 6.000 dinara (za članove iz Srbije), odnosno, 50€ (za članove iz drugih zemalja). Članarina za zdravstvene radnike sa srednjom i višom školskom spremom iznosi 4.000 dinara (za članove iz Srbije), odnosno, 30€ (za članove iz drugih zemalja).

Instrukcije za uplatu članarine u gotovom možete pogledati dole:


MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI

Članarina za zdravstvene radnike sa srednjom i višom školskom spremom
iznosi 4.000 dinara (za članove iz Srbije), odnosno,
30€ (za članove iz drugih zemalja).

PREĐITE MIŠEM I PREUZMITE UPLATNICU


LEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI I STOMATOLOZI

Godišnja članarina za zdravstvene radnike sa visokom školskom spremom
iznosi 6.000 dinara (za članove iz Srbije), odnosno,
50€ (za članove iz drugih zemalja).

PREĐITE MIŠEM I PREUZMITE UPLATNICU

Članarina se može platiti i "na rate", što vaš mesečni izdatak za kontinuiranu edukaciju može smanjiti na svega 400 (za medicinske sestre i zdravstvene tehničare), odnosno 600 dinara (za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare).

Ukoliko se opredelite za ovu opciju, neophodno je da popunite obrazac administrativne zabrane (u dva primerka), overite ga u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ste zaposleni i jedan primerak pošaljete na adresu udruženja. Drugi primerak predaćete računovodstvu ustanove u kojoj radite.

Obrasce administrativnih zabrana za plaćanje članarine na odloženo možete preuzeti dole.

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari
formular administrativne zabrane na DVE godine mogu preuzeti ovde...
Lekari, farmaceuti,
biohemičari i stomatolozi
formular administrativne zabrane na DVE godine mogu preuzeti ovde...

ADMINISTRATIVNA ZABRANA NA 3 (TRI) GODINE

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari
formular administrativne zabrane na TRI godine mogu preuzeti ovde...
Lekari, farmaceuti,
biohemičari i stomatolozi
formular administrativne zabrane na TRI godine mogu preuzeti ovde...

Instrukcije za uplatu članarine izvan Srbije - Instuction for payment of membership fees outside Serbia

Nurses & medical techniciansdoctors, pharmacists, biochemists & dentists

Kada registrujemo uplatu članarine, u roku od najkasnije 24 sata, upisaćemo vas na sve trenutno dostupne programe za vaš obrazovni profil (zanimanje) na ovoj platformi. U periodu članstva bićete blagovremeno upisivani na sve novoakreditovane programe, dokle god traje vaše članstvo u udruženju.

Ukoliko želite da budete upisani odmah, kontaktirajte nas na telefone korisničkog servisa.


DOBRO DOŠLI!

Poslednja izmena: četvrtak, 20. juni 2024, 18:41