Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-791/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje uvida u najnovije preporuke u vezi sa nutritivnim potrebama obolelih od dijabetes melitusa (DM) tip 1 i 2; Sticanje znanja i osposobljavanje za planiranje ishrane obolelih od DM tip 1 i 2.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-791/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Dramatičan porast dijabetes melitusa, posebno dijabetes melitusa tipa 2 koji se beleži u poslednjoj deceniji kod odraslih srednje životne dobi daje ovom problemu sve veći javnozdravstveni značaj.
   Uz genetske činioce, fizičku neaktivnost i rasu, nepravilna ishrana je najznačajniji faktor rizika ovog problema. U tom smislu, i medicinska nutritivna terapija, uz insulin i insulin sekretagoge, dobija sve veći značaj u lečenju obolelih od ove bolesti.
   Ovim testom kontinuirane medicinske edukacije stiče se i proverava znanje o: prevalenciji DM tip 1 i tip 2 i gestacionog DM, faktorima rizika za nastanak DM, patofiziološkoj osnovi DM, potrebama za makronutrijensima, za vitaminima i mineralima kod obolelih od DM i razlikama ovih potreba u odnosu na zdrave osobe, o načinu planiranja ukupnog unosa i strukturi ugljenih hidrata u ishrani obolelih od DM, o unosu alkohola kod obolelih od DM, o korišćenju prirodnih i veštačkih zaslađivača kod obolelih od DM, o usklađivanju doziranja insulina i insulin sekretagoga u odnosu na unos ugljenih hidrata, prilagođavanju ishrane u odnosu na fizičku aktivnost obolelih od DM, o veličini porcija i načinu pravljenja dijete za obolele od DM i o sprečavanju makrovaskularnih i mikrovaskularnih komplikacija i neuropatije kod obolelih od DM.
   Test je namenjen svim kategorijama zdravstvenih radnika, ali pre svega medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima, koji se susreću sa ovim bolestima u svojoj praksi, bilo da učestvuju u dijagnostici ili lečenju ovih bolesnika. Test takođe može biti sredstvo za pripremu svih kategorija zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstveno vaspitni rad sa zdravim stanovništvom i kategorijama pod povišenim rizikom za nastanak dijabetes melitusa.
   Test sadrži 50 pitanja. Odgovori na svako pitanje praćeni su povratnim informacijama, koji predstavljaju stručno obrazloženje odgovora (bez obzira da li je on tačan ili netačan). Na ovaj način, stvoreni su uslovi za učenje čak i na greškama.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran Belojević, "Specifičnosti ishrane obolelih od dijabetes melitusa", prezentacija predavanja
  • Dopunska literatura: 1. Forouhi NG, Misra A, Mohan V, Taylor R, Yancy W. Dietary and nutritional approaches for prevention and management of type 2 diabetes. BMJ 2018; 2. Aboueid S, Bourgeault I, Giroux I. Nutrition care practices of primary care providers for weight management in multidisciplinary primary care settings in Ontario, Canada - a qualitative study. BMC Fam Pract, 2018; 19: 69; 3. Thewjitcharoen Y, Chotwanvirat P, Jantawan A et al. Evaluation of Dietary Intakes and Nutritional Knowledge in Thai Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Diabetes Research, 2018; 4. Xu X, Parker D, Ferguson C, Hickman L. Where is the nurse in nutritional care?. Contemporary Nurse, 2017; 53(3): 267-70; 5. Mendes A. Importance of nutrition in the care of patients with diabetes. Br J Community Nurs, 2016; 21(4): 212.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-791/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-791/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-791/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      97Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prof.dr Goran Belojević, "Specifičnosti ishrane obolelih od dijabetes melitusa", prezentacija predavanja Datoteka
      2.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Medicinska nutritivna terapija dijabetes melitusa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.