Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-774/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa etiologijom kliničkog sindroma bol u leđima; Razumevanje patogeneze kliničkog sindroma; Osposobljavanje za dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu sindroma bola u leđima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.mr sci med Željko Kanjuh
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radni terapeute)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-774/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: I ako je sindrom bola u leđima opisan još pre 2.500 godina, tek sredinom prošlog veka postalo je jasno da su degenerativna oboljenja kičme osnova za razvoj ovog sindroma. U literaturi je opisano preko 200 uzroka bola u leđima. Najdirektnija posledica delovanja ovih uzroka je disbalans mišića kičmenog stuba i trbuha (mišićnog midera trupa). Na produbljivanje disbalansa utiču brojni faktori, kako unutrašnji (antropološki razvoj, konstitucioni faktori), tako i spoljašnji (sedalni način života). Neki od njih deluju kao predisponirajući faktori za nastanak bola, drugi kao faktori koji direktno omogućavaju nastanak bola, a treći kao faktori koji održavaju bol. Verovatno najveću važnost u tom smislu ima sedalni način života, koji predstavlja idealnu podlogu za razvoj degenerativnih oboljenja kičme. Prema nekim statistikama, savremeni čovek u svom životnom veku provede oko 150.000 sati sedeći. Takav način života slabi mišiće kičmenog stuba i trbuha i dovodi do prerane istrošenosti struktura kičmenog stuba, a mišići leđa i trbuha amortizuju opterećenje na kičmeni stub i do 30%.
   Bol u krstima može poticati sa jedne ili više anatomskih struktura: mišićni pripoji, diskus, fasetni zglob ili sakroilijačni zglob. Svaka od navedenih struktura ima svoje karakteristike koje nude različita objašnjenja za bol. Od poznavanja ovih specifičnosti veoma mnogo zavise dijagnoza i uspešnost lečenja obolelog.
   Na osnovu tegoba i znakova, bol u leđima se može podeliti u više entiteta.
   Jedan od najčešćih je slabost mišića leđa (Insuffitientio dorsi). Najčešći uzroci koji dovode do slabosti - zamora u predelu krsta su disbalans mišićnog midera trupa i mišića karličnog pojasa, ravni tabani, nejednaka dužina nogu. Prisutan je osećaj zamora, lakog tištanja ili tupog bola koji se pojavljuje pri dugotrajnom sedenju, stajanju, dužem radu u istom, najčešće pognutom položaju, u krstima. Pacijent, iz iskustva, izbegava određene stresne situacije i položaje koje izazivaju opisane tegobe.
   Lumbago se manifestuje tištanjem i bolom koji je lokalizovan u krstima sa mogućim širenjem u sedalnu regiju, kuk ili donji deo trbuha. Pojavljuje se, ro pravilu naglo, ili u kraćem vremenskom periodu, kao "grom iz vedra neba". Kretanje je otežano, bolesnik je nagnut napred i iskrivljen na jednu stranu, svaki pokret izaziva bol, a ispravlja se podupirući se o predmete ili uz štap. Javlja se u akutnom i hroničnom obliku. Uzrokuje ga najčešće degenerativni reumatizam, diskus hernija u početnom stadijumu, vanzglobni reumatizam i dr.
   Kod išialgije (Ischialgia) degenerativna oštećenja u krsno-slabinskoj regiji uzrokuju iradirajući (sevajući) bol u jednoj ili obe noge. Mogu se pojaviti smetnje osetljivosti (trnjenje, mravinjanje) i osećaj slabosti u nozi. Ograničena je pokretljivost slabinske kičme, a ponekad i zglob kuka.
   Lumboišialgija obuhvata simptome i znake lumbaga i išijasa, pri čemu je uvek jedna simptomatologija dominantna.
  • Obavezna literatura: 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105.
  • Dopunska literatura: 1. Urits I, Burshtein A, Sharma M et al. Low Back Pain, a Comprehensive Review: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Curr Pain Headache Rep, 2019; 23; 2. Allegri M, Montella S, Salici F, Valente A, Marchesini M, Compagnone C et al. Mechanisms of low back pain: a guide for diagnosis and therapy. F1000Res. 2016; 5: F1000 Faculty Rev-1530; 3. Petersen T, Laslett M, Juhl C. Clinical classification in low back pain: best-evidence diagnostic rules based on systematic reviews. BMC Musculoskelet Disord, 2017; 18: 188; 4. Casser H, Seddigh S, Rauschmann M. Acute Lumbar Back Pain: Investigation, Differential Diagnosis, and Treatment. Dtsch Arztebl Int, 2016; 113: 223-34.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-774/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-774/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-774/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      119.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slika
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.