Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-773/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o interakcijama lekova koji se koriste za lečenje kardiovaskularnih bolesti; Osposobljavanje za uočavanje interakcija u praksi; Osposobljavanje za blagovremeno i adekvatno reagovanje na njih.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-773/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U bolničkim uslovima, a ne samo u njima već i u ambulantnim uslovima, bolesnici uzimaju od 2 do 20 lekova raznih farmakoterapijskih grupa. Broj lekova zavisi od prirode same bolesti (npr. hipertenzija, infekcija izazvana Helikobakterom i dr.), kao i od postojanja višestrukih tegoba (npr. hronična respiratorna infekcija praćena akutnom infekcijom). Neracionalno propisivanje i korišćenje većeg broja lekova je polipragmazija. Njena posledica je povećanje rizika od neželjenih dejstava. Na sreću, sva neželjena dejstva nemaju isti klinički značaj. Interakcije, koje se ispoljavaju u svakodnevnoj praksi kao neželjena dejstva vide se u oko 20% slučajeva kod onih bolesnika koji uzimaju istovremeno između 10 i 20 lekova. Ispoljavanje interakcija zavisi od samog bolesnika, leka/lekova i znanja lekara koji propisuje taj lek/te lekove. Lekovi koji izazivaju interakcije su lekovi male terapijske širine, pa toksični efekti nastaju i pri malom povećanju doze, odnos-no slobodne, farmakološki aktivne frakcije leka u plazmi. Interakcije lekova mogu nastati u svim fazama farmakokinetike (npr. resorpcija, distribucija, metabolizam, izlučivanje). Mehanizmi interakcija, takođe, mogu biti različiti.
   Broj mogućih interakcija lekova koji se koriste za lečenje kardiovaskularnih bolesti je ogroman, pa se one ni ne mogu nabrojati, a još manje zapamtiti. Poznavanje značajnih interakcija, a naročito kada su u pitanju kardiovaskularni lekovi (antihipertenzivi, antiaritmijski lekovi, kardiotonički glikozidi, oralni antigoagulantni lekovi i dr.), koji se hronično primenjuju, veoma je važno, jer neke od interakcija mogu biti i fatalne. Lekar mora uvek da misli na njih, imajući u vidu da postoje inter- i intraindividualne varijacije, da ishod interakcije nije uvek lako merljiv i često se previđa, da on može biti dozno i vremenski zavisan, da lekovi iste klase ne moraju stupati u iste interakcije (antagonisti kalcijuma, npr.), da u interakcije mogu, osim lekova, stupati i OTC preparati, homeopatski i biljni preparati koji su danas naročito popularni, te da postojanje štetne interakcije ne znači uvek i kontraindikaciju za primenu određene kombinacije lekova. Poznato je da se mnoge interakcije mogu predvideti na osnovu farmakokinetičkog i farmakodinamskog profila (osobina) propisiva-nih lekova. U testu se navode brojni primeri interakcija kardiovaskularnih lekova sa lekovima različitih farmakoterapijskih grupa, kao i sa biljnim preparatima.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije obezbeđuje sticanje specifič-nih znanja o interakcijama lekova koji se koriste za lečenje kardiovaskularnih bolesti, neophodnih za njihovo uočavanje u svakodnevnoj kliničkoj praksi i adekvatno reagovanje. Program je namenjen zdravstvenim radnicima (lekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i farmaceutskim tehničarima) koji svakodnevno propisuju, izdaju ili aplikuju lekove za lečenje kardiovaskularnih bolesti ili savetuju pacijenta u vezi s upotrebom ovih preparata.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 59-74.
  • Dopunska literatura: 1. Assefa YA, Kedir A, Kahaliw W. Survey on Polypharmacy and Drug-Drug Interactions Among Elderly People with Cardiovascular Diseases at Yekatit 12 Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. Integrated Pharmacy Research and Practice, 2020; 9: 1-9; 2. Ivanov S, Lagunin A, Filimonov D, Poroikov V. Assessment of the cardiovascular adverse effects of drug-drug interactions through a combined analysis of spontaneous reports and predicted drug-target interactions. PLoS Comput Biol, 2019; 15(7); 3. Khan MZ, Sridhar SB, Gupta PK. Assessment of potential drug–Drug interactions in hospitalized cardiac patients of a secondary care hospital in the United Arab Emirates. J Res Pharm Pract 2019; 8: 20-; 4. Stojanović R, Prostran M, Todorović Z. Interakcije lekova. U: Pedijatrija (Bogdanović R, Radlović N Ed.). Beograd: Akademska misao, 2016. 196-202; 5. Prostran M. Interakcije kardiovaskularnih lekova. U: Kardiologija (Ostojić M, Kanjuh V, Beleslin B. Ed.). Beograd: Zavod za udžbenike, 2011. 1206-26.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-773/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-773/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-773/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      107.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 59-74. Datoteka
      7.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Interakcije kardiovaskularnih lekova (1)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.