Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1461/20-II

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o implantologiji, njenim mogućnostima i ograničenjima, o implantatima i njihovoj primeni, kao i komplikacijama koji je prate. Usvajanje savremenog pristupa implantologiji.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1461/20-II
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Oralna implantologija predstavlja oblast stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata da bi se nadoknadili izgubljeni zubi i poboljšala funkcija žvakanja, govora i estetike.
   Pored opštih podataka o pacijentu (stanje zdravlja, laboratorijske analize, prisustvo loših navika, stanje usta i zuba), za proceduru implantacije veoma je važno stanje alveolarne kosti i mekih tkiva rezidualnih alveolarnih grebenova. Posle vađenja zuba procesi resorpcije i remodelacije alveolarnih grebenova traju do dve godine za koje vreme nastaje smanjenje svih dimenzija grebenova. Posebnu pažnju treba stoga, posvetiti makro i mikroanatomskoj građi kostiju.
   Pre svake implantacije neophodno je analizirati sve anatomske parametre važne za indikaciju i operativni zahvat. Ovo se postiže preimplantacijskim pregledom, koja obuhvata detaljnu anamnezu, objektivni pregled i primenu pomoćnih dijagnostičkih metoda (radiološki pregled). Anamnestičkim podacima treba prikupiti informacije o svim elementima ličnog i porodičnog stanja zdravlja kao i eventualnim sadašnjim oboljenjima. Objektivni pregled treba da pruži podatke o stanju zdravlja usta i zuba, oralnoj higijeni kao i vizuelnu analizu alveolarnog grebena i visini pripojne gingive. Radiološki pregled je od neprocenjive važnosti za makro i mikroanatomiju viličnih kostiju. Brojne su metode koje se koriste u ove svrhe.
   U implantologiji se koriste različite forme i oblici implantata izrađenih od metala, legura metala ili nemetalnih materijala koji se hirurškim postupkom ugrađuju u viličnu kost. Posle ugradnje implantata i perioda zarastanja, na ugrađenim implantatima postavljaju se suprastrukture koje zamenjuju patrljke zuba i na koje se postavlja protetska nadoknada. Sam način (tehnika) ugradnje implantata varira u zavisnosti od vrste implantata i lokalnih karakteristika. U ovom programu kontinuirane edukacije one su opisane detaljno, tako da će korisnik naučiti da prepozna adekvatnu vrstu implantata, adekvatan metod i ispravnu tehniku ugradnje kroz analizu prikazanih slučajeva.
   Postimplantacione komplikacije uzrokovane su mnogobrojnim faktorima (lošom procenom indikacija, makro i mikroanatomske strukture kosti, nekorektnom hirurškom tehnikom, lošom postoperativnom negom, neadekvatnom izradom protetskog rada i neodgovarajućom higijenom u postimplantacijskom
   periodu). Komplikacije implantacije mogu se klasifikovati na hirurške (intraoperativne) komplikacije (krvavljenje, povreda nerava, perforacija nosa ili sinusa, povreda susednih zuba, loša primarna stabilnost, prelom dela grebena ili vilice, prelom implantata ili instrumenata) i kasne komplikacije (periimplantit, gubitak implantata, postimplantacijski bolovi).
   Mogućnosti i potrebe za primenu implantata su ogromne. Iako se svaki stomatolog njome ne bavi, svaki stomatolog treba da poznaje osnove implantologije, da poznaje mogućnosti i ograničenja za upotrebu implantata, vrste i karakteristike implantata i tehniku njihove primene, kao i komplikacije koje se mogu javiti pri ugradnji implantata ili kasnije. Iz ovog programa kontinuirane medicinske edukacije korisnici če moći da steknu znanja o implantatima (vrstama, njihovim karakteristikama, podeli), o primeni implantata (anatomskim uslovima za implantaciju, kliničkom preimplantacijskom pregledu, radiološkim ispitivanjima koja su potrebna i korisna, o indikacijama, opštim i lokalnim kontraindikacijama, metodama za primenu različitih vrsta implantata, tehnikama ugradnje i kliničkim aspektima o kojima se mora voditi računa pri ugradnji), kao i o hirurškim i kasnim komplikacijama koje prate ovu tehnologiju (perimplantitis, njegove kliničke manifestacije, mogućnosti za lečenje, način lečenja perimplantitisa).
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Drugo izdanje. Poglavlje 10: Implantologija. Beograd: Data status, 2016. 128-46.
  • Dopunska literatura: 1. Elani HW, Starr JR, Da Silva JD, Gallucci GO. Trends in Dental Implant Use in the U.S., 1999-2016, and Projections to 2026. J Dent Res, 2018; 97(13): 1424-30; 2. Beaumont J, McManus G, Darcey J. Differentiating success from survival in modern implantology – key considerations for case selection, predicting complications and obtaining consent. British Dental Journal 2016; 220: 31–8; 3. Dawood A, Marti Marti B, Tanner S. Peri-implantitis and the prosthodontist. BDJ 2017; 223: 325–32; 4. Ackermann, K., Barth, T., Cacaci, C. et al. Clinical and patient-reported outcome of implant restorations with internal conical connection in daily dental practices: prospective observational multicenter trial with up to 7-year follow-up. Int J Implant Dent, 2020; 6: 14.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1461/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1461/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1461/20-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      469.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Drugo izdanje. Poglavlje 10: Implantologija. Beograd: Data status, 2016. 128-46. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.