Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-461/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o anatomskim i fiziološkim promenama u adolescenciji; Razumevanje značaja pravilne ishrane adolescenata; Usvajanje preporuka o unosu hranljivih i regulatornih materija za adolescente.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-461/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveni radnici koji se svakodnevno susreću sa školskom d.com i omladinom treba da vladaju specifičnim znanjima iz oblasti pedijatrije, kako bi mogli da razumeju promene koje se dešavaju u tom dobu, ali i da odgovore na mnogobrojna pitanja adolescenata, kao i njihovih roditelja.
   Adolescencija je razvojna faza tokom koje se dete razvija u odraslu osobu. U toku ovog procesa se kod dece odigravaju brojne fizičke, biohemijske, psihološke i intelektualne promene. Usled intenzivnog rasta i razvoja neophodno je posebnu pažnju obratiti na ishranu, kako u kvalitativnom tako i kvantitativnom smislu. Umerena i raznovrsna ishrana treba da obezbedi specifične energetske i nutritivne potrebe organizma u razvoju. Takođe, takva ishrana treba da obezbedi fiziološku uhranjenost i da prevenira razvoj pothranjenosti i gojaznosti. Unos proteina, masti, ugljenih hidrata, minerala, vitamina i vode treba da odgovara individualnim potrebama adolescenata. Psihološki aspekti ishrane su veoma važni i neophodno je korigovati nepravilne navike, ukoliko postoje. U tom smislu treba jasno razdvojiti proces hranjenja od promenljivih emotivnih stanja (nezadovoljstva, nervoze, dosade, ljutnje i sl.), koja su u periodu adolescencije česta pojava. Stepen uhranjenosti kod adolescenata se meri indeksom telesne mase (Body Mass Index, BMI) čija se vrednost unosi u grafikone rasta indeksa telesne mase specifične prema polu. Najčešći poremećaji u ishrani adolescenata su: gojaznost, pothranjenost i nedostaci pojedinih mikroelemenata (vitamina A i D, gvožđa). Uzroci ovih poremećaja su mnogobrojni: loš kvalitet ishrane usled niskog socijalnog statusa, konzumiranje jeftinih namirnica koje su hiperenergetske, ali male nutritivne vrednosti, “držanja dijeta” radi postizanja željene telesne težine itd. Mnoge zemlje u Evropi imaju politiku pomaganja školama za obezbeđivanje izbalansiranih školskih obroka. U pojedinim zemljama Evrope ograničava se dostupnost određene hrane, pre svega bogatih koncentrovanim ugljenim hidratima, solju i spremljenoj u dubokoj masnoći. Utvrđeno je da su izbalansirani školski obroci povezani sa boljom koncentracijom učenika na časovima, boljim rezultatima u školi, kao i manjim brojem izostanaka. Svetska zdravstvena organizacija dala je smernice za uravnoteženi školski obrok. Usvojen je Akcioni plan Evropske Unije u cilju prevencije gojaznosti školske dece 2014 – 2020. Naglašavanje važnosti školskih obroka jeste u cilju ukupnog školskog pristupa promociji zdravlja. Škola je odlično mesto za promociju, prihvatanje i negovanje zdravih stilova života za šta je neophodno aktivno učešće i podrška stručnjaka iz različitih oblasti, udruženja, lokalnih zajednica i društva u celini.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista, "Školska užina", prezentacija.
  • Dopunska literatura: 1. Thorsen A et al. Plate waste and intake of school lunch based on the new Nordic diet and on packed lunches: a randomised controlled trial in 8- to 11-year-old Danish children. Journal of Nutritional Science, 2015, vol. 4,1-9; 2. Fagerberg P, Langlet B, Glossner A, Ioakimidis I. Food Intake during School Lunch Is Better Explained by Objectively Measured Eating Behaviors than by Subjectively Rated Food Taste and Fullness: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2019;11(3):597; 3. Weber Cullen K, Chen TA. The contribution of the USDA school breakfast and lunch program meals to student daily dietary intake. Preventive Medicine Reports, 2017; 5: 82-5; 4. Micha R, Karageorgou D, Bakogianni I, Trichia E, Whitsel LP, Story M et al. Effectiveness of school food environment policies on children’s dietary behaviors: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 2018; 13(3); 5. Rosettie KL, Micha R, Cudhea F, Peñalvo JL, O’Flaherty M, Pearson-Stuttard J et al. Comparative risk assessment of school food environment policies and childhood diets, childhood obesity, and future cardiometabolic mortality in the United States. PLOS ONE, 2018; 13 (7).
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-461/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-461/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-461/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      115.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista, "Školska užina", prezentacija. Datoteka
      271.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.