Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00129

  BROJ ODLUKE 153-02-2167/2019-01

  Cilj programa je: Rekapitulacija znanja o anatomskim i funkcionalnim karakteristikama zgloba kolena i potkolenice; Sticanje znanja o vrstama sportskih povreda zgloba kolena i potkolenice, njihovim kliničkim karakteristikama, metodama dijagnostike, lečenja i rehabilitacije ovih povreda; Razumevanje uticaja sporta na njihov nastanak, prevenciju, lečenje i/ili rehabilitaciju.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): NS Dr Rade Babović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00129
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Povrede kolena su u 50% slučajeva uzrok odsustvovanja igrača iz sportskih aktivnosti. Iako se javljaju ređe nego povrede natkolenice u fudbalu ili uganuće skočnog zgloba (najčešća sportska povreda), za povređeno koleno potreban je dug period rehabilitacije, s tim što čak kod 25% sportista i godinu dana nakon povrede koleno nije potpuno funkcionalno. Zbog toga je izuzetno važno da se blagovremeno i tačno uspostavi dijagnoza povrede, na osnovu koje se primenjuje odgovarajuća rehabilitacija ili povređeni sportista upućuje lekaru specijalisti. Kliničko ispitivanje koje sprovodi iskusni lekar pokazalo se podjednako pouzdanim kao i tehnološki razvijeno rendgenološko ispitivanje (snimanje magnetnom rezonancom).
   Uobičajene akutne povrede kolena su kidanje (ruptura) unutrašnjeg ili spoljašnjeg meniskusa, lezija prednjeg ukrštenog ligamenta, povreda unutrašnjeg pobočnog ligamenta, ruptura zadnjeg ukrštenog ligamenta, iščašenje čašice, oštećenje zglobne hrskavice.
   Pre saniranja akutne povrede kolena uzima se detaljna anamneza koja obezbeđuje najznačajnije dijagnostičke podatke. Ispitivanje može biti otežano ako je koleno izuzetno otečeno i bolno. Na potencijalno oštećenje strukture može da ukaže sam mehanizam povrede. Bilo kakav propratni zvučni preskok sugeriše povredu prednjeg ukrštenog ligamenta. Za uspostavljanje dijagnoze važni su stepen i vreme nastanka otoka. Ako se pojavila hemartroza, postoji veliki otok koji se javlja tokom prvih 1 do 2 sata posle povrede. Mogući uzroci hemartroze su ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta ili iščašenje čašice. Izliv koji se stvara u periodu od 24 časa posle povrede karakterističan je za povredu meniskusa. Povrede unutrašnjeg ligamenta obično nisu praćene otokom.
   Povrede kolena koje su nekada označavale kraj sportske karijere, danas se uspešno saniraju.
   Povrede potkolenice i skočnog zgloba najčešće nastaju usled pretreniranosti. Samo povrede golenjače čine 20% svih povreda izazvanih trčanjem. Nepreciznim terminom ,,bolne cevanice", koji inače nema dijagnostičku vrednost, često se nazivaju sve manifestacije povreda golenjače. Na osnovu anamneze i dodatnog ispitivanja moguće je razlikovati uobičajene uzroke bola u cevanici. Tako se patološke pojave u tom delu dele na tetivno-periostealne, mišićne i koštane, iako je ta kategorizacija prilično uprošćena, jer među njima postoje izvesna preklapanja.
   Ovaj program treba da obezbedi rekapitulaciju znanja o anatomskim i funkcionalnim karakteristikama zgloba kolena i potkolenice, kao i sticanje znanja o vrstama sportskih povreda zgloba kolena i potkolenice, njihovim kliničkim karakteristikama, metodama dijagnostike, lečenja i rehabilitacije. Rešavanje programa omogućiće i bolje razumevanje uticaja različitih faktora na nastanak, prevenciju, lečenje i/ili rehabilitaciju sportskih povreda.
   Korisnici testa steći će znanja o
   - akutnim povredama zgloba kolena (ruptura unutrašnjeg i spoljašnjeg meniskusa, lezija prednjeg ukrštenog ligamenta, unutrašnjeg pobočnog i zadnjeg ukrštenog ligamenta)
   -  povredama izazvanim pretreniranošću kolena (bol u prednjem delu kolena i čašično-butnom zglobu,  tendinopatija čašice)
   - povredama i oboljenjima zgloba kolena kod dece (osteohondritis, osteohondroza)
   - povredama potkolenice (sindrom stresa unutrašnjeg dela golenjače, stres prelomima, kompartment sindrom, bol u listu)
   - faktorima u vezi sa sportom i sportskim aktivnostima koje imaju značaj u nastanku i suzbijanju (prevenciji i/ili lečenju) ovih povreda.
   Test je namenjen lekarima (specijalistima sportske medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, urgentne medicine, medicine rada i opšte medicine, radiologije), ali će biti koristan i saradnicima koji učestvuju u zbrinjavanju ili rehabilitaciji povređenog (fizioterapeutima, radnim terapeutima, radiološkim tehničarima, tehničarima u vozilu hitne pomoći).
  • Obavezna literatura: 1. Richard Higgins, Peter Brukner, Bryan English, "Osnove sportske medicine", Datastatus
  • Dopunska literatura: 1. van der Worp MP, ten Haaf DSM, van Cingel R, de Wijer A, Nijhuis-van der Sanden MWG, Staal JB. Injuries in Runners; A Systematic Review on Risk Factors and Sex Differences. PLoS ONE, 2015. 10(2); 2. James EW, Williams BT, LaPrade RF. Stress radiography for the diagnosis of knee ligament injuries: a systematic review. Clin Orthop Relat Res. 2014; 472: 2644–57; 3. Balazs GC, Pavey GJ, Brelin AM, Pickett A, Keblish DJ, Rue JP. Risk of Anterior Cruciate Ligament Injury in Athletes on Synthetic Playing Surfaces: A Systematic Review. Am J Sports Med. 2015; 43(7): 1798-804; 4. Dai B, Mao D, Garrett WE, Yu. Anterior cruciate ligament injuries in soccer: Loading mechanisms, risk factors, and prevention programs. Journal of Sport and Health Science, 2014; 3(4): 299-306; 5. Michaelidis M, Koumantakis GA. Effects of knee injury primary prevention programs on anterior cruciate ligament injury rates in female athletes in different sports: a systematic review. Phys Ther Sport. 2014;15(3): 200-10.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     110Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Richard Higgins, Peter Brukner, Bryan English, "Osnove sportske medicine", Datastatus. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkolenice
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.