Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1655/20

  BROJ ODLUKE 153-02-840/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje korisnika sa fenomenom atrijalne fibrilacije. Sticanje osnovnih znanja o podeli i vrstama atrijalne fibrilacije i njihovim karakteristikama. Sticanje znanja o farmakoterapiji ovog poremećaja.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina), farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1655/20
  • Broj odluke: 153-02-840/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 17. avgust 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima opšte medicine i specijalistima interne medicine (posebno onim sa subspecijalizacijom iz kardiologije) koji se u svojoj praksi svakodnevno sreću sa fenomenom atrijalne fibrilacije-AF. Edukativni ciljevi programa su upoznavanje učesnika sa ovim fenomenom, sticanje osnovnih znanja o podeli i vrstama atrijalne fibrilacije, kao i njihovim karakteristikama. Osim toga, učesnici će biti upoznati sa mogućnostima lečenja ovog poremećaja, a posebno sa farmakoterapijom. AF je klinički fenomen koji se javlja sa visokom učestalošću u opštoj populaciji. Od AF je 2010. godine bolovalo više od 30 miliona (33,5 miliona) ljudi u svetu. Prevalenca AF raste proporcionalno uzrastu bolesnika. Smatra se da 1 od 4 osobe starosti 40 i više godina ima šansu da razvije AF nezavisno od njihovog pola. Faktori rizika za nastanak AF su brojni. Oni se dele u dve grupe: kardiovaskularni faktori rizika (npr. starije doba, muški pol, dijabetes, prekomerna telesna masa i gojaznost, hipertenzija i hronična oboljenja bubrega) i strukturna oboljenja srca (npr. oboljenja srčanih valvula, miokardiopatija, povećanje leve pretkomore, kongenitalno oboljenje srca, koronarna bolest, genetika, zapaljenje, teški alkoholizam, nedovoljna fizička aktivnost). Pored toga, niska koncentracija magnezijuma u serumu jeste faktor rizika za ispoljavanje AF. AF može biti asimptomatska ili se može ispoljiti u nekoliko kliničkih oblika: paroksizmalna, perzistentna, dugotrajna perzistentna i permanentna. Kliničke manifestacije AF su palpitacije, nesvestica, dispneja. Ona može biti asimptomatska kod starih osoba. Paroksizmalna AF najčešće se javlja u vremenu kraćem od 24 sata, a svakako ne traje duže od 7 dana. Perzistentna AF traje duže od 7 dana i zahteva konveriju u sinusni ritam. Dugotrajna perzistentna AF traje duže od godinu dana. Permanentna AF obuhvata klinički scenario kada i bolesnik i njegov lekar odustaju od pokušaja da prevedu bolesnika u sinusni ritam. Sadašnja terapija AF je nefarmakološka i farmakološka. Terapija se fokusira na kontrolu frekvence, kontrolu ritma, profilaksu moždanog udara i modifikaciju životnog stila i promenu faktora rizika. Kada je u pitanju kontrola frekvence, cilj je da se postigne presečna frekvenca komora manja od 110 udara/min pomoću korišćenja blokatora AV čvora ili kateterske ablacije AV čvora. Kontrola ritma postiže se primenom antiaritmijskih lekova ili kateterskom ablacijom (izolacija pulmonarne vene). Profilaksa moždanog udara posle stratifikacije rizika postiže se primenom oralnih antikoagulantnih lekova ili intervencijom na levoj pretkomori (tzv. left atrial appendage closure). Naglašavamo da primena antiaritmijskih lekova nije zamena za primenu oralnih antikoagulantnih lekova. Koji će antiaritmik biti primenjen zavisi od bolesnika i njegovih komorbiditeta, kao i od samog antiaritmika (npr. farmakokinetika, neželjena dejstva, interakcije sa paralelno primenjenim lekovima). Pošto su antiaritmijski lekovI lekovi sa specifičnim karakteristikama (npr. poseduju proaritmogeno dejstvo) i imaju brojna druga neželjena dejstva, a stupaju u interakcije sa drugim paralelno primenjenim lekovima, njihovu primenu treba da započne obučeni lekar. Lekar opšte prakse treba da prepozna pacijenta sa atrijalnom fibrilacijom. U te svrhe napravljen je ovaj program kontinuirane medicinske edukacije koji će učesnicima dati osnovne smernice za primenu lekova, odnosno lečenje AF i adekvatno praćenje bolesnika. Bolesnici moraju kontinuirano pratiti, a u fokusu praćenja treba da bude funkcija bubrega, jetre i elektroliti (npr. magnezijum i kalijum).
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 59-74.
  • Dopunska literatura: 1. Atrial Fibrillation (Management of) Guidelines. ESC Clinical Practice Guidelines. European Heart Journal, 2016; 37: 2893–962; 2. Dana GA, Dobrevc D. Antiarrhythmic drugs for atrial fibrillation: Imminent impulses are emerging. Int J Cardiol Heart Vasc, 2018; 21: 11–5; 3. Kibert JL, Franck JB, Dietrich NM, et al. Impact of a pharmacy-cardiology collaborative management program during initiation of antiarrhythmic drugs. J Am Coll Clin Pharm, 2019; 4. Linz D, Ammirati E, Dan GA, Heijman J, Dobrev D. Highlights from the International Journal of Cardiology Heart & Vasculature: Heart failure, atrial fibrillation, coronary artery disease and myocardial infarction. Int J Cardiol Heart Vasc, 2019; 25: 100443.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-1655/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-1655/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1655/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      113.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni principi primene antiaritmijskih lekova u atrijalnoj fibrilaciji
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.