Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1659/20

  BROJ ODLUKE 153-02-840/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa regulacionim mehanizmima kardiovaskularnog sistema. Razumevanje složenih, međusobno zavisnih mehanizama nishodne i ushodne regulacije perfuzije i oksigenacije tkiva, vantilaciono perfuzionih mehanizama u plućima kao i intrakardijalne hemodinamike.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Miomir Jović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-1659/20
  • Broj odluke: 153-02-840/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 17. avgust 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Test je koncipiran da korisnike upozna sa najvažnijim regulacionim mehanizmima kardiovaskularnog sistema, lagano ih uvodeći u njihove složene odnose, načine i mehanizme na koji se oni integrišu u jedinstven sistem.
   Konvecionalno shvatanje da je arterijski pritisak sinonim i pokazatelj optimalnih hemodinamskih odnosa je zabluda. Odgovarajući arterijski pritisak nije pravi pokazatelj perfuzije i oksigenacije tkiva. Cilj i osnovni zadatak kardiovaskularnog sistema je optimalna perfuzija i oksigenacija tkiva uz što manji, „ekonomičniji“, rad srca, odnosno leve komore. Rad leve komore zavisi od niza parametara koji određuju opterećenje volumenom (preload), inotropiju leve komore i otpor nasuprot kome leva komora isporučuje udarni volumen (afterload). Kompleksni odnosi promene pritiska i volumena leve komore tokom svakog srčanog ciklusa mogu se prikazati međusobno zavisnom promenom pritiska i volumena – petljom pritisak /volumen LK (LV pressure/ volume loop) što predstavlja osnov razumevanja kardiovaskularne medicine.
   Prikazana je složena promena pritiska i volumena leve komore (LK) srca, što je osnov razumevanja intrakardijalne hemodinamike i funkcije srca kao pumpe. Predstavljena je elastanca LK, kao nezavisni parametar kontraktilnosti miokarda i važan za razumevanje Frank – Starlingovog mehanizma. Elastanca je prava koja povezuje tačke pritiska/volumena na kraju sistole LK. Na ovim principima zasnovana je procena rada leve komore (left ventricle stroke work index – LVSWI) – indeksa rada leve komore, čime je objektiviziran rad koji LK obavi da potisne zadati udarni volumen (stroke volume- SV) kroz razliku u pritiscima u LK na kraju dijastole i na kraju sistole, što je aproksimacija prethodnog i naknadnog opterećenja (preload-a  / afterload-a)
   Potom, prikazan je složen odnos optimizacije potrošnje i dopremanja kiseonika tkivima kao odnos kiseoničkog kapaciteta krvi (DO2) i potrošnje kiseonika u tkivima (VO2) što i jeste suštinski cilj funkcionisanja kardiovaskularnog sistema i održanja aerobnog metabolizma i sinteze visokoenergetskih fosfata.
   Brojni mehanizmi kontrolišu balans kardiovaskularnog sistema. Nishodno, od centralnog nervnog sistema, preko produžene moždine i autonomnog nervnog sistema do perifernih autonomnih regulacionih mehanizama. Horizontalno, u perifernoj cirkulaciji u tkivima,  gde se integriše centralna i periferna kontrola, zasnovana na lokalnim regulacionim mehanizmima. Endotel ima važnu ulogu u ovom delu regulacije.
   Nadalje, pojašnjeni su neki lokalni mehanizmi regulacije perfuzije sa posebnim osvrtom na ulogu endotela i glikokaliksa.
   Ovaj test je osmišljen da pruži osnove savremenog tumačenja kardiovaskularne fiziologija koja čini osnov razumevanja različitih vidova srčane insuficijencije i procene disfunkcije srca kao pumpe. U središtu ovog tumačenja je perfuzija i oksigenacija tkiva u skladu sa zahtevima (potrebama) tkiva da se održi optimalni enrgetski balans, koji diktira perfuziju i nadalje opterećenje srca volumenom, a time preme Frank – Starlingovom mehanizmu i rad LK.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Miomir Jović "Kardiovaskularna anesteziologija - Fiziologija - Mehanizmi regulacije kardiovaskularnog sistema".
  • Dopunska literatura: 1. Chambers D, Huang C, Matthews G. Basic physiology for anaesthetists. London: Cambridge University Press, 2019; 2. Vahdatpour C, Collins D, Goldberg S. Cardiogenic shock. Journal of the American Heart Association, 2019; 8(8): e011991; 3. Tuomainen T, Tavi P. The role of cardiac energy metabolism in cardiac hypertrophy and failure. Experimental cell research, 2017; 360(1): 12-8; 4. Schott U, Solomon C, Fries D, Bentzer P. The endothelial glycocalyx and its disruption, protection and regeneration: a narrative review. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 2016; 24: I; 5. Fragasso G. Deranged cardiac metabolism and the pathogenesis of heart failure. Cardiac Failure Review, 2016; 2(1):8.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-1659/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-1659/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1659/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      170.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Miomir Jović "Kardiovaskularna anesteziologija - Fiziologija - Mehanizmi regulacije kardiovaskularnog sistema". Datoteka
      6.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Fiziologija kardiovaskularnog sistema - Regulacioni mehanizmi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.