Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1658/20

  BROJ ODLUKE 153-02-840/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa perioperativnim rizikom od arterijske hipertenzije. Upoznavanje sa potrebom i mogućnostima za lečenje ove bolesti u perioperativnom periodu. Razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u lečenju hipertenzije u perioperativnom periodu.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Dragana Unić Stojanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-1658/20
  • Broj odluke: 153-02-840/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 17. avgust 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Poznato je da bolesnici sa slabo kontrolisanom arterijskom hipertenzijom (HTA) imaju mnogo labilnije vrednosti arterijske tenzije (TA), s većim rizikom od nastanka hipertenzivnih i/ili hipotenzivnih epizoda u perioperativnom periodu. Međutim, uprkos tome, perioperativni rizik kod bolesnika s blagom do umerenom hipertenzijom smatra se relativno niskim i ne predstavlja kontraindikaciju za hiruršku intervenciju. Prema preporukama, preoperativno je potrebno kontrolisati arterijski pritisak ukoliko je on viši od 180 mmHg i/ili je dijastolni pritisak (TAd) viši od 110 mmHg.
   U slučaju teške hipertenzije (TAd > 110 mmHg) često se postavlja pitanje da li bi elektivnu hiruršku intervenciju trebalo odložiti kako bi se primenila antihipertenzivna terapija do postizanja prihvatljivih vrednosti TA. Prema Howell i sar., operativno lečenje ne mora da bude odloženo kod bolesnika sa teškom HTA, ali je preoperativno neophodno proceniti postojanje oštećenja target organa (kardiovaskularna, bubrežna oštećenja ili cerebrovaskularne bolesti) i intraoperativno bi trebalo održavati vrednosti TA unutar 20% preoperativnih vrednosti. Kod bolesnika s teškom hipertenzijom indikovano je invazivno merenje arterijskog krvnog pritiska, uz striktnu perioperativnu
   kontrolu.
   U fokusu ovog testa kontinuirane medicinske edukacije su lekovi koji se koriste za lečenje HTA, posebno farmakološki preparati koji se najčešće koriste u perioperativnom periodu (Diuretici, Beta-blokatori, ACE inhibitori, Blokatori angiotenzinskih receptora, kalcijumski antagonisti, Alfa-adrenergicki blokatori, Otvarači kalijumskih kanala, Lekovi koji deluju preko cGMP, centralni antihipetenzivi). Primena navedenih farmakoloških preparata obrađuje se u ovom testu sa aspekta indikacija za njihovu primenu, kontraindikacija, odnosno, ograničenja za upotrebu, očekivanih efekata primene ovih lekova i interakcija (neželjenih efekata) koje se mogu očekivati.
   Posebna pažnja posvećena je lečenju hipertenzivne krize I reda hitnosti (hypertensive emergencies) i hipertenzivne krize II reda hitnosti (hypertensive urgencies). Hipertenzivna kriza I reda hitnosti podrazumeva skokove krvnog pritiska do 180/120 mmHg i više u čijoj osnovi se nalazi maligna/akcelerirajuća hipertenzija, može se manifestovati slikom različitih kliničkih sindroma, a potvrda i procena kliničkih manifestacija su od primarnog značaja za terapijski pristup i prognozu. Kliničke manifestacije hipertenzivne krize I reda hitnosti su: cerebrovaskularne (intracerebralno krvarenje, subarahnoidalno krvarenje, infarkt mozga, hipertenzivna encefalopatija), renalne (akutni glomerulonefritis, posttransplantaciona hipertenzija) i kardiovaskularne (akutna disekcija aorte, akutni edem pluća, akutni koronarni sindrom, feohromocitom). Hipertenzivna kriza II reda hitnosti podrazumeva povišene vrednosti krvnog pritiska iznad vrednosti od 180/120 mmHg, označava se kao asimptomatska, iako se mogu javiti simptomi u vidu zujanja u ušima, glavobolje, epistakse ili anginoznih bolova. Kod ovog oblika nema znakova oštećenja ciljnih organa, a kratkoročni kardiovaskularni i cerebrovaskularni rizik su značajno manji u odnosu na hipertenzivnu krizu I reda hitnosti. Lečenje hipertenzivne krize u našim uslovima je na žalost otežano i neadekvatno zbog veoma sužene palete lekova (naročito parenteralnih oblika) neophodnih za ovo urgentno stanje.
  • Obavezna literatura: 1. Unić-Stojanvić D. Farmakologija kardiovaskularnog sistema. U: Kardiovaskularna anesteziologija. Urednik Miomir Jović. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Akademska misao (Beograd: Planeta print). 2018: 21-44.
  • Dopunska literatura: 1. Sanders RD, Hughes F, Shaw A, Thompson A, Bader A, Hoeft A et al. Perioperative Quality Initiative consensus statement on preoperative blood pressure, risk and outcomes for elective surgery. British Journal of Anaesthesia, 2019; 122(5): P552-62; 2. Aronow WS. Management of hypertension in patients undergoing surgery. Ann Transl Med, 2017; 5(10): 227; 3. Packiasabapathy SK, Balachundhar S. Optimal perioperative blood pressure management. Adv Anesth, 2018. 36(1): 67–79; 4. Meng L, Yu W, Wang T, Zhang L, Heerdt PM, Gelb AW. Blood Pressure Targets in Perioperative Care. Provisional Considerations Based on a Comprehensive Literature Review. 2018; 72 (4): 806–17.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-1658/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-1658/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1658/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      118.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Unić-Stojanvić D. Farmakologija kardiovaskularnog sistema. U: Kardiovaskularna anesteziologija. Urednik Miomir Jović. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Akademska misao (Beograd: Planeta print). 2018: 21-44. Datoteka
      1.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Principi perioperativnog lečenja arterijske hipertenzije
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.