Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1657/20

  BROJ ODLUKE 153-02-840/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa farmakološkim mogućnostima za lečenje ishemije miokarda koja nastaje perioperativno. Razumevanje savremenih principa lečenja perioperativno nastale ishemije miokarda. Usvajanje adekvatnog pristupa u lečenju ishemije miokarda u perioperativnom periodu.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Dragana Unić Stojanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1657/20
  • Broj odluke: 153-02-840/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 17. avgust 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Za lečenje perioperativno nastale ishemije miokarda koriste se tri grupe farmakoloških preparata, koji se nalaze u fokusu ovog testa (Nitrati, Beta blokatori, Antagonisti Ca kanala).  
   Nitroglicerin (NTG) je efikasan u lečenju hronične stabilne, de nova, nestabilne i vazospastične angine, kao i neme ishemije. Primenjen u manjim dozama deluje kao sistemski i regionalni venski dilatator i uzrokuje značajno smanjenje venskog pritiska, venskog priliva krvi u srce i pritiska punjenja srca. U dozama većim od 50 μg/min, dilatira arteriole, smanjujući naknadno opterećenje (afterload) i arterijski krvni pritisak, snižava potrošnju kiseonika u miokardu i poboljšava ishemiju miokarda. NTG dilatira epikardne koronarne arterije u normalnim i suženim arterijama, smanjujući otpor koronarnom krvnom protoku i smanjujući ishemiju miokarda. U većem stepenu dovodi do dilatacije koronarnih arterija manjeg dijametra i prevenira koronarni arterijski vazospazam. Intravenska primena NTG indikovana je kod nestabilne angine pektoris, akutnog infarkta miokarda, kongestivne srčane insuficijencije, trovanja cijanidima, akutnog plućnog edema i perioperativne hipertenzije. Neželjeni efekti primene NTG su methemoglobinemija, brzi razvoj tolerancije, intrapulmonalni šant, poremećaj agregacije trombocita, rebound efekat prilikom naglog prekida infuzije, rezistencija na antikoagulantne efekte heparina.
   Beta-blokatori imaju više korisnih efekata u lečenju ishemije miokarda u uslovima postojanja disproporcije između potrebe miokarda za kiseonikom i dopremanja kiseonika. Osnovni pozitivni efekat beta-blokatora jeste smanjenje potrošnje kiseonika u miokardu, koje se ostvaruje na nekoliko nivoa. Ovo ima antiishemijski, kardioprotektivni i antihipertenzivni efekat. Osnovni mehanizam dejstva beta-blokatora jeste blokada beta 1 i beta 2 receptora. Na receptorima se ponašaju kao kompetitivni antagonisti, pokazujući veliki afinitet i veliku selektivnost. Većina su čisti antagonisti (okupiraju receptore, a ne prouzrokuju njihovu aktivaciju). Neki beta-blokatori (atenolol i metoprolol) ispoljavaju kardioselektivno dejstvo, jer primenjeni u niskoj dozi blokiraju samo beta1 receptore i utiču samo na srčanu aktivnost (inhibicija), bez dejstva na bronhije, arteriole i glikogenolizu. Zbog smanjene mogućnosti da u toku primene izazove bronhospazam, perifernu vazokonstrikciju i produženu hipoglikemiju, kardioselektivni beta-blokatori imaju izvesnu prednost u poređenju s neselektivnim (propranolol). Kardioselektivnost je relativna.
   Neželjeni efekti beta-blokatora su: pogoršanje simptoma bronhijalne astme, dekompenzacija srca, naglo pogoršanje koronarne bolesti i hipertenzije (zbog apstinencijalnog efekta), različiti poremećaji na nivou CNS, poremećaji lipidnog profila, poremećaji glikoregulacije (hipoglikemija).
   Antagonisti kalcijuma u akutnom ishemijskom napadu indikovani su za smanjenje srčane frekvencije kod bolesnika kod kojih se beta-blokatori ne mogu koristiti. Primenjuju se za hroničnu profilaksu, kao i prekid akutnog napada bola/ishemije ili prekid koronarnog spazma u toku koronarografije. Smanjuju potrošnju kiseonika u miokardu. Antagonisti kalcijuma su snažni vazodilatatori, s gotovo isključivim dejstvom na arterije i arteriole. Vazodilatacija u opštoj perifernoj cirkulaciji ima za posledicu snižavanje ukupnog perifernog otpora i naknadnog opterećenja srca (antianginozni i antihipertenzivni efekat). Klinički najvažniji elektrofiziološki efekat jeste usporavanje provođenja kroz AV čvor. Najače inhibitorno dejstvo antagonisti kalcijuma ispoljavaju u SA i AV cvoru, tj. u strukturama srca čija depolarizacija zavisi samo od influksa Ca2+ kroz tzv. spore Ca-kanale (verapamil i diltiazem). Nasuprot tome, dihidripiridini ubrzavaju AV provođenje usled refleksne simpatičke stimulacije.
  • Obavezna literatura: 1. Unić-Stojanvić D. Farmakologija kardiovaskularnog sistema. U: Kardiovaskularna anesteziologija. Urednik Miomir Jović. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Akademska misao (Beograd: Planeta print). 2018: 21-44.
  • Dopunska literatura: 1. Navarro-Vargas JR, García Borrero LM. Ischemia and perioperative infarction. Colombian Journal of Anesthesiology, 2018; 46(2S): 39-45; 2. Sousa-Uva M, Head SJ , Milojevic M , Collet J-P , Landoni G, Castella M  et al. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2018; (53): 5–33; 3. Hedge J, Balajibabu PR, Sivaraman T. The patient with ischaemic heart disease undergoing non cardiac surgery. Indian J Anaesth, 2017; 61(9): 705–711; 4. Mehdi Z, Birns J, Partridge J, Bhalla A, Dhesi J. Perioperative management of adult patients with a history of stroke or transient ischaemic attack undergoing elective non-cardiac surgery. Clin Med (Lond), 2016; 16(6): 535–40.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-1657/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-1657/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1657/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      124.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Unić-Stojanvić D. Farmakologija kardiovaskularnog sistema. U: Kardiovaskularna anesteziologija. Urednik Miomir Jović. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Akademska misao (Beograd: Planeta print). 2018: 21-44. Datoteka
      1.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Principi perioperativnog lečenja ishemije miokarda
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.