Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2083/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o intrakranijalnim aneurizmima, relevantnih za rano prepoznavanje, diferencijalnu dijagnozu i menadžment.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Zoran Milenković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2083/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Intrakranijalne aneurizme (An) su relativno česte. One afektiraju prosečno 2-5 % celokupne populacije. Većina je asimptomatska; samo 1 % aneurizmi prokrvavi, što predstavlja opasnost po život pacijenta. Krvavljenje može biti subarahnoidalno i/ili intraparenhimatozno. Sakularne aneurizme su najčešći tip intrakranijalnih An i sreću se u oko 90 %; 85 % aneurizmi je na Willis-ovom prstenu. Sakularne An nastaju kada postoji deficitarnost kolagena u unutrašnjoj elastici i prekid muskularnog sloja arterijskog zida. Ispupčenje koje je sastavljeno samo od t.intimae i t.adventitiae protrudira kroz defekt na unutrašnjoj elastičnoj lamini i mišićnom sloju, stvarajući na taj način aneurizmalni “džak”. Intrakranijalna An u svom razvoju ima tri stadijuma: stvaranje, rast i rupturu. Generalno je prihvaćeno da je patogeneza udružena sa abnomalno visokim hemodinamskim stresom. Do krvavljenja dolazi kada stres zida prevaziđe njegovu snagu. Naklonost ka rupturi zavisi od njenih morfoloških i hemodinamskih karakteristika. Postoje mnogobrojni faktori rizika u vezi sa razvićem An. Oni mogu biti nasleđeni i stečeni. Ženske osobe su naklonjenije rupturi An. Prevalenca se uvećava kod nekih genetskih obolenja. An se pojavljuju i u familijama u odsustvu identifikovanih genetskih poremećaja. Stečeni faktori rizika su: uzrast, hipertenzija, pušenje, preterana upotreba alkohola, deficitarnost estrogena, hiperholesterinemija, stenoza karotidne arterije. Klinička slika obično je dramatična, rezultat je krvavljenja An i najčešće je vezana za simptome koji odlikuju subarahnoidnu hemoragiju. Klinički status pacijenata definiše se putem već davno usvojenih gradacija. Metode koje se koriste u dijagnozi intrakranijalnih An su intraarterijalna subtrakciona angiografija (DSA), kompjuterizovana angiografija (CTA) i angiografija magnetne rezonance (MRA). Najozbiljnije komplikacije An rupture su rekrvavljenje i vazospazam sa visokim procentom morbiditeta i mortaliteta. Podesan menadžment “mirnih” An nema jasno određenu strategiju. Za sada postoje tri mogućnosti: observacija, endovaskularni tretman (EVT) i hirurška intervencija. Klinička svojstva simptomatskih aneurizmi dominantno su vezana za njenu rupturu; u manjem procentu slučajeva simtomi su posledica kompresivne prirode lezije na okolne moždane strukture, ili incidentalno, trombotične mase unutar An mogu biti izvor ishemičnih embolusnih ataka. Za sada dominiraju dve metode lečenja: endovaskularna i operativna. Rezultati su zadovoljavajući. Kod EVT potpuna i verovatno permanentna, okluzija se postiže u 80-90 %; kod hirurške okuzije generalno uzevši kod pacijenata u dobrom gradusu postoperativan uspeh rane intervencije je preko 90 %. Sa druge strane prognoza pacijenata u visokim kliničkim stadijumima je lošija i treba očekivati da, prosečno, bude oko 50 %. Pacijenti koji su imali SAH i uspešan hirurški tretman i dalje mogu biti pod određenim rizikom ponovnog krvavljenja i incidenca se kreće od 0,14 % do 2,5 %. Isto tako rekurentna SAH se nalazi u malom procentu (0,7%) i kod kompletne okluzije An metodom EVT. Profilaksa i lečenje VS i dalje predstavlja izazov, jer za sada ne postoji najbolji način lečenja refraktornog VS. Prognoza zavisi od mnogih činilaca. Mortalitet je kod ovih pacijenata lošiji nego kod opšte populacije.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Zoran Milenković, "SPONTANA SUBARAHNOIDNA HEMORAGIJA". autorizovano predavanje; 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. Krvavi moždani udar - Etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. 2013. 310
  • Dopunska literatura: 1. Fernando SM, Perry JJ. Subarachnoid hemorrhage. CMAJ. 2017; 189(46): E1421<; 2. Macdonald L, Schweizer TA. Spontaneous subarachnoid haemorrhage. The Lancet, 2017; 389(10069): 655–66; 3. Carpenter CR, Hussain AM, Ward MJ, Zipfel GJ, Fowler S, Pines JM et al. Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: A Systematic Review and Meta-Analysis Describing the Diagnostic Accuracy of History, Physical Exam, Imaging, and Lumbar Puncture with an Exploration of Test Thresholds. Acad Emerg Med. 2016; 23(9): 963–1003; 4. Manella H, Sivasankar S, Perry JJ, Pfeil S, Senyak J, Shachter R et al. A Web-based Decision Tool to Estimate Subarachnoid Hemorrhage Risk in Emergency Department Patients. Cureus. 2018; 10(1): e2096; 5. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. Krvavi moždani udar - Etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje. Drugo izdanje. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. 2015. 310.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2083/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2083/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2083/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      211.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Zoran Milenković, "SPONTANA SUBARAHNOIDNA HEMORAGIJA". autorizovano predavanje Datoteka
      712.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Intrakranijalne aneurizme
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.