Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2085/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o spontanoj subarahnoidnoj hemoragiji (SAH) kao značajnom medicinskom (kliničkom) entitetu. Upoznavanje sa karakteristikama koje SAH čine važnim javnozdravstvenim problemom. Razumevanje važnosti prevencije SAH.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Zoran Milenković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-2085/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edukativni cilj ovog testa je sticanje znanja o faktorima rizika, etiopatogenezi i patofiziologiji, kliničkom ispoljavanju, dijagnostici i tretmanu spontane subarahnoidne hemoragije (SAH). Test je namenjen lekarima specijalistima opšte i urgentne medicine, neurolozima, neurohirurzima i radiolozima koji se sa ovim entitetom sreću u praksi.
   Spontana, netraumatska subarahnoidna hemoragija (SAH) spada u grupu intrakranijalnih hemoragija, koja se karakterišu prisustvom krvi u subarahnoidnom prostoru. Identifikacija spontane SAH vezana je za mogućnost postojanja obolenja opasnog po život. Sa druge strane ova dijagnoza ne bi smela da opstane ukoliko se ne traga za njenim uzrokom. Etiologija SAH određuje njeno lečenje, kao i sprečavanje ponovljenog krvavljenja, koje bi pogoršavalo datu kliničku sliku ili bi moglo dovesti do fatalnog ishoda.
   Dominantno mesto među brojnim uzrocima spontane SAH zauzimaju aneurizme i arteriovenske malformacije. U ukupnom moždanom insultu, SAH učestvuje sa oko 6% - 7%; ređa je od intracerebralne hemoragije (10%-20%), ali je važnija, jer ugrožava mlađu populaciju sa visokim procentom smrtnosti. Najučestalija je u Finskoj i Japanu (19 do 23), a najniža u Kini (2) i Centralnoj i Južnoj Americi (4 na 100000/godina). U SAD je oko 10 do 15 na 100000/godišnje, što je slično našoj statistici. Najčešći uzrok SAH uslovljen je rupturom aneurizme (oko 80%); arteriovenske malformacije su neuporedivo manji etiološki faktor (oko 5%); dok se za određeni procenat ne može sa sigurnošću odrediti šta je provociralo krvavljenje. Riziko faktori su hipertenzija, pušenje, povišena upotreba alkohola, genetski faktori, zloupotreba kokaina, familijarni rizik, nasleđene bolesti vezivnog tkiva, starost, pol. Modifikovani riziko faktori (kombinacija hipertenzije, pušenja i ekcesivno korišćenje alkohola) sreću se u 2/3 SAH. Patofiziološki poremećaji nakon spontane SAH su različiti, ali uvek ozbiljni, zavisno od količine izlivene krvi. Nezavisno od toga što može biti uzrok daljih komplikacija (vazospazam, edem mozga ili hidrocefalus), SAH treba shvatiti kao stres-insult sa dalekosežnim posledicama.
   Kompjuterizovana tomografija je zlatni standard u brzom dijagnostikovanju insulta; u prvih 6 sati otkriva SAH u 100% slučajeva. Angiografija je najsigurnija metoda za identifikaciju uzročnika SAH. Klinička slika je dramatična. Nastaje naglo, kao napad jake, pucajuće glavobolje, praćene tranzitornim gubitkom svesti, jakom glavoboljom, bolom u vratu, fotofobijom, povraćanjem, zategnutošću vratne muskulature, sa ili bez paralize nekog od kranijalnih živaca ili pojavom neurološkog deficita. Pacijent koji je doživeo SAH je pacijent visokog rizika pa su pomoć i naknadna terapija od izuzetne važnosti. Prvu pomoć bi trebalo usmeriti ka obezbeđivanju optimalnih uslova za što brži transport do referentne ustanove, sposobne da se bavi dijagnostikom i lečenjem ovih pacijenata. Lečenje treba otpočeti odmah, (unutar prvih šest časova). U bolničkim uslovima svi pacijenti smeštaju se u jedinici intenzivne nege, zbog konstantnog hemodinamskog monitoringa i mogućnosti sprečavanja komplikacija ili lečenja primarne SAH. Uprkos značajnom napretku u medicinskom menadžmentu, ishod pacijenata ostaje loš (umire oko 50%). Preživeli uglavnom imaju određene hronične probleme invalidieta - samo 25% ima kompletan oporavak bez psihosocijalnih ili neuroloških sekvela. Dugotrajno lečenje sastoji se u rehabilitaciji, obezbeđivanju profesionalne, fizikalne i govorne terapije, neuropsihološkom testiranju, obezbeđivanju kognitivne rehabilitacije, lečenju depresije primenom psihoterapije i lečenju hronične glavobolje.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Zoran Milenković, "SPONTANA SUBARAHNOIDNA HEMORAGIJA", autorizovano predavanje; 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. Krvavi moždani udar - Etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. 2013. 310
  • Dopunska literatura: 1. Macdonald L, Schweizer TA. Spontaneous subarachnoid haemorrhage. The Lancet, 2017; 389(10069): 655–66; 2. Carpenter CR, Hussain AM, Ward MJ, Zipfel GJ, Fowler S, Pines JM et al. Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: A Systematic Review and Meta-Analysis Describing the Diagnostic Accuracy of History, Physical Exam, Imaging, and Lumbar Puncture with an Exploration of Test Thresholds. Acad Emerg Med. 2016; 23(9): 963-1003; 3. Manella H, Sivasankar S, Perry JJ, Pfeil S, Senyak J, Shachter R et al. A Web-based Decision Tool to Estimate Subarachnoid Hemorrhage Risk in Emergency Department Patients. Cureus. 2018; 10(1); 4. Fernando SM, Perry JJ. Subarachnoid hemorrhage. CMAJ. 2017; 189(46)
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2085/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2085/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2085/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      157.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Zoran Milenković, "SPONTANA SUBARAHNOIDNA HEMORAGIJA", autorizovano predavanje Datoteka
      206.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. Krvavi moždani udar - Etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. 2013. 310 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Spontana subarahnoidna hemoragija
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.