Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2053/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Rekapitulacija znanja o anatomskim i funkcionalnim karakteristikama lakta, podlaktice i ručnog zgloba; Sticanje znanja o vrstama sportskih povreda lakta, podlaktice i ručnog zgloba, njihovim kliničkim karakteristikama, metodama dijagnostike, lečenja i rehabilitacije ovih povreda; Razumevanje uticaja sporta na nastanak, prevenciju, lečenje i/ili rehabilitaciju povreda lakta, podlaktice i ručnog zgloba.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): NS Dr Rade Babović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2053/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije bavi se povredama kostiju i mekih tkiva lakta, podlaktice i šake koje nastaju kao rezultat delovanja faktora vezanih za bavljenje sportovima, naročito onim koji su veoma popularni kod nas (tenis, skijanje).
   Udarac reketom u tenisu obuhvata sve komponente kinetičkog lanca, uključujući reket, šaku, ruku, kičmeni stub i noge. Problem u jednom od ovih elemenata kinetičkog lanca može se manifestovati kao simptom u drugom. Prema istraživanjima, tokom 1000 sati igre teniseri prijavljuju 2,3 sportske povrede. Većinu akutnih povreda čine uganuća ili istegnuća, a manje od 2% su prelomi ili dislokacije. Veliki broj hroničnih povreda (67%) čine povrede nastale usled pretreniranosti. Povrede lakta, naročito epikondilopatija, često se sreću kod starijih tenisera.
   Ručni zglob je deo gornjeg ekstremiteta koji je najpodložniji povredi u skijanju i snoubordu i čini skoro četvrtinu (23%) svih povreda i polovinu ukupnog broja preloma kojima je najpodložnija čunasta kost. Među ostalim prelomima kostiju ručja, prednjače prelomi troroglje kosti i kukastog nastavka kukaste kosti. Ta povreda u 75% slučajeva nastaje usled pada unazad, obično kada je ručni zglob na opruženoj ruci savijen unazad. Povreda pobočnog ligamenta zgloba ručja, poznata kao skijaški palac, predstavlja jednu od najčešćih povreda šake kod skijaša i čini 7% svih povreda u skijanju. Povreda nastaje usled pada na ispruženu ruku, zbog čega sila pada odvodi palac nagore, a onda unazad.
   Ovaj test obezbediće rekapitulaciju postojećih znanja o anatomskim i funkcionalnim karakteristikama lakta, podlaktice i ručnog zgloba i sticanje znanja o vrstama sportskih povreda ove regije, njihovim kliničkim karakteristikama, me-todama dijagnostike, lečenja i rehabilitacije. Program će fokusirati:
   - povrede lakta, kako hronične (tendinoza opružača i pregibača ručja - „teniski“ i „golferski“ lakat, „bacački lakat“, različiti sindromi uklještenja živaca), tako i akutne (zadnje iščašenje lakta, burzitis lakatnog nastavka, tendiniis troglavog mišića nadlakta, avulzije medijalnog čvora ramenjače)
   - povrede podlaktice (prelom obe podlaktične kosti i pojedinačnih kostiju podlaktice, kompartment sindrom, stres prelomi)
   - povrede ručnog zgloba, kako akutne (prelomi distalnog dela žbice, lakatne skafoidne i kukaste kosti, iščašenja ručja), tako i hronične (De Kervenov tenosinovitis, sindrom karpalnog tunela, uklještenje lakatnog živca u ručnom zglobu, bol u unutrašnjem delu ručnog zgloba)
   - povrede šake, pre svega prelome i iščašenja (prelomi kostiju doručja, prelomi članaka prstiju, iščašenja zglobova prstiju) i povrede ligamenata i tetiva (skijaški palac, Meletov prst, Butinijerov deformitet).
   Test će takođe obezbediti sticanje znanja i razumevanje uticaja koji različiti faktori u vezi sa sportom imaju na nastanak povreda ove regije i osposobiti se da ova znanja koriste u prevenciji i/ili lečenju povreda lakta, podlaktice i ručnog zgloba. Istraživanja ukazuju da najznačajniju ulogu u tom smislu imaju faktori koji nastaju usled pretreniranosti. Faktori pretreniranosti mogu se podeliti na unutrašnje (faktore koji odražavaju način funkcionisanja organizma) i spoljašnje (koji odražavaju uslove sredine i način na koji sportista ostvaruje rezultat). Na sve ove faktore može se efikasno uticati.
  • Obavezna literatura: 1. Richard Higgins, Peter Brukner, Bryan English, "Osnove sportske medicine", Datastatus
  • Dopunska literatura: 1. Melugin HP, Leafblad ND, Camp CL, Conte S. Injury Prevention in Baseball: from Youth to the Pros. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018; 11(1): 26–34.; 2. Martin C, Bideau B, Delamarche P, Kulpa R. Influence of a Prolonged Tennis Match Play on Serve Biomechanics. PLoS ONE, 2016. 11(8); 3. Laver L, Pengas IP , Mei-Dan O. Injuries in extreme sports. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2017. 12:59; 4. Aman M, Forssblad M, Henriksson-Larsen K. Incidence and severity of reported acute sports injuries in 35 sports using insurance registry data. Scand J Med Sci Sports. 2016; 26(4): 451–62; 5. Oosterhoff JHF, Gouttebarge V, Moen M, Staal JB, Kerkhoffs GMMJ, Tol JL et al. Risk factors for musculoskeletal injuries in elite junior tennis players: a systematic review. J Sports Sci. 2018: 1-7.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2053/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2053/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2053/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      191.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Richard Higgins, Peter Brukner, Bryan English, "Osnove sportske medicine", Datastatus URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.