Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2079/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja i razumevanje: karakteristika tinitusa koje ovaj entitet čine značajnim javnozdravstve-nim problemom; mogućnosti prevencije tinitusa; modaliteta lečenja obolelih od tinitusa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, higijena), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 2
  • Bodovi za autora: 4
  • Broj akreditacije: A-1-2079/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Tinitus i dalje predstavlja patofiziološku i terapijsku enigmu u medicini. S obzirom da tinitus može kod 1-2% stanovništva da znatno smanji kvalitet života pre svega zbog ometanja spavanja i kognitivnih funkcija, tinitus ima i javnozdravstveni značaj. Korisnici testa stiču znanje o dijagnostikovanju, vrstama i patofiziološkim osnovama tinitusa, kao i o prevalenciji tinitusa kod dece, adolescenata i kod odraslih osoba. Testom se stiču znanja o etiologiji tinitusa i njegovoj povezanosti sa nizom oboljenja: gubitkom sluha, hipertenzijom, hipovitaminozom B12, dijabetes melitusom, reumatoidnim artritisom, migrenom, multiplom sklerozom,anemijom usled nedostatka gvožđa, otosklerozom, Menijerovom bolešću, infekcijama uha, poremećajima temporo-mandibularnog zgloba, hiperholesterolemijom, gojaznošću, hipotireozom, depresijom i anskioznošću i dr. Testom se stiču znanja o psihološkim smetnjama koje prate tinitus: depresiji, anksioznom poremećaju, frustraciji, poremećajima spavanja i kognitivnim poremećajima. Korisnici testa naučiće o terapijskim procedurama koje se primenjuju kod obolelih od tinitusa: terapiji zvukom, relaksantnim terapijama, kognitivno bihejvioralnoj terapiji i transkranijalnoj niskofrekventnoj magnetnoj stimulaciji mozga. Obrađena je patofiziološka osnova i epidemiološki podaci o povezanosti tinitusa sa pušenjem i pasivnim pušenjem, unosom kofeina, alkoholizmom i korišćenjem psihostimulanasa: marihuane, kokaina i amfetamina. Korisnici testa naučiće mogućnosti prevencije tinitusa korišćenjem antioksidanasa za sprečavanje apoptoze spoljnih trepljastih ćelia u kohleji: D-metionina, beta-karotena, askorbinske kiseline i magnezijuma. Testom se stiču znanja o socioakuzis, odnosno gubitku sluha i tinitusu usled neprofesionalnog izlaganja buci u diskotekama, na koncertima, pri vožnji jakih motocikala, a posebno usled neumerenog korišćenja ličnih uređaja za slušanje muzike. Korisnici testa naučiće patofiziološke osnove povezanosti profesionalnog i neprofesionalnog izlaganja buci, gubitka sluha i tinitusa.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran BELOJEVIĆ, "TINITUS KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Makar SK, Mukundan G, Gore G. Treatment of Tinnitus: A Scoping Review. Int Tinnitus J, 2017; 21(2): 144-56; 2. Lee DY, Kim YH. Risk factors of pediatric tinnitus: Systematic review and meta-analysis. Laryngoscope, 2017; 3. Bhatt IS. Prevalence of and Risk Factors for Tinnitus and Tinnitus-Related Handicap in a College-Aged Population. Ear Hear, 2017; 4. Lee DY, Kim YH. Risk factors of pediatric tinnitus: Systematic review and meta-analysis. Laryngoscope, 2017.
  • Raspoloživo vreme: 1.5 sat za učenje, 0.5 sati za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 20
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2079/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2079/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2079/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      198.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Goran BELOJEVIĆ, "TINITUS KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM", prezentacija predavanja URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Tinitus kao javnozdravstveni problem
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.