Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2090/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Prenošenje i usvajanje znanja o nutrijensima i nenutritivnim činiocima  koji povećavaju rizik od kancera; o nutrijensima koji su kanceroprotektivni; o pravilnoj ishrani u cilju prevencije kancera; o pravilnoj ishrani kod obolelih od kancera.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2090/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Kancer predstavlja oko 100 različitih oboljenja koja su odgovorna za svaku četvrtu smrt u razvijenim zemljama, a javiće se za života kod svakog drugog muškarca i svake treće žene. Održavanje normalne telesne težine, uz izbegavanje pušenja, redovnu fizičku aktivnost, izbegavanje preteranog sunčanja i ishranu bogatu voćem, povrćem i integralnim žitaricama predstavljaju stubove prevencije kancera. Korisnici testa steći će znanja o patofiziologiji kancera, genetskim činiocima i kanceru i kancerogenezi. Ovim testom stiču se znanja o kanceroprotektivnim fitohemikalijama u voću i povrću: likopenu, antocijaninima i polifenolima, alfa i beta karotenu, beta kriptoksantinu i flavonoidima, luteinu i zeaksantinu, sulforafanima i indolima i alil sulfidu. Korisnici testa steći će znanje o povezanosti prekomernog unosa soli za nastanak kancera želuca. Obrađuje se povezanost unosa alkohola sa rakom usta, farinksa, larinksa, ezofagusa, pluća, kolona, rektuma jetre i dojke. Obrađuje se povezanost gojaznosti sa kancerom štitaste žlezde, kolona, ezofagusa i bubrega kod muškaraca i sa kancerom endometrijuma, žučne kese, bubrega i ezofagusa kod žena i značaju popipeptida IGF-1 za ovu povezanost. Testom se stiču znanja o kancerogenima iz procesiranog i roštiljski spremljenog mesa: heterocikličnim aminima, policikličnim aromatičnim ugljovodonicima, i n-nitrozojedinjenjima kao i o hemu iz crvenog mesa i njihovom značaju za nastanak kolona i rektuma. Korisnici testa naučiće o povećavanju rizika za rak prekomernim unosom zasićenih masti i kanceroprotektivnom delovanju omega-3 polinezasićenih masnih kiselina. Obrađen je značaj unosa dijetnih vlakana u prevenciji kancera kolona i rektuma. Korisnici testa će naučiti da prekomeran unos proteina može da poveća rizik za nastanak kancera. Stiču se znanja o unosu nutritivnih i nenutritivnih zaslađivača i riziku za nastanak kancera. Korisnici će steći znanja o kancerogenom potencijalu bisfenola A iz bočica za odojčad. Korisnici testa će steći znanje o zaštitnom delovanju vitamina D u odnosu na kancer kolona i rektuma, kalcijuma u odnosu na kolorektalni kancer, kafe, zelenog čaja i folata u odnosu na kancer pankreasa i kolona, i holina, vitamina B12 i folata, o optimalnom unosu voća i povrća u zaštiti od kancera. Stiču se znanja o kanceroprotektivnom delovanju fitoestrogena i izoflavona iz soje u odnosu na kancer dojke. Obrađene su energetske potrebe, potrebe u proteinima, za vodom, vitaminima i mineralima kod obolelih od kancera. Obrađuje se rizik od prekomernih doza vitaminskih suplemenata za nastanak kancera. Korisnici testa će steći znanje o dijetetskim merama kod neželjenih efekata terapije kod kancera kao što su anoreksija, hipogeuzija i disnomija, stomatitisa i mukozitisa, kserostomije, disfagije, nauzeje i povraćanja. Test pruža znanje korisnicima o opštim smernicama za ishranu i fizičku aktivnost za prevenciju kancera: o značaju održavanja normalne telesne mase tokom celog života, redovne fizičke aktivnosti, ograničenom unosu crvenog mesa i optimalnom unosu voća, povrća i žitarica od punog zrna i ograničavanju unosa alkohola.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran BELOJEVIĆ, "ISHRANA I MALIGNE BOLESTI", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Vieira AR, Abar L, Vingeliene S, et al. Fruits, vegetables and lung cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2016; 27(1):81-96; 2. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol. 2015; 16(16): 1599-1600; 3. Fang X, Wei J, He X, et al. Landscape of dietary factors associated with risk of gastric cancer: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Cancer. 2015; 51(18): 2820-32; 4. Kushi LH et al. American cancer society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of kancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin 2012; 62:30; 5. Rock CL et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA Cancer J Clin, 2012; 62:243.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2090/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2090/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2090/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      181.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prezentacija predavanja Prof.dr Goran BELOJEVIĆ "ISHRANA I MALIGNE BOLESTI" Datoteka
      1.8MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Ishrana i maligne bolesti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.