Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2066/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja potrebnih za razumevanje značaja metoda vizuelizacije u dijagnostici HBB. Razumevanje mesta i uloge metoda vizuelizacije u procesu ispitivanja strukturalnih oštećenja bubrega. Razumevanje ograničenja za upotrebu metoda vizuelizacije u dijagnostici HBB.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Steva Plješa
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
  • Bodovi za korisnika: 2
  • Bodovi za autora: 4
  • Broj akreditacije: A-1-2066/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Hronična bolest bubrega (HBB) vodi progresivnom oštećenju strukture i/ili funkcije bubrega. Oštećenja funkcije je relativno lako otkriti raznim skrining tehnikama, što ima veliki praktični značaj.
   Oštećenja strukture rezultira nenormalnostima koje se otkrivaju različitim metodama vizualizacije (ultrazvuk, rentgen i dr.) ili patohistološkim pregledom.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije bavi se metodama vizuelizacije koje se primenjuju u ispitivanju oštećenja bubrega. Sačinjen je na bazi preporuka nacionalnog vodiča dobre prakse koji je usvojen 2012.godine. Nacionalni vodič prati preporuke Nacionalne fondacije za bubreg, SAD, koje su iznete u KDOQI vodiču (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), a prihvaćene kao standard svuda u svetu.
   Za ispitivanje promene izgleda i strukture bubrega neophodan je pregled bubrega metodama vizuelizacije. Ovaj pregled se ne primenjuje rutinski, već se preporučuje na osnovu skrininga samo kod određenih grupa bolesnika. Metode vizualizacije koriste se za proveru postojanja nenormalnosti bubrega ili mokraćnih puteva kod osoba sa infekcijama mokraćnih puteva u slučaju sumnje na nefrolitijazu, opstrukcije mokraćnih puteva, vezikoureteralni refluks, policistične bolesti bubrega.
   Ispitivanje treba najpre sprovesti ultrazvukom, a u vezi sa ovim i drugim nalazima, po indikaciji koju postavlja nefrolog ili urolog, mogu se primeniti i druge metode (intravenska urografija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca ili radioizotopske metode).
   Međutim, sama primena ove tehnike zahteva dodatni oprez i pripremu bolesnika, budući da je upotreba kontrastnih sredstava na bazi joda značajan faktor koji može prouzrokovati akutno pogoršanje HBB. Program obezbeđuje određene informacije važne za radiologe i radiološke tehničare, ali i druge zdravstvene radnike (lekare i sestre) koji rade na pripremi bolesnika.
  • Obavezna literatura: 1 Plješa S "Dijagnostika hronične bolesti bubrega", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Prasad PV, Li LP, Thacker JM, Li W, Hack B, Kohn O, Sprague SM. Cortical Perfusion and Tubular Function as Evaluated by Magnetic Resonance Imaging Correlates with Annual Loss in Renal Function in Moderate Chronic Kidney Disease. Am J Nephrol, 2019; 49:114–24<; 2. Buchanan CE, Mahmoud H, Cox EF, McCulloch T, Prestwich BL, Taal MW et al. Quantitative assessment of renal structural and functional changes in chronic kidney disease using multi-parametric magnetic resonance imaging, Nephrology Dialysis Transplantation, 2019; gfz129; 3. Cox EF, Buchanan CE, Bradley CR, et al. Multiparametric Renal Magnetic Resonance Imaging: Validation, Interventions, and Alterations in Chronic Kidney Disease. Frontiers in Physiology. 2017; 8: 696; 4. Vemuri P, Knopman DS, Jack CR, Lundt ES, Weigand SD, Zuk SM et al. Association of Kidney Function Biomarkers with Brain MRI Findings: The BRINK Study. J Alzheimers Dis. 2017; 55(3): 1069–82; 5. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse HRONIČNA BOLEST BUBREGA. Klinički vodič 9/12. Republika Srbija Ministarstvo zdravlja: Beograd, 2013.
  • Raspoloživo vreme: 1,5 sat za učenje, 0,5 sati za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 20
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2066/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2066/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2066/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      154.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1 Plješa S "Dijagnostika hronične bolesti bubrega", prezentacija predavanja URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse HRONIČNA BOLEST BUBREGA. Klinički vodič 9/12. Republika Srbija Ministarstvo zdravlja: Beograd, 2013. Datoteka
      1.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.