Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2062/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o dijagnostici i lečenju povreda maksile. Osposobljavanje korisnika za primenu savremenih metoda dijagnostike i lečenja povreda maksile.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milovan Dimitrijević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2062/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edukativni cilj ovog programa je sticanje znanja o dijagnostici i lečenju povreda maksile. Namenjen je lekarima - specijalistima maksilofacijalne hirurgije, anesteziolozima, stomatolozima, radiolozima, ali može biti koristan i drugim članovima tima koji učestvuju u zbrinjavanju. Korisnici testa steći će znanja o klasifikaciji i vrstama povreda maksile, anatomskim i kliničkim karakteristikama povreda, adekvatnim dijagnostičkim metodama, lečenju ovih povreda, kao i ulogama i odgovornostima članova tima (maksilofacijalni hirurg, anesteziolog, radiolog, stomatolog, specijalista urgentne medicine). Maksila je najveća, parna šuplja kost lica koja u najvećoj meri čini srednje lice. Sa susednim kostima formira nosnu šupljinu, očnu duplju i tvrdo nepce. Prelomi srednje trećine lica uključuju prelome medijalnog - maksile i lateralnog lica - zigomatični kompleks. Srednji masiv lica prostire se od ravni koja spaja zigomatikofrontalne suture do okluzalne ravni. Najčešći uzrok preloma gornje vilice je dejstvo jake sile u srednji masiv lica (saobraćajni traumatizam). Zbog bliskih anatomskih odnosa prelomi srednjeg lica su najčešće udruženi sa povredama centralnog nervnog sistema (komocioni sindrom) i oftalmološkim povredama (okulomotorni ispadi). Jaka sila koja deluje na srednji masiv lica može izazvati impresioni prelom maksile ili nazalnih kostiju i teškog oštećenja mozga. Ovde spadaju prelom alveolarnog nastavka, sagitalni prelom, transferzalni prelomi–unilateralan i bilateralan, kombinovani prelomi. Tipična mesta preloma maksile su na njenim slabim tačkama koje se nalaze u blizini sutura. Pravilnosti u pružanju linija preloma kroz najslabije tačke na skeletu lica klasifikovao je i opisao Le Fort. Transferzalni prelomi su najčešći. Prema liniji preloma dele se na prelome Le Fort I (horizontalni), II (piramidalni) i III (suprazigomatični). Retko nastaju izolovano, češće su kombinovani prelomi. Simptomi zavise od nivoa preloma, a najčešći su bol i utrnulost obraza. Kliničkim pregledom mogu se uočiti: hematom koji se po pravilu nalazi ispod mesta preloma, poremećaj zagrižaja, patološka pokretljivost maksile i poremećaj vida - diplopija. Prelome Le Fort II i III karakteriše ispad senzibiliteta srednje trećine lica i krvarenje iz nosa, narušena simetrija lica, sedlast nos i spljošteno lice usled retropozicije maksile (tanjirast izgled lica, dish panned). Kod svih preloma prisutan je poremećaj zagrižaja različitog stepena u smislu otvorenog i često ukrštenog zagrižaja. Prisustvo i stepen patološke pokretljivosti maksile utvrđuje se palpacijom. Prelom Le Fort III je praćen rinolikvorejom zbog udruženog preloma poda prednje lobanjske jame. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i radiografskih snimaka. Prelomi i promene na koštanim strukturama srednje trećine lica najbolje se vide na snimcima facijalnog masiva (Waters projekcija) i snimcima paranazalnih šupljina. Kod svih preloma treba uraditi i kompjuterizovanu tomografiju. Pacijentu sa prelomom srednje trećine lica neophodno je učiniti i radiografske snimke vratne kičme, jer sila koja izazove te prelome može dovesti i do povreda i preloma vratne kičme, koji mogu imati fatalne posledice ukoliko se ne prepoznaju. Lečenje preloma srednje trećine lica se sprovodi posle zbrinjavanja kraniocerebralnih povreda ili istovremeno. Zasniva se na direktnom hirurškom pristupu frakturnim linijama, hirurškoj repoziciji i osteosintezi mini pločicama. Anestezija pri hirurškom saniranju maksilofacijalnih povreda ima brojne specifičnosti.
  • Obavezna literatura: 1. Popović N, Nikolić J, Dimitrijević M. Maksilofacijalne povrede. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Drugo izdanje: Beograd: N. Popović - Wind press, 2016. 451-70.
  • Dopunska literatura: 1. Jose A, Nagori SA, Agarwal B, Bhutia O, Roychoudhury A. Management of maxillofacial trauma in emergency: An update of challenges and controversies. J Emerg Trauma Shock. 2016; 9(2): 73–80; 2. Farias IPSE et al. Maxillofacial Trauma, Etiology and Profile of Patients: An Exploratory study. Acta ortop. bras, 2017; 25(6): 258-61; 3. Al-Hassani A, Ahmad K, El-Menyar A et al. Prevalence and patterns of maxillofacial trauma: a retrospective descriptive study. Eur J Trauma Emerg Surg, 2019; 4. Liu XD, Wang QX, Liu WX. Epidemiological pattern of maxillofacial fractures in northern China. A retrospective study of 829 cases. Medicine, 2020; 99(9): e19299.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja elektronskog testa završena.

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2062/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2062/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2062/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      209.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Popović N, Nikolić J, Dimitrijević M. Maksilofacijalne povrede. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Drugo izdanje: Beograd: N. Popović - Wind press, 2016. 451-70. Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Prelomi maksile
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu