Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2049/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o maksiolofacijalnim povredama i načinu njihovog zbrinjavanja. Upoznavanje i razumevanje savremenog pristupa u tretmanu ovih povreda.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milovan Dimitrijević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2049/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je pre svega lekarima i stomatolozima - specijalistima maksilofacijalne i oralne hirurgije, otorinolaringolozima, neurohirurzima, anesteziolozima, specijalistima urgentne medicine, radiologije, medicine rada, opšte medicine. Program može biti koristan i drugim zdravstvenim radnicima koji učestvuju u zbrinjavanju ovih povreda, odnosno lečenju bolesnika.
   Edukativni cilj ovog programa je sticanje znanja o maksilofacijalnim povredama i načinu njihovog zbrinjavanja. Krajnji cilj je unapređenja razumevanja i prihvatanja savremenog pristupa u tretmanu ovih povreda u kategorijama zdravstvenih radnika koji mogu biti involvirani u tretman maksilofacijalnih povreda na različitim nivoima sistema.
   U maksilofacijalne povrede spadaju povrede mekih tkiva i/ili kostiju lica, a karakteriše ih veoma raznovrsna klinička slika (kontuzija, površne laceracije i abrazije mekih tkiva lica, višestruki prelomi kostiju lica, vilica i zuba sa gubitkom mekih i koštanih tkiva, često udružene sa povredama drugih regija). Deluju dramatično zbog obilnog krvarenja, ali nisu često neposredni uzrok smrti. U ukupnoj traumatologiji, 70% pacijenata ima povredu glave, a 30% izolovanu maksilofacijalnu povredu. Najčešće su udružene sa povredama glave, vrata i vratne kičme, grudnog koša i ekstremiteta. Najčešća udružena povreda je potres mozga (komocija), jer kosti lica amortizuju udarac i deluju kao zaštita neurokranijumu. Približno 2/3 povreda te regije nastaje u saobraćajnom traumatizmu, a 1/3 čine povrede nastale nasiljem, na radu, padovi i sportske povrede. Prelomi kostiju lica češće nastaju kod osoba koje ne vezuju sigurnosni pojas u automobilu, a vozači motora koji ne nose kacige zadobijaju 4 puta veći broj povreda lica u odnosu na one koji nose kacige. Izolovani prelomi donje vilice i zigomatične kosti najčešće su uzrokovane nasiljem, a prelomi srednje trećine lica najčešće saobraćajnim nesrećama. Povredu lica mogu izazvati termičke, električne i hemijske nokse. Maksilofacijalne povrede su pretežno zastupljene u mlađoj populaciji (treća decenija) i kod muškog pola (85%). Najčešće povređene kosti lica su nosne kosti, a zatim donja vilica, srednja trećina lica, dok su izolovani prelomi orbite najređi.
   Klinička slika povreda mekih tkiva lica i preloma kostiju lica i vilica zavisi od lokalizacije i obima povrede. Bol je najčešći simptom, a znaci koji su često prisutni kod povreda i preloma te regije su otok i podliv, poremećaj funkcije, trizmus, hipersalivacija, foetor ex ore. Znaci koji potvrđuju dijagnozu prekida kontinuiteta kostiju lica i vilica (sigurni znaci preloma) su deformacija, poremećaj okluzije (zagrižaja), patološka pokretljivost, krepitacije. Karakteristični znaci povreda određene oblasti su: kod povrede oka - sufuzije konjuktive, podliv kapaka, dvoslike i epifora; kod povrede nosa - epistaksa, likvoreja, impresija nosnih kostiju i telekantus; kod povrede usta i vilica - poremećaj zagrižaja, krvarenje; kod povrede uha - krvarenje, ispadi senzibiliteta (oštećenje trigeminusa) i motorike (oštećenje facijalisa). Lečenje je kompleksno, uključuje funkcionalnu i estetsku komponentu, jer svaka povreda ili oštećenje lica mogu imati za posledicu psihičku traumu, koja se češće javlja nakon maksilofacijalnih nego nakon drugih povreda. Uzrok letalnog ishoda kod povreda maksilofacijalne regije može biti opstrukcija disajnog puta zbog poremćaja svesti, preloma gornje i donje vilice i zapadanje jezika u farinks, aspiracije sospstvene krvi, stranih tela (delova tkiva, zuba, zubnih proteza) i iskrvavljenja usled udruženih povreda velikih krvnih sudova vrata.
  • Obavezna literatura: 1. Popović N, Nikolić J, Dimitrijević M. Maksilofacijalne povrede. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N. Popović - Wind press, 2013. 451-70.
  • Dopunska literatura: 1. Jose A, Nagori SA, Agarwal B, Bhutia O, Roychoudhury A. Management of maxillofacial trauma in emergency: An update of challenges and controversies. J Emerg Trauma Shock. 2016; 9(2): 73–80; 2. Krishnan UC, Byanyima RK, Faith A, Kamulegeya A. Maxillofacial injuries among trauma patients undergoing head computerized tomography; A Ugandan experience. Int J Crit Illn Inj Sci. 2017; 7(4): 236–240; 3. Scheyerer MJ , Döring R, Fuchs N, Metzler P, Sprengel K, Werner CML et al.  Maxillofacial injuries in severely injured patients. Journal of Trauma Management & Outcomes 2015; 9:4; 4. Arslan ED, Solakoglu AG, Komut E, Kavalci C, Yilmaz F, Karakilic E et al. Assessment of maxillofacial trauma in emergency department. World Journal of Emergency Surgery 2014; 9:13.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2049/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2049/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2049/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      226.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Popović N, Nikolić J, Dimitrijević M. Maksilofacijalne povrede. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N. Popović - Wind press, 2013. 451-70 Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.