Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2038/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje uvida u mogućnosti lečenja demencija. Usvajanje ispravnog stava o terapiji kognitivnih poremećaja i demencije. Osposobljavanje za pravilnu primenu terapije kod obolelih od demencije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Marija Lazarević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-2038/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Tretman demencije zavisi uglavnom od same etiologije i stadijuma u kojem je dijagnostikovana, s obzirom na postojanje reverzibilnih demencija koje dobro reaguju na terapiju. Tretman Alzheimerove bolesti kao načešćeg oblika neurodegenerativnih demencija sastoji se u: upotrebi inhibitora acetilholinesteraze, modulatora glutamatnog receptora, medikacije bihejvioralnih simptoma, upotrebe neuroleptika pri pojavi agitacije i poremećaja ponašanja. Od inhibitora acetilholinesteraze koriste se: donepezil, rivastigmin, galantamin, za blagu do umerenu AB. Efekti su skromni i čisto simptomatični. Neželjeni efekti su: gastrointestinalni (tokom faze povećanja doze leka), bradikardija, srčana blokada (naročito kod pacijenata sa poremećajima srčane provodljivosti ili kod onih koji uzimaju lekove koji izazivaju produženje PK intervala kao što su beta blokatori). Ako postoji netolerancija ili neželjeni efekti na jedan lek, treba isprobati drugi inhibitor acetilholinesteraze. Modulatori glutamatnog receptora koji se koriste u teapiji Alzeimerove bolesti je memantin - antagonist NMDA receptora. Koristi se kao dodatna terapija kada su već korišćeni inhibitori acetilholinesteraze. Medikacija bihejvioralnih simptoma su prvo nefarmakološke mere, pa terapija depresije i agitacije i poremećenog ponašanja. SSRI (zbog male tendencije da uzrokuju antiholinergički efekat), citalopram može biti koristan u agitaciji. Agitacija i poremećeno ponšanje može zahtevati upotrebu neuroleptika. Novi „atipični“ neuroleptici kvetiapin, risperidon i olanzapin često se koriste, u malim dozama, uz pažljivu titraciju. Međutim, tipični i atipični antipsihotici nose povećan rizik od kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta (veći kod tipičnih u poređenju sa atipičnim) i štetnih cerebrovaskularnih efekata u starosti. Ovi lekovi imaju dodatno štetno dejstvo - antiholinergični štetni efekat i ortostatske i metaboličke poremećaje. Tradicionalni neuroleptici imaju veću verovatnoću da izazovu ekstrapiramidalne simptome koji mogu oštetiti kognitivno funkcionisanje. Svi neuroleptici (i tipični i atipični) kada se koriste kod starijih osoba povezani su sa rizikom od smrti. Većina tekućih istraživanja usredsređena je na intervencije koje direktno utiču na patološku kaskadu u AB. Sada se ulažu značajni napori u pasivnu imunizaciju (tj. infuziju antitela). Kod vaskularnih demencija dobra kontrola vaskularnih faktora rizika jedan je od najperspektivnijih pristupa prevenciji demencije. Potrebno je takođe podržati pacijenta i osobu koja se brine o njemu a zatim primeniti kognitivnu rehabilitaciju za pacijente sa cerebro vaskularnom insuficijencijom nakon moždanog udara. Inhibitori acetilholin esteraze imaju umeren efekat kod pacijenata sa vaskularnom demencijom (uključujući mešovitu). Najvažniji deo lečenja VCI je identifikacija uzročnog cerebrovaskularnog procesa i uvođenje sekundarne prevencije. Uz adekvatnu kontrolu vaskularnih faktora rizika, moguće je smanjiti stepen progresije VCI ili čak zaustaviti napredovanje. Za pacijente nakon moždanog udara, ponovljeni moždani udar snažan je faktor rizika za pogoršanje kognicije ili početak demencije. Postoje smernice za ishemijski i hemoragični moždani udar, ali HTA je najjači faktor rizika za moždani udar. Ne postoje posebne terapijske mere odobrene za FTD. Punomoć za personalnu negu i finansije je važna jer oslabljena procena i impulsivnost mogu dovesti do značajnih finansijskih poteškoća. Kod demencije Luvijevim telima za opadanje kognitivnih sposobnosti koriste se inhibitori acetilholinesteraze (rivastigmin, donepezil), za parkinsonizam levodopa, a ne dopa agonisti. Za halucinacije ne smemo davati tipične neuroleptike zbog neuroleptičke osetljivosti, već atipične (klozapin, kvetiapin), jer stvarni lekovi za parkinsonizam povećavaju mogućnost halucinacija, a oni za halucinacije pogoršavaju parkinsonizam.
  • Obavezna literatura: 1. Dr spec Marija Lazarević "Demencija - Etologija, klinička slika, dijagnoza i terapija", autorizovano predavanje; 2. Vezmar-Kovačević S. Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji Alchajmerove demencije. Arhiv za farmaciju, 2020; 70(2): 69-80.
  • Dopunska literatura: 1. Cappa SF. The quest for an Alzheimer therapy. Frontiers in neurology, 2018;. 9: 108; 2. Iranifar E, Seresht BM, Momeni F, Fadaei E, Mehr MH, Ebrahimi Z et al. Exosomes and microRNAs: new potential therapeutic candidates in Alzheimer disease therapy. Journal of cellular physiology, 2019; 234(3): 2296-305; 3. Grimaldi M, Marino SD, Florenzano F, Ciotta MT, Nori SL, Rodriquez M et al. β-Amyloid-acetylcholine molecular interaction: new role of cholinergic mediators in anti-Alzheimer therapy?. Future medicinal chemistry, 2016; 8(11): 1179-89; 4. Kivipelto M, Mangialasche F, Ngandu T. Lifestyle interventions to prevent cognitive impairment, dementia and Alzheimer disease. Nature Reviews Neurology, 2018; 14(11): 653-66.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2038/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2038/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2038/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      156.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Dr spec Marija Lazarević "Demencija - Etologija, klinička slika, dijagnoza i terapija", autorizovano predavanje; Datoteka
      281.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 2. Vezmar-Kovačević S. Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji Alchajmerove demencije. Arhiv za farmaciju, 2020; 70(2): 69-80. Datoteka
      226.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Lečenje i greške u tretmanu demencije u opštoj praksi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.